Mød din kandidat: Merete Lindstrøm

I april skal Dansk Journalistforbund vælge sin hovedbestyrelse. Journalisten interviewer kandidaterne og spørger, hvordan det er gået med deres mærkesager. I dag Merete Lindstrøm

Hvorfor stiller du op? 

”Fordi jeg har en stor interesse i det fagpolitiske arbejde. Det er vigtigt, at vi stadig kæmper for en stærk fagforening. Jeg har en masse energi, som jeg gerne vil lægge i det.”

Hvad er din mærkesag, som adskiller dig fra de andre kandidater?

”Jeg har erfaring med de studerende og er selv nyuddannet. Der sidder rigtig mange i hovedbestyrelsen, der har siddet længe og har masser af erfaring, som er rigtig god at trække på, men jeg tror også, det er vigtigt at få nye kræfter med nye tanker og idéer ind i hovedbestyrelsen.”

Hvad ser du som de største udfordringer for DJ? 

”At mine medstuderende ikke kan se vigtigheden af et fagforbund. Det er en udfordring, fordi det jo er vores medlemmer. Det er dem, der skal melde sig ind og køre det her videre. Og så at arbejdsmarkedet ændrer sig så hurtigt lige nu.”

[factbox:0]

”Noget af det, der kan virke voldsomt på mig, er, at almindelige studerende ikke er opmærksomme på de udfordringer, der er i forhold til overenskomstdækningen og mangel på samme for freelancere og atypiske ansatte. Der er ikke rigtig nogen forståelse for, hvilken solidaritet vi har brug for, hvis vi skal stå stærkt over for arbejdsgiverne i forhold til vores forhold.”

”De mennesker, der bliver uddannet nu, har slet ikke interessen i det fagpolitiske. Hvis vi skal skabe den solidaritet, der gør, at vi kan lave nogle aftaler og hjælpe hinanden frem for at bekæmpe hinanden, så er vi nødt til at informere de studerende og nyuddannede mere om det.” [quote:0]

”Rigtig mange studerende ved ikke, at de ødelægger jobmarkedet ved at arbejde gratis. De tænker ikke over, at gratis arbejde ødelægger en stilling, som de kunne have fået løn for.”

Hvad er løsningen?

”Jeg har i hvert fald masser af energi til at arbejde på kampagner og oplysning til de studerende. En konkret løsning er mere samarbejde med Danske Mediestuderende om at oplyse studerende om det faglige. Det uddannelsespolitiske udvalg er et godt forum at arbejde med det. Da jeg sad med i det, var der nogle meget konkrete ting på bordet.”

Kan du pege på nogle af de resultater? 

”Vi har kørt en kampagne om praktikløn og Folketingets afgørelse om, at man ikke måtte få løn samtidig med, at man var i praktik og fik SU.”

Hvordan adskiller du dig fra de andre kandidater til HB? 

”Jeg adskiller mig fra mange af dem ved at være en kvinde. Og en yngre kvinde, selvom jeg er voksen i forhold til andre studerende. Jeg står med et ben i hver lejr: Jeg har været ude på arbejdsmarkedet, men jeg er også meget tæt på de studerende.”

”Der er mange dygtige HB-medlemmer, som har en masse erfaring, men der er også tre af de unge kvinder, som ikke stiller op igen. Jeg synes, det er vigtigt, at der er en balance og en alsidighed i aldersspændet, og at der både er kvinder og mænd. Som person kæmper jeg for ligestilling alle steder, og det vil jeg selvfølgelig også kæmpe for i hovedbestyrelsen.” [quote:1]

Hvad tror du vil give mest debat på årets delegeretmøde? 

”Spørgsmålet om ledere i vores fagforening bliver nok et af de store.”

Et flertal i hovedbestyrelsen har sendt et forslag om ledere i DJ til høring blandt medlemmerne. Og flere i hovedbestyrelsen støtter et forslag om ledere i DJ, hvor det blandt andet hedder: Ledere med formelle beføjelser til at kunne afskedige DJ-kolleger kan ikke optages. Sagen blev også drøftet i bl.a. 2015.

Hvordan stiller du dig i forhold til det? Mener du, at ledere, der kan hyre og fyre DJ-medlemmer, skal kunne være medlem af DJ?

”Den klassiske leder, som hyrer og fyrer i stor stil, skal selvfølgelig ikke være med til at stemme, når vi skal overenskomstforhandle. Men jeg synes, at vi har en udfordring i forhold til de her nye måder at arbejde på som selvstændige og freelancere, som gør, at jeg ikke synes, at vi skal smide alle ud, som betaler en anden for arbejde.”

”Det er ikke store mediechefer, jeg synes vi skal have ind i forbundet lige pludselig. Absolut ikke. Det er dem, der ikke er klassiske ledere – dem, der i hele deres karriere har været medlem, og som pludselig har et eller andet ansvar over for andre medarbejdere.”

Flere i hovedbestyrelsen mener, at sponseret indhold, der spreder sig i medierne, er en potentiel trussel mod den journalistiske troværdighed. Er du enig?  

"Ja."

Løsningen er ifølge hovedbestyrelsen, at mærkningen skal være ”markant tydeligere” end i dag. Er du enig i det? 

”Ja. Det forslag, jeg har set, er, at det skal skrives ind i vores principprogram, at man skal italesætte det og kæmpe mere for det. Det vil jeg helt klart stemme for.”

Er mærkningen tydelig nok i dag? 

”Nej, det synes jeg ikke. Det er en glidebane, at købt indhold bliver brugt på de redaktionelle sider, og at aviserne får penge for at bringe indhold fra virksomheder og bruger det til at fylde aviser op, i stedet for at få journalister til at skrive. Det er en glidebane, som vi skal stoppe.”

”Derfor vil jeg klart stemme for. Det er vigtigt, at der er en varemærkning i aviser og medier, så man ved, om det er det ene eller det andet. Det er med til at gøre mistilliden til journalister større – hvis man tror, man læser journalistik, men i stedet læser noget, som nogen har betalt for at få skrevet på den måde. ”

Da fusionen med forbundet Kommunikation og Sprog faldt ved seneste delegeretmøde, vedtog de delegerede, at DJ skulle have et udvidet samarbejde KS. Er samarbejdet med KS blevet stærkere? 

”Jeg har hørt, at der var tale om, at man skulle finde et fælles domicil. Det er i hvert fald et konkret forslag, som vil gøre samarbejdet stærkere.”

Hvordan stiller du dig i forhold til en fusion med KS i dag?  

”Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at tage stilling til, om jeg går ind for en fusion, for det er ikke et spørgsmål mere. Men jeg vil sige, at jeg synes, at samarbejde med andre faglige organisationer og hovedorganisationer er positivt. Vi er jo bare en lille spiller, og det skal vi også huske.”

 

 

 

0 Kommentarer