Ministeren fastslår: TV 2 skal mest ligge på Fyn

TV 2’s redaktion på Teglholmen i København er vokset år for år. Det samme er mindreværdsfølelsen på Kvægtorvet. Sidste år var flere TV 2-medarbejdere ansat i hovedstaden. Nu er det indskærpet i medieaftalen, at TV 2 ikke må flytte flere aktiviteter fra Odense til København   

Hvis den danske medieverden har et svar på EU’s flyttecirkus mellem Bruxelles og Strasburg, må det være TV 2. Hver uge rakker stationens direktion og en række af medarbejderne rundt mellem København og tv-stationens hovedsæde i Odense. 

»Det betyder for eksempel, at der står tomme kontorer i København hver anden dag, når direktionen er i Odense, og tomme kontorer i Odense de øvrige dage, når direktionen er i København. Og det er jo rationelt ikke særlig smart. Det er dybest set lidt åndssvagt – og uproduktivt er det ad helvede til. Men det er bare betingelsen,« fortæller Lennart Sten, hovedtillidsmand på TV 2.

I 2008 anslog tv-stationen, at ekstraudgiften ved de to adresser er cirka 60 millioner om året. TV 2 lagde derfor op til at sælge lokalerne på Kvægtorvet i Odense. Men det blev ikke vedtaget. For politikerne er imod. Det står sågar i TV 2’s public service-tilladelse fra 2003, at “selskabets hovedsæde og centrale nyhedsredaktion skal være placeret i Odense”.

Og sådan skal det fortsat være.

TV 2-redaktionen i København voksede i perioden 2011 til 2013 med 48 ansatte. I samme periode har Odense-redaktionen kun fået en enkelt medarbejder mere. I 2013 tippede balancen, så københavnerredaktionen kom i overtal. Nu er det indskærpet i medieaftalen, at TV 2 ikke må flytte flere aktiviteter fra Odense til København i forhold til januar 2011. Grafik: Bo Sørensen

 

»Vi ville ikke lave noget, der kunne kaldes 'københavneri'«

»Begrundelsen er fuldstændig den samme, som den var i sin tid i 80’erne, da det blev besluttet at lægge TV 2’s hovedsæde i Odense. Vi ville ikke endnu en gang lave noget, som kunne kaldes ”københavneri”,« slår kulturminister Marianne Jelved fast over for Journalisten.

På papiret er der dog en hel del mere ”københavneri” over TV 2 den dag i dag, end der var tilbage i 1988, da kanalen blev oprettet. Målt på antallet af medarbejdere har tv-stationens redaktion på Teglholmen i København vokset sig omtrent lige så stor som redaktionen på Kvægtorvet i Odense. 

Ifølge TV 2’s egne tal er redaktionen i København alene fra 2011 til 2013 vokset med 48 ansatte. I samme periode har Odense-redaktionen kun fået en enkelt medarbejder mere. Og faktisk tippede balancen sidste år til fordel for København, så liholmen end på Kvægtorvet. Det er ikke tilfredsstillende, hvis man skal tro et svar fra kulturminister Marianne Jelved på et paragraf 20-spørgsmål i foråret:

»I 2013 går det galt. Der er der 513 i Odense og 514 i København,« sagde hun. 

Over for Journalisten uddyber hun bemærkningen:  

»Vi vil gerne stadigvæk fastholde, at TV 2’s hovedsæde ligger i Odense og ikke i København. Det er der bred politisk enighed om. Men i 2013 skifter flertallet fra at være i Odense til at være i København med én. Så nu er det skrevet ind i medieaftalen, at der ikke må ske yderligere forskydninger i aktiviteter fra Odense til København,« siger Marianne Jelved. 

Det var Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, der rejste spørgsmålet om det voksende antal medarbejdere på TV 2’s københavnerredaktion over for kulturministeren.

»Jeg stillede spørgsmålet, fordi jeg selv bor i Odense og af og til kommer på Kvægtorvet. Og hver gang har det slået mig, hvor tomt der er. Mine skridt runger simpelthen i hallen! Til gengæld er der altid liv og glade dage, når man kommer på Teglholmen i København – og det undrede mig, for der står jo i medieaftalen, at TV 2’s hovedsæde skal ligge i Odense. Jeg snakkede med flere journalister, som bekræftede, at mere og mere flytter til København. Og det synes jeg er en trist udvikling. Det var jo slet ikke det, der var meningen med TV 2 i sin tid,« siger Alex Ahrendtsen.

