Mink-domme: Mistrati dømt – Spiegelhauer går fri

Miki Mistrati er blevet dømt for at udlåne et kamera til dyreaktivister, der brød ind på danske minkfarme. Samtidig er 'Operation X' frikendt for at følge med aktivister, der kravlede over hegnet til en minkfarm. »Jeg kan virkelig ikke se den store forskel,« siger Mistratis advokat

Det var ulovligt, da Miki Mistrati lånte et kamera til dyreværnsaktivister, som de brugte til at filme forholdene på danske minfarme.

Men Morten Spiegelhauer og Kasper Vilsmark fra 'Operation X' er samtidig blevet frikendt for sammen med dyreaktivister at kravle over et hegn og besøge en minkfarm.

Sådan lyder det fra Vestre Landsret, der i dag har fældet dom i den årelange og kontroversielle mink-sag, der startede helt tilbage i 2009.

Mistratis advokat: Jeg kan ikke se forskellen

'Operation X' og Ekstra Bladet har begge afdækket forhold på danske minkfarme, men på to forskellige måder. Nu har Landsretten altså besluttet, at 'Operation X' går fri, imens Ekstra Bladets dokumentarchef, Miki Mistrati, er blevet idømt dagbøder.

»Det er en meget overraskende dom. Jeg kan virkelig ikke se den store forskel på det, Miki Mistrati gør, og det, Operation X gør,« siger Miki Mistratis forsvarer, Carlo Siebert.

Mistrati skal nu betale 10 dagbøder á 500 kroner samt sagens omkostninger. Carlo Siebert fortæller, at de nu vil søge om tilladelse til at anke til Højesteret.

Tyge Trier er advokat for de to journalister fra 'Operation X'. Han vil ikke forholde sig til Mistrati-dommen, men glæder sig over, at hans to klienter er blevet frikendt. De blev begge dømt til dagbøder i Holstebro Byret. Om deres frifindelse siger han til Journalisten:

»Vi var skuffede over, at de blev dømt ved byretten, men nu har Landsretten efter min vurdering lagt sig helt på linje med tidligere afgørelser på området. Det er glædeligt, at vi også i disse for mediejuraen så turbulente tider får en anerkendelse af, at den seriøse journalistik er juridisk beskyttet,« siger han.

Fire dommere mod to

Frikendelsen skete knebent – fire dommere valgte frifindelsen, imens to dommere ville straffe Spiegelhauer og Vilsmark.

Der er en række forskelle på de to sager: Blandt andet er 'Operation X' med inde på en farm, imens Miki Mistrati har udleveret et kamera til aktivister, som de bruger til at optage forholdene på en række farme.

Landsretten lægger også vægt på, hvorvidt der er tilskyndet til at begå noget kriminelt. Dommerne vurderer, at 'Operation X' fulgte med efter aktivisterne havde besluttet at kravle over hegnet og besøge en farm, imens de har vurderet, at Miki Mistrati skal straffes for ”at have taget initiativ til projektet”.

Det forstår Mistratis advokat ikke.

Mistratis advokat: Det var aktivisternes beslutning

Kort fortalt forklarer han, at Miki Mistrati ikke er med til at træffe beslutningen om, at aktivisterne vil bryde ind på en række minkfarme. Men da de meddeler ham, at de har besluttet at dokumentere forholdene, låner han dem et kamera.

»Miki Mistrati udfører et helt almindeligt journalistisk stykke arbejde. Han vil gerne sikre sig, at dokumentationen holder. Derfor låner han dem et kamera med tidslås. Da han ikke selv skal fotografere på farmene, er det afgørende for ham, at han kan stole på optagelserne,« fortæller Carlo Siebert.

Kan man sige, at Miki Mistrati har tilskyndet til noget kriminelt?

»Nej, slet ikke. Rent faktuelt holder han et møde med gruppen, hvor han fortæller, at han har hørt, at forholdene på danske minkfarme ikke er særlig gode. De siger, at det ved de ikke, men de regner med, at det er rigtigt, for sådan er det fx i Norge. Så siger Miki Mistrati, at hvis det kan dokumenteres, så er det en interessant historie. Og så skilles de.«

»Gruppen træffer selv – bagefter og helt uden Miki Mistrati – beslutningen om at gøre det her. Han siger så, at når de har besluttet det, så kan de låne et kamera. Han vil sikre sig korrekt dokumentation for en væsentlig historie. Er det ikke sådan, journalister arbejder?« spørger Carlo Siebert.

