Mød din kandidat: Thilde Høybye

I april skal Dansk Journalistforbund vælge sin hovedbestyrelse. Journalisten interviewer kandidaterne. I dag Thilde Høybye

Hvorfor stiller du op?

”Jeg stiller først og fremmest op, fordi jeg mener, jeg kan bringe noget til bordet. Jeg kan bidrage til, at Dansk Journalistforbund udvikler sig til at blive et tidssvarende fagforbund. Mange af de studerende fortæller mig personligt om de problemer, de oplever. Det har gjort, at jeg føler ansvar for medlemmerne. På den måde har jeg en grundlæggende indignation over den måde, mange af vores medlemmer bliver behandlet på. Og det er grunden til, at jeg stiller op til hovedbestyrelsen.”

”Det går lige i maven på mig, når jeg hører fra medlemmer, at de ikke kan se, hvorfor de skal være medlem af en fagforening, men samtidig kæmper med løse kontrakter og et ret barskt arbejdsmarked.”

Hvordan adskiller du dig fra de andre kandidater til hovedbestyrelsen?

”Jeg er kommunikatør. Og så er jeg ung. I forhold til min alder har jeg en del erfaring, men jeg kommer alligevel med nye øjne på bestyrelsesarbejde. Jeg har en viden om mange forskellige fag. Både fordi jeg går på en skole med syv forskellige uddannelser og tværfaglige forløb, men også fordi man som kommunikatør arbejder ekstremt meget sammen med andre fagligheder. Så jeg har en forståelse for mange af de forskellige fagligheder, der er i vores forbund. På den måde mener jeg, at jeg kan bringe nogle nuancer på bordet.”

Hvad er din mærkesag, som adskiller dig fra de andre kandidater?

[factbox:0]

”Jeg går til valg på, at Dansk Journalistforbund skal gå forrest i kampen mod stress. Det er et større samfundsproblem, men vi har specielle vilkår i vores branche, og mediestuderende er blandt de mest stressede studerende. Derfor skal vi have særligt fokus på det her.”

Hvordan kan du bidrage til at mindske stress?

”Jeg har viden fra de studerendes perspektiv. På den måde er jeg den helt rigtige at have med ved bordet der. Det optager mig meget, så derfor får jeg en større og større viden omkring emnet. Og så har jeg en forståelse for, hvordan vi kommunikativt kan gøre en forskel. I Danske Mediestuderende sætter vi i år fokus på trivsel og stress, og vi fremsætter forslag på Delegeretmødet om øget fokus på gratisarbejde og underbetaling.”

Hvordan skal hovedbestyrelsen arbejde for at modvirke den stress?

”En ting er, at vi skal styrke vores rådgivning til de enkelte. Vi har virkelig dygtige konsulenter, men vi kan overveje at få flere ressourcer ind på det område. Så skal der også arbejdes med kommunikationen af det: Hvordan vi fanger medlemmerne og får dem til at opsøge rådgivning.”

”Psykologer påpeger, at stressniveauet i Danmark er stigende i så høj grad, at det ligner en epidemi. Det peger på, at det er det strukturelle, det handler om. Derfor skal vi i Dansk Journalistforbund tale om rammerne for arbejdet og om de strukturer, de studerende indgår i på studierne.”

[quote:0]

DJ skal være et tilgængeligt fællesskab

”Så går jeg også til valg på, at Dansk Journalistforbund skal være et tilgængeligt og inkluderende fællesskab. Der skal være fokus på kommunikatører, men også på de forskellige fagligheder i forbundet.”

”Jeg hører, at det organisatorisk er kompliceret for mange medlemmer at se, hvilken specialgruppe eller kreds de hører til. Vi skal gøre det nemt for medlemmerne at bruge forbundet. Det er ekskluderende, når man som medlem ikke forstår, hvordan organisationen fungerer. Det gælder også brugen af forkortelser.Det skal være mere overskueligt, og det mener jeg helt oprigtigt, at jeg kan bidrage i forhold til.”

Hvordan kan man gøre det nemmere for medlemmerne at bruge forbundet og engagere sig?

”Hos Danske Mediestuderende er vi i gang med at overgå til Workplace by Facebook (samarbejdsplatform på nettet, red.). Det er et forsøg på at gøre det nemmere at oprette udvalg, arbejdsgrupper og fællesskaber på tværs af landet, så man kan engagere sig og selv tage initiativ til at få nogle ting gjort. Det er én måde at gøre det på.”

