search

Mogens Blicher genopstiller ikke som formand for DJ

Efter 16 år som formand for Dansk Journalistforbund stiller Mogens Blicher Bjerregård ikke op igen: »Mit fokus har flyttet sig de seneste år mod det internationale arbejde.« Journalisten har fundet hans kandidat-interview fra 1999 og spurgt, om han stadig mener det samme

Mogens Blicher Bjerregård vil ikke længere være formand for Dansk Journalistforbund. Efter 16 år i spidsen for forbundet stiller han ikke op igen.

Den nyhed har han netop givet til DJ's hovedbestyrelse. I morges klokken 9 sagde han det samme til medarbejderne, der klappede ham farvel.

»Jeg har været formand i 16 år nu. Mit fokus har flyttet sig de seneste år mod det internationale arbejde med pressefrihed, ophavsret og journalisters sikkerhed. Derfor giver det god mening, at jeg nu flytter med mit fokus,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.

Vil fortsætte som europæisk præsident

57-årige Mogens Blicher Bjerregård blev valgt som præsident for det europæiske journalistforbund (EFJ) i maj 2013. Den post vil han gerne beholde, og her regner han med at genopstille i 2016.

»Jeg ved jo ikke, hvordan verden ser ud til den tid, men jeg regner med at genopstille som præsident for EFJ,« siger han.

Bjerregård fortsætter også på andre tillidsposter, blandt andet som dansk repræsentant i UNESCO's råd for ytringsfrihed og frie medier.

Skal finde nyt job

Men han skal samtidig ud og finde sig et nyt arbejde.

Hvad vil du gerne lave nu?
»Det har jeg ikke et præcist svar på, men jeg har mange gode år i mig endnu. Når man sidder som formand, så er det meget vanskeligt at forberede sig på at finde et nyt job. Det her er jo et 24/7-job, så jeg er nødt til at have hele mit fokus på DJ. Men jeg vil meget gerne arbejde med internationale medier og udvikling af forbund. Jeg har masser af tanker og ideer,« siger han.

Har du kig på nogle bestemte jobs?
»Nej, og hvis jeg havde, ville jeg ikke sige det. Det er jo det, jeg skal til at finde ud af.«

Hvorfor stopper du nu?
»Det er svært at forklare, men jeg kunne bare mærke: Nu er jeg klar. Jeg har været igennem mange overvejelser, men jeg er helt afklaret nu. Der sker masser af udvikling i DJ, og jeg kunne sagtens fortsætte og give noget til organisationen. Men jeg har spurgt mig selv: "Hvor kan jeg gøre den største forskel?", og det tror jeg blandt andet er for journalister ude i verden.«

Har lært at være tålmodig

Mogens Blicher Bjerregård føler også, at han har gjort en forskel for de danske medlemmer i sine 16 år som formand. Han peger blandt andet på de nye presseetiske regler, arbejdet for ophavsretten og den nye mediestøtte som områder, hvor han er stolt af sin indsats.

»Men jeg har virkelig lært, at det handler om at være tålmodig. Man skal vente, til muligheden byder sig, og så skal man slå til,« siger han og peger på processen omkring mediestøtten som et eksempel.

»Vi har fremtidssikret støtten ved at sikre, at pengene går til journalistik og ikke distribution. Men det var et arbejde, der tog mange år. Jeg tror, jeg luftede tanken første gang på et delegeretmøde omkring årtusindskiftet. Siden talte jeg med statsministeren om det, det var Anders Fogh dengang. Da arbejdet gik i gang, kom jeg med i udvalget bag. Resultatet er til gavn for rigtig mange medlemmer,« siger han med stolthed i stemmen.

Du er jo en ret rolig type. Har du også været for tålmodig nogle gange?

»Ja, det har jeg nok. Men jeg har også været for utålmodig. Det handler om at finde den rette balance,« siger han.

