Misbrugt af Fogh

Pressefotograf Mogens Laier fra Århus er rasende over, at et af hans fotografier er blevet brugt som politisk propaganda. I Venstres kamp for at erobre statsministerposten brugte partiet et fotografi taget af Mogens Laier, hvor en gruppe voldtægtsdømte palæstinensere forlader domhuset i Århus.

Billedet skulle understøtte Venstres slogan om, at det "var tid til forandring." Annoncen var underskrevet af Venstres formand Anders Fogh Rasmussen.

Mogens Laier føler sig misbrugt af Venstre, fordi hverken han eller de medvirkende på billedet har givet tilladelse til at optræde i en politisk sammenhæng.

"Det er helt galt, at pressefotografier uden videre kan blive brugt i partiannoncer. Det forringer vores arbejdsbetin-gelser, når vi er på opgave, fordi folk ikke kan være sikre på, i hvilken sammenhæng de bliver brugt," siger Mogens Laier.
Han tog sidste år billedet for B.T., hvorefter det automatisk endte i billedbureauet Scanpix' arkiv.

På Scanpix, det tidligere Nordfoto, siger souschef Jens Lyngby Jepsen, at det er køberens opgave, i denne sammenhæng Venstres reklamebureau Publicis, at indhente tilladelse fra de medvirkende.

"Det fremgår klart af følgesedlen, som vi sender ud sammen med billedet, at køberen har ansvaret for at indhente eventuelle tilladelser," siger Jens Lyngby Jepsen.

Han siger, at reglen om at indhente tilladelser fra de medvirkende oprindelig blev indført efter ønske fra Scanpix' medarbejdere.

Hos Venstres reklamebureau Publicis er administrerende direktør Morten Stenius' eneste kommentar:

"Jeg kan ikke forestille mig, at det er vores opgave at indhente tilladelserne."

Men det er det. Jens Lyngby Jepsen fra Scanpix fortæller, at der på bureauets følgesedler står skrevet med versaler:

"Bemærk, at personer på billedet ikke er frigivet til reklamebrug."

 

Kan skabe mistillid
Det er imidlertid ikke første gang, et politisk parti, uden at spørge fotograf eller medvirkende, har brugt et pressefoto i en politisk sammenhæng. Tidligere på året udsendte Dansk Folkeparti bogen "Danmarks fremtid. Dit land – dit valg" i 20.000 eksemplarer. På forsiden var en bevæbnet palæstinenser fotograferet ved en demonstration på Rådhuspladsen i København. Billedet var taget af freelancefotograf Joachim Rode for Politiken. Han fik et chok, da han så sit eget foto.

"Det ville have været rimeligt, hvis Polfoto havde spurgt mig, før de solgte billedet. I stedet blev jeg først opmærksom på det, da jeg tilfældigvis så morgen-tv," siger han.

Joachim Rode mener ligesom Mogens Laier, at det kan skade pressefotografernes mulighed for at optræde upartisk, hvis de medvirkende ikke ved, om de bliver brugt i en politisk sammenhæng.

Men samtidig har han svært ved at føle medlidenhed med den bevæbnede demonstrant.

"Hvis man stiller sig op til en demonstration og vifter med en pistol, så ligger man, som man har redt. Der er min medfølelse lig nul."

Ifølge Mogens Laier viser sagen, at der er behov for klarere etiske regler for bureauernes videresalg af pressefotos.

"Når andre ikke magter at sætte grænserne, må vi jo gøre det. Ellers ved vi jo ikke, hvad vores billeder bliver brugt til næste gang."

Mogens Laier har nu taget kontakt til pressefotografernes formand, Lars Lindskov, for at indhente råd om, hvordan han skal gå videre med sagen.

0 Kommentarer