Spiegelhauer: Utrolig glad

Morten Spiegelhauer er omvendt meget lettet over at være frikendt.

»Jeg er utrolig glad for den dom. Jeg synes den viser, at den krænkelse, vi foretog, var ret beskeden i forhold til de konsekvenser, udsendelsen fik og dens samfundsmæssige relevans.«

Har dommen principiel betydning for journalister?

»Jeg synes egentlig ikke, den ændrer noget. Dommen ligger i forlængelse af den praksis, der er på området. Derfor mener jeg også, byretten i Holstebro tog fejl, da de dømte os.«

Den kan vel også have principiel betydning, hvis den fastholder en praksis?

»Ja, det har du ret i. Og der synes jeg, at dommen er meget betryggende for os journalister,« siger Morten Spiegelhauer.

Hvordan er den betryggende?

»Lige i øjeblikket bliver journalisters arbejdsmetoder jo gransket meget grundigt. Der synes jeg, det er afgørende, at man kan se bort fra en beskeden krænkelse, hvis en journalistisk historie har stor samfundsmæssig relevans.«

Hentyder du til Aller-sagen, der kører lige nu?

»Ja, der er jo en risiko for, at tingene bliver blandet sammen. Visse ugeblads-journalisters metoder, hvor der netop ikke er nogen samfundsmæssig relevans, har intet at gøre med denne her form for journalistik, hvor vi altid afvejer og ser på, om det er væsentligt nok til at bringe,« siger Morten Spiegelhauer.

Pelsavlere: Nu er der sat punktum i sagen

Dansk Pelsdyravlerforening mener, at der nu er sat punktum i sagen.

”Det er næsten gået fem år med denne sag. Vi har vigtigere ting på dagsordenen, som handler om at udvikle et af Danmarks vigtigste eksporterhverv til glæde for de mange danske minkarbejdspladser. Det vil jeg hellere bruge min energi på end rabiate aktivister og journalister, der vælger sensationen fremfor at passe deres arbejde,” udtaler foreningens formand Tage Pedersen på Kopenhagenfur.com.

Han anerkender, at 'Operation X'-journalisterne er blevet frikendt – selvom han er yderst kritisk over for deres metoder.

”De har ikke kunnet verificere aktivisternes påstande om udbredt vanrøgt på danske minkfarme. De har ladet sig forblænde af sensationen, og det er ikke kriminelt, men bare uprofessionelt og useriøst,” lyder det fra pelsavlerformanden.

TV 2 er meget tilfreds

Også hos TV 2 er der omvendt glæde over afgørelsen. 'Operation X'-programmet blev sendt på TV 2.

”Vi har hele tiden ment, at det var berettiget at følge dyreværnsfolkene hen over hegnet til den pågældende minkfarm for at kunne dokumentere, hvordan de indsamlede deres viden, og hvordan forholdene var på farmen. Derfor er vi meget tilfredse med afgørelsen,” udtaler dokumentarredaktør Lasse Bjerre i en mail.

1 Kommentar

Christian Vangsø Bentsen
26. MAJ 2014
Lad os lege med den tanke at
Lad os lege med den tanke at der ikke var noget som helst kompromitterende at finde i minkfarmene. Hvad så?

Hvordan adskiller metoden sig fra f.eks. Se & Hørs?

EB og de facto TV2 havde ingen problemer med at bryde loven og hverken Mistrati eller Spiegelhauer er på forsiden af nogen aviser endsige fyret eller sendt på ferie.

Mistrati får 10 dagbøder á 500 kr. for at tilskynde til en række lovovertrædelser hvorom det gælder at kriminaliteten består i at krænke privatlivets fred.

Det minder pæn meget om hvad der foregik på Se & Hør.

Den største skandale består i at det eneste medie der kunne afdække Se & Hør skandalen med integriteten i orden er omtrent så passive at det er smertefuldt.

BT indgik en markedsføringsaftale med et forlag og manipulerede ellers herfra og til dommedag. Problemet var jo, ved vi med sikkerhed nu, ikke metoden. Journalister må gerne følge kriminelle igennem deres aktiviteter. Journalister må også gerne bruge "ulovligt" indsamlet materiale. Eneste forudsætning er at en publicering baseret på "ulovligt" indsamlet materiale skal have offentlighedens "interesse".