»Det er klart, jeg er ærgerlig«

Hvis man tæller efter, er det ordene "tålmodighed", "kompromis" og især "samarbejde", som Mogens Blicher Bjerregård bruger mest, efterhånden som interviewet skrider frem.

Han taler om, hvordan samarbejdet med Akademikernes Centralorganisation (AC) har været med til at sætte freelancere på dagsordenen i den brede fagbevægelse. Hvordan det handler om at samarbejde med forbund som AC og HK på store arbejdspladser i stedet for at slås om medlemmer. Hvorfor det er godt at arbejde tættere sammen med forbundet Kommunikation og Sprog (KS).

Det sidste samarbejde ville han gerne have haft var endt endnu tættere. Mogens Blicher Bjerregård har været en af de største fortalere for en fusion mellem DJ og KS.

Men efter en lang intern debat i DJ – og en medlemsundersøgelse, hvor en fjerdedel var for og en fjerdedel imod fusionen – er arbejdet med fusionen blevet udskudt.

Er du skuffet over, at fusionen ikke blev til noget?
»Det er klart, at jeg er ærgerlig. Men det handler om at lytte til medlemmerne. Det var svært i forhold til fusionen, fordi jeg hørte begge dele. Men det er rigtig vigtigt, at vi står sammen i DJ. Hvis fusionen skal lykkes, skal vi have et fællesskab sammen i det nye forbund. Det handler igen om balancen mellem tålmodighed og utålmodighed. Du kan aldrig lave en færdig drejebog og så køre dumstædigt derudad. Du må tage højde for omgivelserne,« siger han og fortsætter:

»Vi kunne se på debatten, at den ville blive hård, og det kunne blive en knivskarp afgørelse på delegeretmødet. Det ville enten betyde, at nogle kunne få det svært i forbundet, eller at vi ville smide en mulighed fra os i rigtig lang tid, hvis det endte med et klart nej. Det ville være alvorligt for DJ. Vi har ikke brug for at skubbe samarbejdspartnere fra os.«

Hvis fusionen var gået igennem, var du så blevet som formand?
»Det er et meget hypotetisk spørgsmål. Men jeg traf faktisk min beslutning, før vi i DJ valgte at vente med fusionen.«

Mogens i 1999: Det er noget makværk!

Mogens Blicher Bjerregård blev valgt som formand i 1999. Han afløste dengang Lars Poulsen.
Journalisten interviewede Bjerregård i 1999. Det var svært at vride mærkesager ud af formandskandidaten, men han pegede dog på et par ting, som burde være anderledes.
Blandt andet kaldte han DJ's struktur for "noget makværk!"
»Enhver, der kigger på Dansk Journalistforbunds struktur, vil sige: »Det er noget makværk!« Det er også det første, jeg tænker: »Det er noget makværk!«. Vi har kredse, vi har elevkredse, vi har medarbejderforeninger, vi har specialgrupper. Hulter til bulter er det! Man kan tage en stor skovl og rydde op i det,« sagde Bjerregård i 1999.
Han tilføjede, da han blev gået på klingen, at:
»Hvis vi skulle skære noget væk, så er det da nok kredsene, man lettest kan skære væk uden at tabe det store. Så langt vil jeg godt gå.«

DJ er svært at gennemskue

Mogens Blicher Bjerregård griner, da Journalisten læser de gamle citater op.

Har du så taget den skovl og fået ryddet op i det makværk?
»Det er jo forskellen på at se noget udefra og så faktisk sidde i det. Jeg har fået en større forståelse for de fantastiske ressourcer, der er ude i kredsene. Men når det er sagt, så var strukturen jo også noget, vi arbejdede med i forbindelse med fusionen.«

Men er du stadig enig med "Mogens fra 1999"?
»Ja, enhver der ser på vores struktur udefra, siger "hold da op!". Jeg tror også, mange medlemmer tænker over, hvad vi skal med alle de her kredse og grupper. Jeg har heller aldrig lagt skjul på, at jeg går ind for et enhedskontingent. Så betaler alle det samme. Det er svært at gennemskue i dag. Men det har jeg aldrig haft stor opbakning til. Og hvis der er noget, jeg har lært siden 1999, så er det, at man altid skal se tingene fra medlemmernes perspektiv. Det kan godt være, vi kan få ryddet op i DJ's organisation, men det er ikke sikkert, at medlemmerne har lyst.«