”Så er der kommunikationsopgaven i forhold til hjemmesiden. Der skal det være sindssygt klart, hvor det er, man hører til. Til vores seneste seminar hos Danske Mediestuderende efterspurgte et af medlemmerne en overskuelig plan over organisationen. Det er et eksempel på, at det er svært for folk at få fat i, hvordan Dansk Journalistforbund hænger sammen, og hvor de hører hjemme.”

[quote:1]

”Og så er det også vigtigt, at Dansk Journalistforbund har fokus på at fastholde de studerende som engagerede medlemmer, når de dimitterer. Der er meget viden at hente, så det er vigtigt, at vi lytter på de her medlemmer. Det mener jeg, at jeg er den rette til.”

Hvad forventer du dig af arbejdet i hovedbestyrelsen?

”Jeg forventer det samme, som hver gang man begynder et nyt sted. Der er altid en ny kultur at komme ind i. Jeg tror, at der er en relativt tung kultur i hovedbestyrelsen, men jeg har siddet med som observatør en del gange. Jeg forventer mig, at det tager tid, og at man skal blive ved og ved og ved. Jeg skal have fokus på vedholdenhed, men det skal man jo også alle andre steder.”

Hvad ser du som de største udfordringer for Journalistforbundet?

”Der er udfordringer med voldsomme nedskæringer på nogle fagligheder, samtidig med at vi ikke formår at overenskomstdække andre fagligheder. Vi går mod en fremtid med flere og flere atypisk beskæftigede.”

Hvordan skal Journalistforbundet arbejde for at sikre de atypisk beskæftigede?

”Vi skal lytte på vores medlemmer – hvad er det, de efterspørger? Vi må afsætte flere ressourcer til rådgivning og støtte den individuelle kontrakt, der hvor der ikke er nogen overenskomst.”

Ledere i DJ

I forhold til årets delegeretmødet hvad tror du så vil give mest debat?

”Det bliver nok spørgsmålet om “Ledere i DJ”.”

Hvordan stiller du dig i forhold til det? Skal ledere, der kan hyre og fyre DJ-medlemmer, kunne være medlem af DJ?

”Jeg synes, at det forslag, hovedbestyrelsen har fremsat, har en god balance. Det er et godt kompromis, for vi har jo en del medlemmer, som gerne vil være med i Dansk Journalistforbund, selv om de har fået personalebeføjelser. Vi må afvise en del medlemmer, sådan som det er i dag, og det er jo både viden og mennesker, der går tabt.”

I et forslag til en tilføjelse til DJ's politiske linje står der, at flere i hovedbestyrelsen mener, at sponsoreret indhold, der spreder sig i medierne, kan være en trussel mod den journalistiske troværdighed. Er du enig?

”Ja, hvis man ikke kan gennemskue, om det er sponsoreret eller ej, eller ikke ved, hvor indholdet kommer fra, så er der noget galt med troværdigheden. Jeg mener ikke, at indholdet er dårligere, men det skal være tydeligt, at det ikke er uafhængig journalistik.”

Hvad er løsningen?

”Mærkningen af sponsoreret indhold skal være klarere. Jeg har oplevet op til flere gange, at nogle fra min familie eller vennekreds har delt sponsoreret indhold på Facebook, som om det var en nyhedsartikel. Hvis jeg har kommenteret, at det ikke er uafhængig journalistik, kommer det som et kæmpe chok for dem, så det er ikke tydeligt nok alle steder i dag. Det skal ikke være sådan, at mine venner på Facebook er afhængige af, at jeg sidder som vagthund.”

Hvornår er det tydeligt nok?

”Det er et godt spørgsmål. Vi skal finde ud af, hvad der giver mening for læserne, og hvornår det er gennemskueligt. En af mine veninder nævnte Euromans mærkning, hvor der står ’sponsoreret indhold’ før artiklen.”

Da fusionen med forbundet Kommunikation & Sprog faldt, vedtog delegeretmødet, at DJ skulle have et udvidet samarbejde KS. Er samarbejdet med KS i dag samlet stærkere end i 2015?

”Det har jeg jo ikke viden om ned i detaljen. Som jeg har forstået det, er der i hvert fald blevet lagt noget arbejde i det. Men der kunne godt være et stærkere samarbejde, nu hvor fusionen er taget af bordet. Det kunne hovedbestyrelsen godt have fokus på i næste periode.”

Hvordan stiller du dig i forhold til en fusion i dag, hvis det skulle komme på tale?

”Det kommer ikke på tale igen.”

Men et stærkere samarbejde er en nødvendighed?

”Det kunne man godt prioritere fremadrettet. Men vi skal samarbejde, hvor det giver mening. Man skal ikke samarbejde bare for at samarbejde.”

 

0 Kommentarer