Ministrene på banen

 Nu er den endelige dom faldet. Evalueringen af journalistuddannelserne er færdig, og der er lagt op til store ændringer i praktikken. Journalistforbundet efterlyser en hurtig afklaring fra de ansvarlige ministre. Undervisningsministeren er gået i tænkeboks. 

 

Nu er den endelige dom faldet. Evalueringen af journalistuddannelserne er færdig, og der er lagt op til store ændringer i praktikken. Journalistforbundet efterlyser en hurtig afklaring fra de ansvarlige ministre. Undervisningsministeren er gået i tænkeboks.

 

UDDANNELSE. Praktiktiden bør forkortes og deles op. Sådan lyder en af fire centrale anbefalinger fra den evalueringsgruppe, som har haft journalistuddannelserne under lup.

Derfor mener næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen, at Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet, som de tre uddannelser hører under, må på banen hurtigst muligt.

»Branchen kan ikke selv blive enige om noget som helst om praktikken, derfor må de ansvarlige ministre give en klar udmelding. Vi skylder de studerende en hurtig afklaring,« siger Fred Jacobsen.

Det kan Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) ikke love ham. Hun vil først høre de forskellige parter i sagen og drøfte eventuelle ændringer af praktikken med Videnskabsministeriet, som har ansvaret for journalistuddannelserne på Syddansk Universitet og på Roskilde Universitetscenter.

Evalueringsrapportens anbefaling om praktikken kommer fra et flertal i evalueringsgruppen, der mener, at praktiktiden højst bør vare 12 måneder.

»Der er ingen tvivl om, at den sidste del af de 18 måneders praktik på Danmarks Journalisthøjskole er unødvendig set ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt. De sidste seks måneder er kun med til at give rutine,« siger DR-journalist og formand for evalueringsgruppen Connie Hedegaard.

Hun mener også, at uddannelsesinstitutionerne skal have mere indflydelse på indholdet af praktikken.

»Det virker kunstigt, at uddannelserne har en praktikperiode, hvor de stort set ikke har kontakt med de studerende og derfor ikke har nogen føling med, hvad der foregår,« siger hun.

Connie Hedegaard forklarer, at så længe de studerende er lønnede, vil praktikstederne selvfølgelig bestemme over praktikanten. Derfor kunne det være en fordel, hvis praktikanterne fik SU i stedet for praktikløn.

Undervisningsministeren er da heller ikke negativt stemt over for anbefalingerne.
»Jeg har selvfølgelig noteret mig rapportens anbefaling om at forkorte praktikken og gøre den SU-finansieret,« siger Ulla Tørnæs.

Evalueringsrapporten anbefaler også, at journalistuddannelserne får mere forskellige profiler.

»Hvis der skal være tre journalistuddannelser, skal de adskille sig mere fra hinanden. Mediearbejdsmarkedet er meget differentieret og har brug for forskellige typer journalister,« siger Connie Hedegaard.

Derudover peger hun på et andet centralt punkt i rapporten. Forskningen i dansk journalistik bør styrkes. Sammenlignet med Norge og Sverige bliver der forsket meget lidt i journalistik i Danmark.

»For at få en kvalificeret diskussion om, hvad der er fagets identitet, dets ansvar og problem, så mangler der forskning. De danske journalisters egen kritiske debat skal ikke bare komme ud af det blå,« siger Connie Hedegaard.

Det har ikke været muligt, at få en kommentar fra videnskabsminister Helge Sander (V).

*
Læs også de tidligere EVA-artikler i Journalisten: Journalistpraktikanter på SU og Journalistuddannelser til syn.

De fire vigtigste anbefalinger i evalueringen:

*
Journalistuddannelserne bør profilere sig mere forskelligt.
*
Praktiktiden bør forkortes og deles op.
*
De håndværksmæssige og de akademiske fag bør integreres bedre.
*
Forskningen i dansk journalistik bør styrkes.

Evalueringsrapporten

Journalistuddannelserne er evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der en uafhængig institution under Undervisningsministeriet.

Evalueringsrapporten er blevet til på baggrund af, at de tre uddannelser har evalueret sig selv i en rapport. Desuden er der lavet en undersøgelse blandt nyuddannede samt en undersøgelse hos mediearbejdsgiverne, og evalueringsgruppen har besøgt de tre uddannelsesinstitutioner.

Evalueringsrapporten kan læses på www.eva.dk

 

0 Kommentarer