DJ skal ikke smide medlemmer ud

I det samme interview fra 1999 tog Mogens Blicher Bjerregård også kraftigt afstand fra, at en fagforening skal give bøder til sine medlemmer eller ekskludere dem.
Anledningen var, at en praktikant i DR i 1995 fik en bøde for at tage et bijob i strid med DJ's regler.

»Det klæder ikke et moderne forbund at uddele bøder eller at smide folk ud. Og desuden – hvis eksklusionen forhindrer et medlems fremtidige beskæftigelsesmuligheder, så kan vedkommende vinde en sag over DJ,« sagde Mogens Blicher Bjerregård anno 1999.

Her er den afgående Mogens Blicher Bjerregård anno 2015 fuldstændigt enig. Senest i 2014 markerede han sig igen med synspunktet: DJ skal ikke smide medlemmer ud.
Det skete i forbindelse med Se og Hørs angivelige overvågning af en lang række danskeres kreditkort. Selv hvis DJ-medlemmer måtte have skrevet artikler baseret på ulovlig overvågning, så skal de ikke smides ud af forbundet, lød det fra formanden.

»Som forbund skal vi ikke være smagsdommere og begynde at dømme enkelte medlemmer. Det kan blive en meget vanskelig grænse at skulle trække,« sagde han.

De udtalelser gav Mogens Blicher Bjerregård en del kritik. Men i dag er det en udmelding, han er stolt af.
»Jeg er virkelig glad for, at jeg meldte så klart ud i den sag. Vi skal hjælpe vores medlemmer til bedre vilkår, vi skal ikke gå og smide dem ud. Der er jeg helt enig med ham formandskandidaten fra 1999,« siger han.

»Noget af det vanskeligste, jeg har stået i«

Mediernes etik er på dagsordenen for tiden, og mange kræver handling. Hvorfor skal DJ så ikke ekskludere medlemmer, hvis de opfører sig uetisk?
»Det er slet ikke vores opgave, vi er ikke dommere og skal aldrig nogensinde være det. Vores opgave er at facilitere en debat og være med til at strikke nogle gode regler for etik sammen. Vi skal også mene noget om etik, for eksempel tog jeg meget klart afstand fra Se og Hør-sagen. Men vi skal ikke dømme.«

Hvad er forskellen? Hvis du kritiserer det, der angiveligt er foregået på Se og Hør, så kritiserer du vel også dem, der måtte have gjort det?
»Jo, det er da svært. Vi har haft den diskussion de sidste 16 år, hvor langt kan vi gå i vores kritik? Der er intet klart facit. Som organisation skal vi stå vagt om vores fag, men vi skal ikke dømme medlemmer. Det er da noget af det vanskeligste, jeg har stået i.«

Dette interview er lavet mandag eftermiddag på den betingelse, at Journalisten ikke måtte publicere før journalistforbundet.dk.

Rettet 16.59: Journalisten havde skrevet, at Mogens Blicher Bjerregård blev valgt uden modkandidater i 1999. Det er ikke korrekt, der var tre modkandidater. De forklarede i øvrigt deres sag her.

Kommentarer
17
Villy Dall, HB-medlem
27.01.15 10:00
TAK TIL MOGENS!