Alternativ til Danmarks Radio

Det er ikke tilfældigt, at det er en radikal kulturminister, der kæmper for balancen. Da det endelig lykkedes Schlüter-regeringen at få flertal for at bryde DR’s monopol og oprette endnu en public service-tv-station, krævede De Radikale, at kanalen skulle placeres vest for Storebælt.

»Regeringen betragtede jo dengang Danmarks Radio som klart venstreorienteret – nærmest som en socialdemokratisk institution. Faktisk talte man om en kulturel Bermuda-trekant, som gik mellem Politiken, Gyldendal og Danmarks Radio. Og den mente man kun, at man kunne bryde ved at komme væk fra hovedstaden,« siger Frands Mortensen, professor i medievidenskab på Aarhus Universitet.

»Man ville se mere til almindelige mennesker på den nye kanal. Man ville have fat i folket og ikke eliten, og man ville have en anden vinkel på historierne,« forklarer han.

TV 2 fik på rekordtid etableret sig selv som et populært alternativ til Danmarks Radio.

»TV 2 bragte en anden verden ind end den, man kendte fra Danmarks Radio, og de høstede stor bonus ved at være de almindelige menneskers kanal i modsætning til det højrøvede DR,« siger Frands Mortensen.

TV 2 News trækker mod øst

Men i maj 2006 bliver Per Mikael Jensen ny administrerende direktør. Et halvt år senere har TV 2 News debut – med redaktion i København. Og få måneder efter gik TV 2 Radio i luften. Også den skulle ligge i København. 

»Da Per Mikael Jensen kom til, skete der pludselig en hel masse nyt, som alt sammen foregik i København. Så begyndte man at tænke, at når Per Mikael Jensen ikke var på sit kontor i Odense, så var det nok, fordi han nu igen var ovre på kontoret i København,« husker TV 2’s hovedtillidsmand, Lennart Sten.

Indtil News gik i luften, havde TV 2 kun haft en lille københavnerredaktion i en etageejendom ved Sortedamsdosseringen på Østerbro. Men i 2007 samler kanalen alle sine københavnske aktiviteter på Teglholmen. 

»Odense hang virkelig med næbbet, da News startede, for pludselig løb københavnerne jo med alle ressourcerne og al opmærksomheden. Man har været vant til, at københavnerredaktionen var den lille, men lige pludselig blev den lige så stor som den i Odense. Det har givet nogle identitetsproblemer – også indadtil. Hele den her følelse af mindreværd begyndte at vokse i Odense, og det har altså taget nogle år at få slået ned,« siger Lennart Sten. 

Også Per Mikael Jensen selv oplevede, at man fra direktionens side skulle træde varsomt for ikke at såre følelserne hos TV 2’s redaktion på Kvægtorvet. 

»Jeg kan huske, vi talte om, at nu måtte de nye tiltag ikke betyde, at de følte sig mindre elsket og holdt af i Odense. Derfor holdt vi også stort set alle direktionsmøder i Odense, ligesom jeg selv normalt var i Odense tre ud af fem dage. Men der har hele tiden – også før News – været en mental balance mellem Odense og København. Den gjorde, at Odense måske ofte følte, at københavnerne syntes, de var lidt bedre end dem. Og det er klart, at det forstærker sådan nogle ting, når man placerer en så stor ny del af virksomheden i København,« siger Per Mikael Jensen.

Når han alligevel gjorde det, skyldes det først og fremmest praktiske forhold, forklarer han:

»Det ville ikke give mening at lave en News-kanal med hovedsæde i Odense. Man kan simpelthen ikke lave en 24-timers nyhedskanal fra en by, der ikke er landets hovedstad. Det er Danmark ganske enkelt for lille til. Det har meget med praktiske forhold at gøre – rekruttering for eksempel,« siger den tidligere administrerende direktør. 

Per Mikael Jensen kan se mange andre argumenter imod, at en tv-station som TV 2 skal have hovedsæde i provinsen. For eksempel oplevede han, at det var svært at lokke kilderne i studiet i Odense. Alligevel mener han, at det var godt for stationens nyhedsdækning, at hovedsædet fortsat lå i provinsen:

»Jeg mener faktisk, at en af årsagerne til TV 2’s succes var, at man fra starten havde et andet perspektiv end DR – langt tættere på hele Danmark og ikke kun hovedstaden. Lidt karikeret var det sådan, at i DR skulle folk gå klokken syv, fordi de skulle på cafe og mødes med vennerne – i Odense gik de klokken seks, fordi de skulle hjem og starte kuglegrillen,« siger han.

