Mogens Blicher: »Helt galt med europæisk overligger på Pressenævnet«

EU-forslag »går langt, langt videre end det, vi har på tegnebordet i Danmark,« siger DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, der nu diskuterer EU-udvalgs bud på regulering af pressen med European Federation of Journalists

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård fastholder sin kritik af de forslag, der i sidste uge blev præsenteret for EU-kommissionen vedrørende bl.a. pressefrihed, regulering af medier og pressenævn i EU-landene.

DJ er nu i kontakt med EFJ, European Federation of Journalists, der også er ved at gå forslagene igennem.

»Det er klart, at jeg ikke er blind for, at der i det arbejde, der nu er lagt frem, også er nogle meget spændende og gode ting,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

»Derfor er det så hamrende ærgerligt, at det bliver overskygget af de her umulige forslag omkring fælles pressenævn og en lovgivning, der går langt, langt videre end det, vi har haft på tegnebordet her i Danmark.«

Fredag opfordrede journalist og MEP for Venstre Morten Løkkegaard til at tage det roligt og se på rapporten som en helhed. Morten Løkkegaard understregede, at der er »en hel byge af gode forslag i rapporten«.

Mogens Blicher Bjerregård advarer dog om, at de gode forslag bliver overskygget:

»Nogle af de ting, hvor vi her i Danmark er landet på en fornuftig måde efter den diskussion, vi har haft gennem hele 2012 om Pressenævnets arbejde, det bliver simpelthen overskygget af de her skrivebordstanker fra en række advokater om, at man skal kunne udelukke journalister, at Pressenævnet skal kunne uddele bøder osv. Det er hamrende ærgerligt, for det er da rigtigt, at der også er gode ting i den rapport.«

Især hæfter Mogens Blicher Bjerregård sig ved, at harmoniseringen i EU af pressenævnene bl.a. skal ske ved, at nævnene overvåges af kommissionen "for at sikre, at de er i overensstemmelse med europæiske værdier". http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf

»Hvordan skulle det kunne gøre det til et bedre Pressenævn i Danmark? Hvordan skal et europæisk tankesæt kunne ændre på den selvregulering af medierne, der sker hos os?,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

»Hvis du ser på de selvreguleringsmodeller, der anvendes i de lande, der har selvregulering af medier, så er de jo også meget forskellige. I Danmark har vi en medieansvarslov. Andre steder kunne man ikke drømme om at have en medieansvarslov. Der gør man tingene på en anden måde. Det er netop, fordi medierne selv skal finde ud af, hvordan de ting skal styres. Derfor er det efter min mening helt galt at lægge en europæisk overligger på.«

»Man kan håbe, at det her fører til, at de lande, der i dag ikke har pressenævn af sig selv, finder ud af at etablere nogle systemer. Men det skal jo netop være noget, der kan fungere hos dem. Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan lave et overnationalt organ, der dækker alt fra Ungarn til Danmark. Det er derfor, jeg bliver bekymret, når jeg ser, hvad der lægges op til. At Pressenævnet skal kunne uddele bøder. Det ville være et problem i forhold til vores grundlov, da det er domstolene, man står til ansvar for i Danmark. At man skal kunne udelukke journalister. Det vil i den grad være problematisk i forhold til ytringsfrihed og pressefrihed. Derfor giver det forslag en række problemer.«

»Lad os nu se, hvad der sker. Jeg har kontakt med EFJ European Federation of Journalists, som også arbejder med de her ting. Dem er jeg helt på linje med. Det er de samme elementer, de også arbejder med. Også der er vi enige om, at de positive elementer desværre er overskygget af tankerne om fælles-europæiske regler for pressenævn. Hvad er det, man vil opnå med det? Det har jeg svært ved at se.«

Neelie Kroes ser det som et diskussionsoplæg og vil have en diskussion i gang. Vil du bidrage til den?

»Nu har jeg taget kontakt med EFJ, og jeg ved, at de sidder og arbejder med det, faktisk i dag. Og vi vil tage det op hos os i vores mediepolitiske udvalg. Det er oplagt, at vi får det diskuteret der. Nu har den her High Level Group siddet og arbejdet med det i længere tid, så skylder vi også at se ordentligt på det. Men min første reaktion, den har jeg ikke ændret på i forhold til Pressenævnet, at jeg mener, at det er et kæmpe problem, at man vil lave den slags indgreb.«

»Men jeg er som sagt ikke blind for de positive ting, der er i rapporten.«

»Det gode er jo, at der lægges op til forbedring af kildebeskyttelse. Og at pressefrihed bliver et kriterium for overhovedet at blive medlem af EU, synes jeg også er en god ting. Gennemsigtighed for ejerskabet af medier er også en fin ting.«

1 Kommentar

Villy Dall
11. MARTS 2013
http://www.telegraph.co.uk
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/leveson-inquiry/9817625/Leveson-EU-wants-power-to-sack-journalists.html