TAK TIL MOGENS!
Der er al mulig grund til at kippe med flaget efter Mogens' beslutning.
Han har ydet en kæmpe indsats for DJ's medlemmer. Han har mange sejre at fejre. Desværre også nogle markante nederlag.
Men det er værd at huske efter delegeretmødet 2015, at Mogens var en formand, der kunne lytte. Ikke altid hurtigt nok, har vi været nogle, der iblandt har syntes. Men han er demokrat, og han er modtagelig over for både saglige argumenter og kvantitative mandater.
Jeg vil gerne sige tak og ønske al mulig fremgang på en ny vej.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
27.01.15 10:10
NY FREMGANG OG NY FREMDRIFT

NY FREMGANG OG NY FREMDRIFT
Formandsvalget på det kommende delegeretmøde skal resultere i, at vi får et formandskab i DJ, der kan intensivere arbejdet.
De store udfordringer er:
FAGFORENINGEN: Medlemsvæksten skal fortsætte, ikke mindst skal DJ (gerne gennem en fusion med KS i 2017) være fremtidens naturlige valg for kommuniaktører. Ny aftalestrategier er på vej og helt nødvendige - ikke mindst set i lyset af den ændrede balance mellem aftaler og politik.
MEDIEFORBUNDET: Journalistgerningen er presset af både markedsvilkår og af politiske indgreb i åbenhed i forvaltningen, åbenhed i retsplejen og almindelig ytringsfrihed, afbalanceret over for ret og rimelig i forhold til privatlivets fred. Det skal vi fastholde et dagligt fokus på fra DJ's side.
KOMMUNIKATIONSFORBUNDET: På dette ny organisationsområde er der også brug for etiske diskussioner og skabelsen af en brancheetik. Det arbejde skal DJ også fortsætte med fornyet kraft.
DEMOKRATI: Det er vigtigt at fastholde det strukturelle kludetæppe, vi kender fra DJ i dag, det som gør, at alle medlemmer på én gang kan være medlem af det store fællesskab i forbundet og samtidig være med i interessegrupper (specialforeninger, specialgrupper).
PERSONLIGHED: Vi skal have en fagligt dygtig formand og en fagligt dygtig næstformand, også to personer med politisk tæft. Men samtidig skal det være to personligeheder, der til bunds forstår det helt særegne i at være folkevalgt på fuld tid. Formandskabet er valgt af medlemmerne - som både skal høres og ledes.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
27.01.15 10:16
Også gode ønsker herfra.
Også gode ønsker herfra. Mogens Blicher Bjerregård og jeg har været uenige om mange ting, men det har først og fremmest handlet om vejen, ikke om målet. Mogens engagement har aldrig svigtet, og han har altid først og fremmest villet det bedste for organisationen Dansk Journalistforbund. Jeg er sikker på at nye vigtige arbejdsopgaver venter på ham.

Vi andre bør benytte anledningen til at overveje, om ikke vi burde indføre en begrænsning på hvor mange år, man kan sidde som formand eller næstformand for DJ.

Uffe Gardel, tillidsmand på Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Stig Jonstrup Pedersen
27.01.15 10:29
Godt tænkt, Uffe.
Godt tænkt, Uffe.
Fremhævet af Journalisten
Helle Bygum
27.01.15 10:44
Kære Mogens. TAK for dine
Kære Mogens. TAK for dine mange års arbejde for DJ
Tak for mange gode debatter. Tak for opbakning og kampe.
God vind fremover!
Kh Helle
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
27.01.15 10:44
Er enig med Uffe i, at det er
Er enig med Uffe i, at det er en overvejelse værd, om vi skal indføre et maksimum på valgperioder for formand og næstformand.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
27.01.15 11:13
Vi sidder til HB-møde, og
Vi sidder til HB-møde, og Lars Werge meddeler netop nu, at han stiller op som formand.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
27.01.15 11:14
Jeg har kun været medlem af
Jeg har kun været medlem af DJ, mens Mogens har været formand. Og jeg vil gerne sige mange tak for de gode og relevante tilbud, jeg tidligere har nydt godt af.

Samtidig må jeg også sige, at det var noget af et wake up call, da jeg første gang trådte ind på scenen til et delegeretmøde for 4 år siden og oplevede de metoder, der blev taget i brug for at vælte en næstformand.

