Mogens Blicher: Jeg vil ikke dømme vores medlemmer

DJ skal forsvare pressefriheden, men betaler en 'spindoktors' retssag mod Christoffer Guldbrandsen. Det er et »åbenlyst paradoks«, mener instruktøren.  »Vi gør os ikke til dommere,« svarer formand Mogens Blicher Bjerregård.

DJ skal forsvare pressefriheden, men betaler en 'spindoktors' retssag mod Christoffer Guldbrandsen. Det er et »åbenlyst paradoks«, mener instruktøren.  »Vi gør os ikke til dommere,« svarer formand Mogens Blicher Bjerregård.

Kan kommunikationsrådgiveren og den kritiske journalist være med i det samme forbund? Den debat blusser nu op igen i kølvandet på sagen mellem filminstruktør Christoffer Guldbrandsen og daværende kommunikationschef i Forsvarsministeriet Jacob Winther.

Guldbrandsen kritiserer i en kommentar på Journalisten.dk i går sit forbund, og navnlig forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård for at forsøge at støtte begge sider samtidig.

»Sagen illustrerer et åbenlyst paradoks. Et journalistforbund, der økonomisk bidrager til en forsvarsminister og hans spindoktors forsøg på at skjule magtmisbrug og lovovertrædelser,« skriver Christoffer Guldbrandsen blandt andet i sin kommentar.

Journalisten.dk har afkrævet Mogens Blicher Bjerregård svar på kritikken.

Guldbrandsen mener, at DJ står i et paradoks i denne sag. Hvad mener du om det argument?

»Det, vi gør, er at støtte vore medlemmer, når de kommer i klemme. Vi vil altid støtte vore medlemmer, og her var to medlemmer, der begge havde brug for støtte. Det har de fået, og vi har haft vandtætte skotter mellem de to sager. Jeg skal ikke gå ind og dømme, hvad der er rigtigt og forkert i den sag,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk.

DJ's formålsparagraf står i det første punkt, at et af forbundets formål er »at fremme (…) en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne«.

Er der et paradoks imellem at forsvare presse- og ytringsfriheden og så at forsvare en kommunikationsrådgiver, hvis han forsøger at skjule oplysninger, der kan have offentlighedens interesse?

»Jeg vil ikke kommentere mere på den konkrete sag. Men helt generelt arbejder vi for mere presse- og ytringsfrihed på en lang række områder, blandt andet hele åbenhedsdiskussionen. Vi støtter også op om Medieansvarsloven og Pressenævnet, og vi har italesat, at man på kommunikationsområdet også bør arbejde med en form for 'god kommunikationsskik'. Det arbejde har vi i nogle år forsøgt at komme nærmere, men husk på, at det tog 30 år, før DJ støttede op om de vejledende regler for god presseskik. Derudover er det ikke vores opgave at gå ind og være dommere.«

Men ligger der ikke i DJ's formålsparagraf nogle etiske grænser for, hvad DJ kan støtte op om?

»Nej, vi gør os ikke til dommere. Hvis du lever af at producere indhold til medier eller kommunikation, eller du uddanner dig til det, så kan du blive medlem. Det er sådan set meget enkelt. Formålet er ikke at dømme enkelte medlemmer.«

en anden kommentar på Journalisten.dk skriver Heinrich R. Jørgensen:

»I mit naivitet, troede jeg engang, at journalisters opgave var at være kritiske mod navnligt magthavere, og at bedrive oplysningsvirksomhed. Ak ja, den barnetro. Hvis det var tilfældet, ville der naturligvis være massive krav blandt journalister om faglig fordømmelse og eksklusion af uddannede journalister, der vælger at bruge deres praktiske færdigheder til at modarbejde det etiske projekt, der burde være journalisters.«

Hvad mener du om det synspunkt?

»Igen, det er ikke DJ's opgave at dømme. Men vi arbejder for god kommunikationsskik. Og på det område er det faktisk fantastisk, at vi er i det samme forbund, så vi kan få oparbejdet så god en fælles forståelse som muligt. Jeg tror faktisk, det har stor værdi for pressefriheden.«

Hvad mener du, sådan et etisk kodeks over 'god kommunikationsskik' skal indeholde?

»Når man skal lave sådan noget, så skal det gøres på samme måde, som vi gjorde det i forhold til journalistikken. Det skal være noget, branchen selv bliver enige om. Det, der gør det vanskeligere på kommunikationsområdet, er, at man ikke på samme måde kan have et pressenævn. Men uanset om det skal være et regelsæt, en vejledning eller noget helt tredje, så er det afgørende, at branchen selv står bag det.«

Kan det efter din mening være i overensstemmelse med et etisk kodeks for kommunikation at holde noget tilbage, som offentligheden har interesse i at vide?

»Det skal ikke være mig, der bestemmer, hvad der skal være god kommunikationsskik. Jeg synes, det er vigtigt, at det kommer fra branchen.«

De to kommentarer på sitet er begge affødt af debatten om, hvorvidt DJ burde støtte journalist Jørgen Dragsdahl i hans injuriesag mod historiker Bent Jensen. Dragsdahl vandt første runde i byretten, men sagen er anket.

Du siger, at DJ altid støtter dets medlemmer, når de er i klemme. Hvorfor kan DJ så ikke støtte Jørgen Dragsdahl økonomisk i hans injuriesag mod historiker Bent Jensen?

»Det er en anden type sag. Vi støtter som udgangspunkt ikke injuriesager. Det skyldes blandt andet, at vore medlemmer har rigtig gode muligheder for selv at tilbagevise påstande, fordi de har lettere adgang til den offentlige debat, og selv er en del af den,« siger Mogens Blicher Bjerregård og fortsætter:

»Hvis vi valgte at køre injuriesager, kunne vi risikere at få rigtig mange sager og meget store omkostninger. Jeg er overbevist om, at det er den rigtige beslutning, at vi som udgangspunkt ikke støtter injuriesager.«