Bindingen til provinsen forsvandt

I dag mener Frands Mortensen dog, at man skal have luppen frem, hvis man vil finde forskellene på de to public service-stationers nyhedsdækning. Han peger på, at den samlede nyhedsdækning på TV 2’s kanaler især begyndte at ændre karakter, da TV 2 News kom til. 

»Fra Per Mikael Jensen kommer ind, skifter det for alvor. De, der var med omkring TV 2 fra starten, havde en ideologisk forståelse for, at der var en pointe i, at TV 2 ikke lå i hovedstaden. De var en flok provinsdrenge og -piger. Men Per Mikael Jensens måde at se verden på var en metropol-tankegang. Så bindingen til provinsen begyndte at forsvinde, og den har de heller ikke i dag. De synes måske ligefrem, at det er mærkeligt og besværligt, at hovedsædet ikke bare kan ligge i hovedstaden,« siger Frands Mortensen. 

Og det kan ses i TV 2’s nyhedsdækning, mener Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen:

»Hvis TV 2 virkelig for alvor havde sit hovedsæde i Odense, ville det kunne ses tydeligere i deres nyhedsdækning. Men TV 2 har mistet nogle af sine tænder. Og jeg tror, det skyldes, at de er blevet en del af meningsmaskineriet i København,« mener han.

Kulturminister Marianne Jelved afviser, at det skulle kunne ses i TV 2’s nyhedsdækning, at stationen de seneste år har øget antallet af ansatte på Teglholmen i København, mens antallet af ansatte i Odense har ligget på cirka samme niveau indtil i år, hvor seks nye medarbejdere er blevet ansat i Odense. 

»Jeg synes ikke, at TV 2 i den forstand har ændret sin nyhedsdækning og sin profil som tv-station. Den har sit særkende, som er anderledes end Danmarks Radios. Den er frækkere, og den har en anden tone. Men nyhederne er jo nyheder – og i den forstand er TV 2’s nyheder jo ikke totalt anderledes end andre kanalers nyheder. For man må jo fortælle, når der kommer en ny pave, man må fortælle, når der udbryder krig et sted, eller når et stort antal bådflygtninge drukner i Middelhavet,« siger Marianne Jelved. 

Men hvis nyheder er nyheder – hvorfor så holde fast i, at TV 2 skal have hovedsæde i Odense?

»Jeg synes, det er meget enkelt. Der er et ønske om, at når man kan lægge en ny statsinstitution uden for København, så kan man lige så godt gøre det fra starten. Og så skal man jo ikke begynde at flytte den tilbage til København bagefter. Det er jo fuldstændigt skørt, når man alle andre steder har gjort sig umage med at se på, hvad vi kan flytte ud,« siger hun.

Balancen er vigtig for selvfølelsen

Trods bøvlet ser Lennart Sten kravet om, at TV 2 skal have hovedsæde i Odense, som en god ting for tv-stationen. Også den dag i dag, selv om han medgiver, at News i et vist omfang har ”københavnificeret” TV 2: 

»Men det danske mediebillede havde set helt anderledes ud i dag, hvis der ikke havde stået, at TV 2’s hovedsæde skal ligge i Odense. Det er det, der gør, at TV 2 er anderledes – det er TV 2’s dna. Det betyder, at vi dækker hele Danmark tv-mæssigt bedre end DR,« mener han.

Derfor er det også hans klare fornemmelse, at TV 2’s ledelse i dag er meget bevidst om, at de store nyhedsudsendelser på hovedkanalen fortsat sendes fra studiet i Odense.  

»Det betyder rigtigt meget for direktionen i dag, at der er balance mellem Odense og København. Og det er godt, for det må aldrig være sådan, at den ene redaktion bare er staffage – det dur simpelthen ikke,« siger Lennart Sten og tilføjer, at nye tiltag tyder på, at Kvægtorvet igen er begyndt at løbe med en del af opmærksomheden:  

»Vores nye sportskanal, der starter til januar, bliver funderet i Odense. Det vil betyde, at så tipper det igen over til Odense, så der vil være flere ansat der. Det betyder meget for selvfølelsen.« 

0 Kommentarer