Siden har jeg oplevet, at demokratiet - eller rettere den måde, demokratiet udøves på i DJ - langt fra lever op til mine idealer.

Der er for mange personer, der sidder for længe på de samme poster og på for mange poster.

Hvis de samme mennesker sidder for længe på en post, kan der opstå usunde alliancer og rytmer - både indadtil og udadtil - som kan være svære at bryde. Og det kan være en stor udfordring for de samme mennesker at komme tilbage på arbejdsmarkedet, som man jo også undervejs kan miste forbindelsen til på flere planer.

Derfor mener jeg i den grad, at der skal være en begrænsning på, hvor længe man kan sidde som formand og næstformand og også HB-medlem.

DJØF har f.eks. valgt denne model for tidsbegrænsning:

"Stk. 4. Formanden kan ikke genvælges mere end to gange. Øvrige medlemmer af bestyrelsen kan ikke genvælges mere end tre gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem vælges som formand indgår perioden som bestyrelsesmedlem ikke i opgørelsen af valgperioden som formand. Det maksimale antal valgperioder beregnes fra første gang pågældende vælges på et ordinært repræsentantskabsmøde i marts – april måned i lige år.
(DJØFs vedtægter, § 16, stk. 4)

https://www.djoef.dk/~/media/documents/djoef/v/dj%C3%B8fs%20vedt%C3%A6gter%2014032013.ashx
Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
27.01.15 11:32
Kunne man også tænke sig
Kunne man også tænke sig samme begrænsning på, hvor mange gange, man kan være delegeret. F.eks. til maks. to delegeretmøder? For det er vel ikke den formand/næstformand, der genopstiller, der er "problemet", men dem, der genvælger vedkommende.

Nej, det lyder som et underligt udemokratisk forslag at sætte maks.grænser på formand/næstformand, men det vil selvfølgelig øge underholdningsværdien, hvis det kommende delegeretmøde, der tre gange (selvfølgelig med lidt udskiftning i flokken) har genvalgt formanden, beslutter, at de ikke længere skal måtte det.
Fremhævet af Journalisten
Jens Ringberg
27.01.15 11:34
Kære Mogens,

Kære Mogens,
Tak for indsatsen - senest for en yderst værdig og fin håndtering af tragedien på Charlie Hebdo. Held og lykke med de internationale opgaver.
Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
27.01.15 15:23
Tak for dit formandskab
Tak for dit formandskab Mogens, god vind og held og lykke i EFJ.

Jeg må indrømme, at jeg synes, det er i orden DJ har en formand som repræsenterer forbundet i en længere periode, og kan derfor ikke se, at det nødvendigt at indføre en begrænsning for, hvor længe man kan være formand.

Jeg mener dog til gengæld, at der skal indføres en begrænsning på, hvor mange perioder man kan være næstformand og bestyrelsesmedlem.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at det er de samme bestyrelsesmedlemmer, der år efter år tegner forbundets profil. DJ kan risikere at miste sin dynamik og evnen til fornyelse, for ikke at tale om, at det er problematisk rent demokratisk.

Det er heller ikke hensigtsmæssigt for personen selv, da vedkommende kan risikere at miste kontakten med sit fag og blive afhængig af den indkomst han/hun får via det fagpolitiske arbejde.

Fremhævet af Journalisten
Frede Jakobsen
27.01.15 15:53
Jeg synes sådan set, at
Jeg synes sådan set, at Mogens er en flink fyr. At han har gjort en masse for DJ er jeg ikke i tvivl om. Langt fra alt, har jeg været enig i. Men det er en anden sag. Jeg synes ikke desto mindre, det ville være interessant at høre: 1. Hvad for formanden i månedsløn? 2. Får han en fratrædelsesgodtgørelse? Og i givet fald hvor meget? 3. Er jobbet som præsident for EFJ lønnet? Og i givet fald med hvor meget?
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
27.01.15 16:55
Nu hvor Lars har meddelt sit
Nu hvor Lars har meddelt sit kandidatur, vil det være på sin plads, at Uffe Gardel også kommer på banen. Fadæsen med den nye lukkethedslov viser, at det var alt for meget fætter-kusinefest mellem DJ og magthaverne. DJ's nej til at hjælpe os med at bremse den nye lov, overbeviste mig derefter om, at Werge kun har det i munden. Hjertet er ikke med. Hele fusionsfiaskoen fuldender billedet af en forbundsledelse, der har mistet jordforbindelsen.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
27.01.15 17:32
Kære Mogens

