Mistet overblikket? Her er resultaterne af sparerunden i JP/Pol

I denne uge faldt de sidste brikker på plads i fyringsrunden i JP/Politikens Hus. Samlet er der nedlagt 53 redaktionelle stillinger på Politiken, JP og EB. Få overblikket her (Rettet kl. 15.39) 

Jyllands-Posten skulle finde besparelser for det største beløb. Men det er Politiken, der ender med at sige farvel til flest redaktionelle medarbejdere, imens Ekstra Bladet har fyret alle faste fotografer og layoutere. 

Sådan kan resultatet af den spareplan i JP/Politikens Hus, der blev annonceret for tre uger siden, helt kort opsummeres.

Udgangspunktet var, at koncernen i år skal skære fem procent af sine omkostninger. Baggrunden for nedskæringerne var faldende annonceomsætning og helt konkret en markant lavere omsætning end forventet i 1. halvår af 2016.

I alt lagde ledelsen i JP/Politikens Hus op til at skære cirka 55 redaktionelle stillinger på de tre dagblade.

Ifølge Journalistens oplysninger skulle Jyllands-Posten nedlægge cirka 20 redaktionelle stillinger, Politiken skulle skære cirka 25 redaktionelle, mens Ekstra Bladet lagde op til at nedlægge otte redaktionelle stillinger.

Efter at sparerunden er afsluttet, står det klart, at i alt 53 redaktionelle medarbejdere må sige farvel til JP/Politikens Hus. 23 er fra Politiken, mens Jyllands-Posten og Ekstra Bladet hver siger farvel til 15 journalistiske kolleger.

På Jyllands-Posten, der ellers stod over for at skulle spare det største beløb, slap man med tre fyringer af redaktionelle medarbejdere. Dertil kommer 12, der har fået en frivillig fratrædelse.

På Politiken har i alt 15 redaktionelle medarbejdere bedt om og fået en frivillig fratrædelse, mens otte er fyret. Samlet betyder sparerunden således, at avisen siger farvel til 23 redaktionelle medarbejdere.

Ekstra Bladets ledelse fyrede allerede på sparerundens første dag otte redaktionelle medarbejdere. Det skete, da man valgte at fyre avisens fire faste fotografer og fire layoutere.

Siden har syv redaktionelle medarbejdere på Ekstra Bladet bedt om en frivillig fratrædelse, og dermed kom avisen i mål uden yderligere fyringer.
 

 

Rettet kl. 15.39: Ved en fejl fremgik det tidligere af grafikken og teksten, at 18 har fået en frivillig fratrædelse på Politiken. Det rigtige tal er 15.    

2 Kommentarer

Jacob Mollerup
2. SEPTEMBER 2016
Torben, postens gamle
Torben, postens gamle forretningsmodel er endnu hårdere ramt - og kan selvsagt ikke reddes ved lavere porto. Aviser og mediehuse skal finde mange nye løsninger - du kan se en oversigt her: http://www.kaasogmulvad.dk/forside/kurser/journalistik-vi-kan-leve/. Men selvom de lykkes med en buket af nye modeller, er hård omkostningsstyring en forudsætning for overlevelse.
Torben Espensen
1. SEPTEMBER 2016
Det eer som med postvæsnet
Det eer som med postvæsnet der klager over at der sendes færre breve - samtidig med at brevporto sættes op!
Når aviserne fyrer redaktionelle medarbejdere kan kvaliteten ikke undgå at blive ringere og dermed give færre læsere!
Så elementært at man skal være administartor for at kunne se det!