Dybvad-udvalg

Ministre bør ikke blokere borgere på sociale medier

En gammel ’fejde’ mellem daværende klimaminister Dan Jørgensen og en klimaaktivist har skrevet sig ind i Dybvad-udvalgets anbefalinger til, hvad ministre bør og ikke bør på sociale medier

Det var under klimatopmødet COP26 i efteråret 2021, at det gik op for Klimabevægelsens sekretariatsleder, Frederik Roland Sandby, at daværende klimaminister Dan Jørgensen havde blokeret ham fra sine Twitter- og Facebook-profiler.

”Lige pludselig kunne jeg ikke følge med i, hvad der skete længere,” siger Frederik Roland Sandby, der var frustreret over at være lukket ude fra klimaministerens SoMe-kanaler.

”Jeg sad som sekretariatsleder i den største græsrodsorganisation på klimaområdet i Danmark og ville jo vildt gerne følge med i, hvad han lavede. Det er svært, når der er sådan en blokering oppe,” siger Frederik Roland Sandby.

Han er stadig blokeret fra Dan Jørgensens profiler.

Blokeringen blev begyndelsen på, hvad Frederik Roland Sandby betegner som en ’fejde’ mellem ham selv og Dan Jørgensen. Han bad om at få blokeringen ophævet. Da det ikke skete, klagede han til Ombudsmanden, som tog sagen op.

Den ’fejde’ har også skrevet sig ind i Dybvad-udvalgets forslag til bedre samspil mellem embedsværk, politikere og medier. I deres rapport anbefaler de: ”At ministre som det helt klare udgangspunkt undlader at blokere for adgang til private profiler, der anvendes til opslag vedrørende funktionen som minister.”

Lige adgang til oplysninger

På flere måder er ’Dan Jørgensen-sagen’ opsigtsvækkende, siger Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske og medlem af Dybvad-udvalget. Ikke mindst fordi det i forbindelse med Ombudsmandens udtalelse om sagen blev afdækket, at Dan Jørgensen i sin tid som klimaminister fik hjælp fra embedsmændene til op mod 43 procent af sine SoMe-opslag.

”Derfor er der grund til at have en langt højere bevidsthed om, at selv om sociale medier er relativt nye platforme, så er det altså de samme regler, der gælder,” siger Mette Østergaard.

Hun henviser til, at embedsmænd ikke må bistå ministre med partipolitiske indlæg.

Det kan blive en udfordring, når langt de fleste ministre vælger at føre deres SoMe-profiler som private ministerprofiler, hvor ministerielle opslag optræder mellem private opslag og opslag med partipolitiske indlæg, advarer hun.

”Det afgørende for os er, hvem der bidrager til ministrenes opslag på sociale medier, og at borgerne kan have lige adgang til oplysninger, også selv om de ikke nødvendigvis følger denne her minister,” siger Mette Østergaard.

Derfor var det i hendes og i Dybvad-udvalgets optik også et problem, at Dan Jørgensen blokerede Frederik Roland Sandby fra sine SoMe-profiler.

”Jeg synes, der er meget stor forskel på at moderere kommentarer og så decideret blokere borgere. Politikere er i høj grad begyndt at bruge sociale medier til at komme med nyheder inden for deres område,” siger Mette Østergaard.

På sociale medier følger du både privatpersonen og politikeren

Dan Jørgensen har tidligere ifølge Politiken begrundet blokeringen af Frederik Roland Sandby med, at klimaaktivisten havde et hårdt sprog og havde skrevet kommentarer som ”@Spolitik skider på klimaloven” og @DanJoergensen fylder debatten med løgne og falske postulater’.

Men det er i Mette Østergaards optik ikke et godt nok argument for at blokere for en borger fra en privat ministerprofil.

”Selvfølgelig skal der være en ordentlig tone, og man kan altid moderere på sine profiler. Men decideret at blokere borgere som minister, det synes vi vil være meget forkert,” siger hun.

Selv om Dybvad-udvalget ser en risiko for flere gråzoner ved private ministerprofiler, anbefaler de ikke, at ministre alene skal benytte officielle ministerprofiler, som lektor Jakob Linaa Jensen tidligere har rådet til, og som Karsten Lauritzen gjorde som skatteminister.

”Det ville være det nemmeste. Men vi bliver nødt til at lave anbefalinger, der passer til virkeligheden,” siger Mette Østergaard.

Modsat de private ministerprofiler er officielle ministerprofiler underlagt samme forvaltningsretlige regler som andre officielle ministerie-kanaler. Det betyder blandt andet, at alle opslag skal være fra det ministerielle område.

”Det, der er tilfældet i dag, er, at du følger et menneske, som både er privatperson, folketingsmedlem og minister. At forestille sig, at vi deler verden op i ’politikerlars’ og ’privatlars’, så skizofrene er mennesker ikke,” siger Mette Østergaard.

Ingen kommentar fra Dan Jørgensen

Journalisten har kontaktet presseafdelingen i Ministeriet for Udviklingssamarbejde og global klimapolitik for en kommentar fra Dan Jørgensen, blandt andet om hvorvidt Dybvad-udvalgets anbefaling får ham til at overveje at ophæve blokeringen af Frederik Roland Sandby.

I et skriftligt svar skriver presseafdelingen, at Dan Jørgensen ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt, fordi der ’pågår’ et arbejde i Statsministeriet og Justitsministeriet med at opdatere retningslinjerne for ministrenes brug af sociale medier.

Hverken Statsministeriet eller Justitsministeriet ønsker at svare på, hvornår de nye retningslinjer er færdige.

0 Kommentarer