Mit møde med DJ

Debat: Jeg er gynækolog med egen praksis. Jeg bliver tit interviewet til aviser og blade og har altid følt mig godt behandlet og synes, det er sjovt og givende at give videre, hvad jeg ved om kvindesygdomme.

Mine kolleger henviser ofte til mig, da de er bange for journalister og for, hvad de kan blive citeret for. Det problem havde jeg aldrig haft. Jeg beder normalt journalisten sende artiklen, så jeg kan rette faktuelle fejl.

Samtidig nævner jeg, at jeg skal have to eksemplarer af bladet/avisen samt en pdf-fil til min hjemmeside. Dette har fungeret fint, til alles tilfredshed.

I efteråret 2011 blev jeg interviewet af en BT-journalist om overgangsalder. Artiklen var på den 2. december, og han sendte artikel + et temanummer som pdf-fil, som vi havde aftalt. Stor var min forundring, da jeg i august 2012 modtog et brev fra DJ med krav om betaling på 26.500 (halvdelen som vederlag og resten som ’godtgørelse’) med henvisning til ophavsretsloven.

Brevet var på vegne af dels den journalist, som havde interviewet mig, dels på vegne af en anden, som jeg aldrig havde talt med. Jeg opfattede det som en dårlig spøg, skrev et pænt brev og undskyldte, at de var blevet fornærmede, men at den ene journalist jo havde sendt mig pdf-filerne, vel vidende at de skulle på min hjemmeside. Jeg fjernede artiklerne fra hjemmesiden.

Havde jeg fået at vide, at jeg ikke måtte bruge dem, havde jeg aldrig stillet op (gratis selvfølgelig) og ladet mig interviewe. Jeg føler det i høj grad som et bagholdsangreb og forstår ikke helt grunden. Får journalister for lidt i løn, siden de må ty til sådanne midler for at skaffe flere penge? De kan jo ganske gratis komme med deres krav via DJ, hvorimod jeg selv må betale min advokat.

Fremover må jeg – før et interview overhovedet starter – få på tryk, at mine (få og små) krav bliver opfyldt, og det er jo en underlig måde at starte en god dialog på.

I skrivende stund – medio april – er sagen stadig ikke afgjort, men parterne taler nu om forlig. Det kan undre, at DJ ikke har vigtigere sager at beskæftige sig med. Er det i medlemmernes interesse at bringe splid mellem journalister og de eksperter, de interviewer? Som tidligere anført stiller jeg frivilligt (og gratis) op til diverse interviews og hjælper også journalistelever, når jeg bliver bedt derom. Min tillid til journaliststanden har desværre fået et alvorligt knæk. Forhåbentlig bliver det rettet ud igen!

– Christine Felding, speciallæge i gynækologi & obstetrik          

SVAR. Kære Christine Felding. I den pågældende sag foregår der for øjeblikket forligsmæssige drøftelser mellem DJ og lægens advokat. Da det således er en verserende sag, ønsker DJ ikke at udtale sig om sagen som sådan.

Vi vil dog pege på, at et af punkterne i DJ’s ophavsretsstrategi, som netop er blevet vedtaget på delegeretmødet, er, at ophavsretten er vigtig for etikken og troværdigheden i medierne. At en journalist skriver en artikel på baggrund af et interview med en kilde, er således ikke ensbetydende med, at den pågældende kilde, uden aftale, må bruge den i andre sammenhænge. En sådan brug kan være egnet til at rejse spørgsmålstegn ved journalistens troværdighed og integritet. Såfremt en kilde ønsker at gøre brug af en artikel, som vedkommende har medvirket til, da kræver en sådan anvendelse et udtrykkeligt samtykke.

– Lone Amtrup, jurist og ansvarlig for DJ’s ophavsretlige indsats

0 Kommentarer