Misbruget fortsætter

 

 

Læsernes redaktør på Politiken opfordrer bladets ledelse til at få stoppet misbruget af pressekortet. Men det ser ikke ud til, at han får held i sit forehavende. Hverken Dansk Journalistforbund eller chefredaktør Tøger Seidenfaden vil ændre på standsprivilegiet.

 

Guldkortet i vores pengepung er endnu engang blevet et ømtåleligt debatemne både i egne rækker og i befolkningen. Denne gang er det den nye læsernes redaktør på Politiken, Niels Nørgaard, der noget så uforskammet skider i egen rede og ridser i plastikken. Pressekortet.

Ved årets begyndelse skrev Niels Nørgaard en klumme i Politiken, hvor han opfordrede sin chef til at forbyde, at journalisterne på bladet misbrugte kortet til gratis-entréer i fritiden.

"Kortet er med til at skabe noget af den modvilje, afstand og mistillid til journalister, som vi i medieverdenen på alle måder kæmper for at undgå," skrev Niels Nørgaard med risiko for, at kollegerne næppe ville klappe ham på skulderen over forsøget på at fjerne det givtige privilegium.

Journalister sparer for eksempel 180 kroner, hver gang de er med kæresten i Experimentarium, 110 kroner i Tivoli. I Bonbon-land er det rigtigt godt: 556 kroner, hvis du både slæber ægtefællen og to afkom med.
Journalisterne på Politiken, som efterfølgende har henvendt sig til Niels Nørgaard, er enige med ham i hans kritik. I princippet.
I praksis er det noget andet.

"Det, som foruroliger mig, er, at de alligevel bruger kortet til at komme gratis ind. Flere af dem erkender endda, at de på en eller anden måde bliver påvirket til at se mere positivt på de virksomheder, som giver dem fordele. Man er ligesom i gæld til dem," siger Niels Nørgaard.

Men det er ikke kun bedøvelsen af den kritiske sans, som Niels Nørgaard frygter. Han mener, at de gratis glæder giver hele standen et troværdighedsproblem.

"Vi kan ikke holde til, at vi kommer gratis ind, når alle andre mennesker skal betale. Det skaber mistillid til os, når dem bag i køen ser os stå der og fedte med kortet."

Men hans chef, Tøger Seidenfaden, vil ikke forbyde sine journalister at komme gratis ind i fritiden. Han er ikke foruroliget.

 

Op til den enkelte

Chefredaktør Tøger Seidenfaden afviser problemet og henviser til avisens etiske regelsæt, hvor der står: "Ingen ansatte må på nogen måde udnytte deres stilling på Politiken til at opnå private fordele".

Alligevel er det op til de enkelte journalisters egen moral, om de vil udnytte deres stilling til at komme gratis i Tivoli, siger chefredaktøren.

"Så længe journalisterne ikke optræder generende eller arrogant, så er det i orden med mig. Sagen kan ikke bære, at vi laver 27 regler med delpunkter og undtagelser. Det er nok, at vi har en vejledende etisk norm, og jeg er tryg ved, at den enkelte journalist på Politiken selv kan skønne, hvad der er moralsk korrekt," siger Tøger Seidenfaden.

Tillidsmanden på Politiken, Lars Bo Larsen, er principielt enig med læsernes redaktør. Men han mener, det er op til Dansk Journalistforbund at udstikke retningslinierne for brugen af pressekortet.
"Vi skal være meget forbeholdne, når vi bruger pressekortet. Almindelige folk kan kun opfatte det negativt, at vi kommer gratis ind, hvor de skal betale. Men det er Journalistforbundet, der udsteder kortet, så det er forbundet, der må sætte betingelserne. Ikke ledelsen på Politiken," siger Lars Bo Larsen.

Det er forbundsformand, Mogens Blicher Bjerregård, ikke enig i. Ligesom Tøger Seidenfaden vil han heller ikke udstikke retningslinier for sine medlemmer.

"Hvis den enkelte medievirksomhed mener, at det er moralsk forkert, at journalisterne går gratis i Tivoli, så må de selv stoppe det. Vi vil ikke lave forbud. Forbundets holdning er, at det er op til den enkelte, hvordan de bruger pressekortet."

Formanden mener altså, at den enkelte journalist og medievirksomhed selv må afgøre, hvordan de bruger kortet. Men han siger dog, at kortet skal bruges med omhu.

"Kortet skal ikke bruges i flæng."

Men det gør medlemmerne af Dansk Journalistforbund (DJ). Det viser en DJ-undersøgelse fra år 2000.

 

Ingen klager

88 procent af 155 DJ-medlemmer svarede i DJ-undersøgelsen, at de indenfor en femårsperiode havde brugt kortet jævnligt eller enkelte gange til at spare penge på entré-billetterne i fritiden.

Ni ud af ti svarede altså, at de brugte pressekortet til gratis-entréer. Hvis vi forestiller os, at den klejne undersøgelse afspejler forbundsmedlemmernes generelle brug af kortet, og at brugen har samme omfang i dag, så svarer det til, at godt 11.000 DJ-medlemmer misbruger deres pressekort jævnligt eller en gang imellem. Hvis det altså er misbrug. Forbundsformanden er nemlig ikke sikker på, at det er misbrug.

"Kun den enkelte kan vurdere, hvornår kortet bliver misbrugt. Der er ikke nogen virksomheder, der mener, at det er et problem, og der er ikke nogen, der har klaget," siger Mogens Blicher Bjerregård.
I både Sverige og Norge ser de anderledes på sagen. Norsk Journalistforbund og Svensk Journalistforbund indskærper over for medlemmerne, at kortet kun må bruges i forbindelse med arbejde for at værne om fagets troværdighed.

Niels Nørgaard er heller ikke i tvivl. Der er et problem. Gratis-entréerne er misbrug, fastholder han.

"Man går i Tivoli for at more sig. Ikke for at skrive artikler. Hvis man endelig blev inspireret til en historie i Tivoli, så ville redaktionen derhjemme nok betale for entréen."

Omkring 15 læsere giver ham ret. Det er det antal henvendelser, som Niels Nørgaard har fået efter sin klumme.

Nogle af læserne anså de gratis entréer som en form for bestikkelse. Ingen kunne forstå, hvorfor vellønnede journalister skal gratis ind, når andre skal betale.

0 Kommentarer