Mistrati: Det her bliver principielt for brugen af skjult kamera

Sagen om skjult kamera på plejehjemmet Fælledgården i København går nu hele vejen videre til Højesteret. Spørgsmålet er, om journalisterne Miki Mistrati og Marike Jensen har handlet i en højere sags tjeneste. Mistrati betegner sagen som principiel. (opdateret 11:35)

Sagen om skjult kamera på plejehjemmet Fælledgården i København går nu hele vejen videre til Højesteret. Spørgsmålet er, om journalisterne Miki Mistrati og Marike Jensen har handlet i en højere sags tjeneste. Mistrati betegner sagen som principiel. (opdateret 11:35)

Det er Procesbevillingsnævnet, der har besluttet at få sagen afgjort ved landets øverste domstol. Det sker efter ønske fra både journalisterne bag programmet – Miki Mistrati og Marike Martine Jensen – samt Dansk Journalistforbund.

»Jeg er meget glad og tilfreds med, at vores højeste retsinstans lader vores sag blive prøvet af,« siger Miki Mistrati til Journalisten.dk og tilføjer:

»Det er nemlig en vigtig principiel sag, der kan få afgørende betydning for, om vi fremadrettet kan afsløre væsentlige problemer i plejesektoren.«

Da Østre Landsret i december sidste år således afsagde dom i den såkaldte Fælledgården-sag, vurderede Mistrati blandt andet, at det nu ville blive vanskeligere at bruge skjult kamera i fremtiden.

Godt nok valgte Landsretten at gøre bøden mindre end i den oprindelige dom fra byretten. Og samtidig droppede man fængsel til Bastard Film, som var selskabet bag dokumentaren, der blev sendt som en del af "21 Søndag" på DR 1 tilbage i maj 2006. Men Landsretten var dog stadig af den opfattelse, at Bastard Film havde overtrådt loven, da de med skjult kamera som metode afslørede de kritisable forhold på plejehjemmet Fælledgården.

På grund af sagens principielle karakter overvejede Mistrati derfor allerede på det tidspunkt at bringe sagen videre til Højesteret, hvilket også DJ støttede. Og nu har Procesbevillingsnævnet så vurderet, at sagen er så principiel, at den skal gå videre til Højesteret.

I den oprindelige dom fra byretten blev journalist Marike Martine Jensen og hendes journalistiske leder, Miki Mistrati, dømt for overtrædelse af tre forhold: At foretage skjulte optagelser af beboerne, at videregive optagelserne og at tilsidesætte tavshedspligten for medarbejdere på et plejehjem.

Højesteret skal nu tage stilling til, om journalisterne har handlet i en højere sags tjeneste, som kan begrunde, at de frifindes for krænkelse af beboerne.

0 Kommentarer