Kære Mogens

Alting har sin tid, og du har valgt det rigtige tidspunkt til din sortie.

I de senere år er der sket en splittelse blandt medlemmerne, og det kan man ikke laste dig for. Men den form for forbunds- og fagpolitik, der er blevet ført og i høj grad bag lukkede døre.

Da DJs nye freelancestrategi blev vedtaget på det sidste delegeretmøde, var der ingen, der kunne forestille sig, at den ville blive brugt en indsats for at gøre freélancerne til selvstændige erhvervsdrivende.

Jeg vil gerne takke dig for de gode ting, du har har gjort for DJ.

Efter min mening var du fra dit formandsvalg og i en lang årrække i stand til at holde sammen på et forbund med mange forskellige faggrupper, - for slet ikke at tale om medlemmer, som er begavede, kreative, vilde og nærmest umulige at holde styr på. (I alle tilfælde, når de kommer fra FreelanceGruppen).

Al mulig held og lykke med dit internationale arbejde. Her har vi da i den grad brug for en formand, som kan holde sammen på tropperne!

De bedste hilsner
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Frede Jakobsen
27.01.15 22:49
HALLO, ER DER EN KVINDE TIL
HALLO, ER DER EN KVINDE TIL STEDE? Dansk Journalistforbund, som jeg har været medlem af i 46 år, skal have ny formand. Den post har - næsten - altid været beklædt af en mand. I min tid (efter hukommelsen) Fleischer Michaelsen, Carl John Nielsen, Hans Larsen, Lars Poulsen, Mogens Blicher Bjerregård, som nu går af efter 16 år (alt for lang tid i øvrigt). Og altså, så lige mellem Hans Larsen og Lars Poulsen i seks år Tove Hygum. Hun var god, dygtig, irriterende, stædig - og af og til charmerende. Jeg spørger bare: Er der en kvinde til stede? Det er vel snart på tide igen.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
28.01.15 09:20
Jeg vil gerne allerførst
Jeg vil gerne allerførst udtrykke en stor tak til de mange tilkendegivelser, der er kommer i kølvandet på offentliggørelsen af min beslutning om at stoppe som formand. Det varmer rigtig meget.

Så er der stillet nogle spørgsmål, som jeg gerne besvarer, for der skal bestemt være åbenhed omkring økonomien. Månedslønnen for formanden er 73.100 kroner + pension (10/5 ordning). Formanden såvel som næstformanden er sikret denne indkomst i 6 måneder efter at være stoppet som formand, dog således at evt anden løn modregnes. Posten som EFJ-præsident er ikke lønnet, men det forbund, der stiller præsidenten, afholder de rejse- og opholdsudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste, der ikke er betalt af diverse projekter m.m. - F.x. betaler både EU og Europarådet, når de inviterer. Sådan er reglerne. Før Danmark, havde det svenske journalistforbund opgaven - og før dem tyskerne. Sådan er reglerne også for øvrige medlemmer af EFJ's bestyrelse.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
28.01.15 17:45
Kære Frede

Kære Frede

Nu har du hygget dig længe nok nede i Svendborg, og du vil være et fremragende medlem af DJs hovedbestyrelse.

Så jeg vil opfordre dig til at stille og gøre din pligt.

Det vil godt nok betyde en del transporttid til HB-møderne - og de mange udvalg, som du efter min mening også bør sidde i, - men det må du tage som en oplevelse!

Med stor forventning
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen