Mistillidsvotum før Mariagers afgang

Medarbejderne på Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad sendte et mistillidsvotum til Arne Mariager i november, erfarer Journalisten.dk. Nu er Arne Mariager stoppet som chefredaktør og medarbejdernes jobrokade stillet i bero.

Medarbejderne på Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad sendte et mistillidsvotum til Arne Mariager i november, erfarer Journalisten.dk. Nu er Arne Mariager stoppet som chefredaktør og medarbejdernes jobrokade stillet i bero.

Stemningen mellem chefredaktør Arne Mariager og de fleste af de redaktionelle medarbejdere var iskold, inden Arne Mariager valgte at stoppe i fredags. Forud for opsigelsen gav medarbejderne ham et mistillidsvotum. Det skete efter en generalforsamling i 30 oktober, hvor dirigenten på generalforsamlingen underskrev det skriftlige mistillidsvotum, som efterfølgende blev sendt til bladets bestyrelse med kopi til Arne Mariager. Angiveligt havde medarbejderne ikke tillid til, at Arne Mariager kunne stå i spidsen for den nødvendige udvikling på aviserne.

Vicetillidsrepræsentant Jesper Sørensen bekræfter, at medarbejderne har sendt Arne Mariager et mistillidsvotum. Han afviser dog rygter om, at medarbejderne truede med en kollektiv opsigelse for at presse Arne Mariager til at forlade chefredaktørstolen. Jesper Sørensen fortæller dog, at samarbejdsproblemerne mellem medarbejderne og Arne Mariager rækker udover jobrokaden, hvor Arne Mariager genansatte medarbejderne i nye stillinger, og hans direkte sprogbrug overfor de ansatte. Tidligere har han blandt andet kaldt medarbejderne for klynkende og forkælede.

»Samarbejdsproblemerne har fundet sted i en længere periode. Reformen er langt fra hele årsagen,« siger Jesper Sørensen til Journalisten.dk.

Arne Mariagers tanker om de redaktionelle medarbejdere er decideret kølige, hvilket han formulerede i et brev, som han sendte til venner og kolleger efter opsigelsen.

»Nu føler jeg, at et flertal i den redaktionelle medarbejderforening har løjet og sladret og svigtet i en sådan grad, at jeg ikke har det, der ligner en forpligtelse. Jeg får kvalme af at se på dem. Og jeg er ked af, at man lever i en tid, hvor det er strafbart at give dem klø,« skriver Arne Mariager i brevet.

Inden Arne Mariager stoppede som chefredaktør forsøgte han at reformere de to aviser ved at opsige alle de redaktionelle medarbejdere for at genansætte dem i nye stillinger. Reformen skulle efter planen træde i kraft i begyndelsen af 2009.

»Arne Mariagers opsigelse betyder, at den nuværende ledelse har valgt at sætte jobrokaden i bero. Det var i høj grad Arne Mariagers projekt. Derfor beholder alle medarbejdere indtil videre deres nuværende job,« forklarer vicetillidsrepræsentant Jesper Sørensen.

Indtil Arne Mariagers kontrakt udløber 30. juni 2009 bliver han siddende i panelet, som skriver avisernes ledere. Samtidig vil han bidrage med artikler og boganmeldelser.

Læs også artiklen Arne gi'r den gas

0 Kommentarer