Ministrene har kun tid til tv

 Fra første juli må dagblade og magasiner nøjes med at få citater fra embedsmændene. Ministrene gemmer deres kræfter til tv.

 
Fra første juli må dagblade og magasiner nøjes med at få citater fra embedsmændene. Ministrene gemmer deres kræfter til tv.

Fra 1. juli bliver det svært at få en minister til at udtale sig til andet end tv. Fra den dato vil det sandsynligvis være en embedsmand, der på ministerens vegne giver en uddybende forklaring, i det mindste i spørgsmål vedrørende EU.
Talsmænd er en fælles betegnelse for de personer, der har bemyndigelser til at udtale sig på ministrenes vegne. Det er indtil videre planen, at talsmands-ordningen skal fungere, mens Danmark har formandskabet i EU. "Der vil dagligt være adskillige henvendelser fra både danske og udenlandske journalister til de enkelte ministerier," forklarer pressekonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet, David Zepernick.

"For at imødegå de mange henvendelser er det derfor praktisk, hvis der er andre end de enkelte politikere, der har myndighed til at udtale sig, når det gælder overordnede spørgsmål og beslutninger."

Opfordringen til at indføre den midlertidige ordning kommer fra Stats- og Udenrigsministeriet. I begyndelsen af 2002 sendte de en skrivelse rundt til de enkelte ministerier, hvor de foreslog, at der blev opbygget et særberedskab for pressen i forbindelse med formandskabet.

David Zepernick er kommende ankermand på alle henvendelser fra journalisterne til økonomi- og erhvervsministeren.

"Andre ministerier har må-ske valgt at lade en enkelt person besvare samtlige spørgsmål," oplyser han.

For at lette arbejdet for de enkelte talsmænd er det planen, at en gruppe presseansvarlige hver morgen skal samles i Statsministeriet for at gennemgå overordnede nyheder og aktuelle spørgsmål vedrørende EU.

I Økonomi- og Erhvervsministeriet bliver der endvidere oprettet en database, hvor de ansvarlige medarbejdere kan orientere sig om, hvem der har spurgt om hvad – og hvad der blev svaret.

"På den måde sikrer vi os en ensartet information til journalisterne," siger David Zepernick.

Han forventer, at talsmandsordningen ophører, samtidig med Danmarks overdragelse af formandskabet, 1. januar 2003.

"De danske journalister er så vant til at kunne gå direkte til ministrene, at jeg anser det for meget usandsynligt, at vi beholder talsmandsordningen efter formandsperioden," siger David Zepernick.

Overordnede koordinator på talsmandsområdet og presseansvarlig i Statsministeriet, Michael Kristiansen, påpeger endvidere, at ordningen fortrinsvis er tænkt til at servicere dagblade. Når det gælder tv, er det i videst muligt omfang stadig de kendte ministre, vi får at se, også når der skal svares på spørgsmål inden for EU-området.

0 Kommentarer