Møder uden output

 

 

Distriktsbladsgruppens medlemmer undrede sig over, at bestyrelsen havde holdt møder for 28.000 kroner uden at kommunikere med medlemmerne. Samtidig ville mange have ekstra penge for selv at køre til seminaret.

Der var utilfredshed med, at bestyrelsen ikke har fået en hjemmeside i gang og heller ikke har informeret medlemmerne i det forløbne år.

Det skal blive bedre, lovede Distriktsbladsgruppens afgående formand, Henrik Louis Simonsen, på årets generalforsamling. Den blev holdt 2. februar i forbindelse med gruppens seminar på Følle Strand tæt ved Rønde.

Eneste aktivitet i Distriktsbladsgruppen er det årlige seminar, men flere medlemmer efterlyste aktiviteter, og at kassebeholdningen på 126.213 kroner bliver brugt til gavn for medlemmerne i stedet for blot at samle renter.
"Vi kan lave virksomhedsbesøg og købe en til at lave en hjemmeside for os," foreslog Lene Aamund Sørensen fra Ugebladet for Skanderborg og omegn.

Bestyrelsen, der består af fem personer, har i det forløbne år holdt møder for 19.514 kroner og fået kørsels-godtgørelse for 8.703 kroner – i alt 28.217 kroner. Bortset fra lidt håndører til gaver og bankgebyrer har bestyrelsen ikke haft udgifter.

"Udgifterne til bestyrelsesmøder ser voldsomme ud, når I ikke har kommunikeret viden ud til os," sagde Helle Kolding fra Fyns Amts Avis.

Lars Rossen fra Søndagsavisen Århus sidder i bestyrelsen og forklarede de 28.217 kroner med, at der havde været holdt møder på skift rundt hos bestyrelsesmedlemmerne, der bor mellem Brønderslev, Sønderborg og Lyngby, for at kunne besøge hinandens arbejdspladser. Desuden havde der været et to-dages møde med overnatning på hotel.

 

Kørsel i egen bil
Distriktsbladsgruppens revisor, John Garp, havde følgende kommentar til regnskabet:

"Bestyrelsesmedlemmerne passer godt på sig selv, når de tager til delegeretmøde. Jeg vil derfor ikke kritisere indkøbet af en pakke Panodil samt en pakke V6 tyggegummi."

Til gengæld ville han kæmpe for, at nogle af gruppens penge skulle bruges til at betale medlemmerne ekstra for selv at køre i deres private biler til seminaret.

Hidtil har reglerne været, at bestyrelsesmedlemmerne kan få 2,84 kroner per kilometer, når de skal til møder, mens folk, der skal på kurser og seminarer, kan få, hvad der svarer til DSBs billigste takst.

Det førte til en lang debat, hvor mange øjnede chancen for at få 2,84 kroner per kørt kilometer.

"Er det billigere at køre til seminar end til bestyrelsesmøde?" spurgte John Garp.

"Hvad er problemet i at betale os 2,84 per kilometer?" ville Louise Lauridsen fra Roskilde Avis vide. Reglerne, lød svaret.

"Så kan Distriktsbladsgruppen betale forskellen," svarede flere igen.

"Hvis der er en takst på 2,84, så skal dem, der kører i bil, da ikke stilles dårligere end dem, der kører i tog," sagde Louise Lauridsen.

Debatten stoppede først, da Lone Wiil fra Hjerting Posten kaldte debatten grådig:

"Vi spiser, drikker og samtaler, så kan jeg ikke se, hvorfor vi også skal tære af pengekassen."

 

Tekstreklame
Louise Lauridsen foreslog bestyrelsen at sætte sig nye målsætninger i stedet for stadig at tale om at bekæmpe tekstreklame.

"På Politikens distriktsaviser er det ikke tekstreklamen, der er det mest spøgende monster i hverdagen og heller ikke hos os i Roskilde. Prøv at sætte nye målsætninger, det kan for eksempel være at gøre os mere synlige og skaffe os anerkendelse. Jeg kunne godt tænke mig, at I etablerede en form for faglig udveksling."

Hertil svarede den afgående formand, Henrik Simonsen, at så sent som sidste sommer havde et medlem mistet sit arbejde, fordi han ikke ville lave tekstreklame.

"De fleste chefer er dog ved at have den holdning, at der ikke skal være tekstreklame. For bare tre år siden var pund-til-pund fordelingen almindelig, og det er ikke sundt," sagde han.

Flere af deltagerne er både skrivende og fotograferende, og de mente, at diskussionen om fotoforsøg trænger til en afklaring.

"Det er dogmatisk at tro, at man kan skaffe freelancere i arbejde ved at forbyde skrivende journalister at fotografere. Der må være visse typer af fotos, der er i orden," sagde Erik Staffeldt fra Ugeposten i Skjern.

Gruppens hidtidige kasserer, Henrik Rath Hansen fra Sønderborg Ugeavis, blev efter bestyrelsens indstilling valgt til ny formand, mens pressefotograf Henrik Louis Simonsen efter eget ønske fortsatte som menigt medlem.

0 Kommentarer