Minister afviser kritik af lukkethed

Transportminister Magnus Heunicke (S) afviser bred kritik af sit forslag om at undtage en række havne og lufthavne fra aktindsigt. Men han indkalder KL til et møde: "KL skal redegøre for, hvorfor man ønsker de nævnte havne og lufthavne undtaget fra offentlighedsloven," skriver Heunicke til Journalisten

En række havne og lufthavne skal undtages aktindsigt. Sådan lyder forslaget, som Transportministeriet sendte i høring i januar, som Journalisten beskrev for to uger siden.

De nye undtagelser vil i så fald blive føjet til listen, der allerede betyder, at 87 ud af 144 offentlige selskaber er undtaget aktindsigt af regeringen.

»Meningen med loven var, at offentligt ejede selskaber skulle ind under offentlighedsloven. Men det har en række ministerier valgt at sætte sig ud over, og her er så endnu en undtagelse i den lange række af selskaber,« sagde mediejurist Oluf Jørgensen.

»Jeg synes, det er problematisk, at man misbruger offentlighedslovens undtagelsesbestemmelse,« sagde retsordfører Tom Behnke (K) til Jyllands-Posten.

Journalisten skrev til transportminister Magnus Heunicke den 18. februar for at få svar på kritikken. I går tirsdag modtog vi et svar fra ministeren via pressechefen per mail.

Ministeren forklarer, at han har overtaget forslaget fra sin forgænger Pia Olsen Dyhr (SF), og at undtagelserne bygger på anbefalinger fra Kommunernes Landsforening.

"Lovgivningen har krævet, at hun forhandlede med KL om, hvilke selskaber der skal undtages fra aktindsigt, så det har hun gjort," skriver Magnus Heunicke i mailen.

Vil mødes med KL

Siden Journalisten beskrev sagen, er fristen for høringssvar udløbet. Dansk Journalistforbund har bl.a. indsendt et kritisk høringssvar, hvor forbundet tager afstand fra undtagelserne.

"Jeg vil nu læse høringssvarene, og jeg kan allerede nu sige, at sagen har givet mig anledning til at indkalde KL til et møde, hvor KL skal redegøre for, hvorfor man ønsker de nævnte havne og lufthavne undtaget fra offentlighedsloven," skriver Magnus Heunicke.

I den nye offentlighedslov er der mulighed for undtagelse i tilfælde af fx forretningshemmeligheder. Hvorfor er det nødvendigt med en generel undtagelse af disse selskaber?

"Det er rigtigt, at der er mulighed for undtagelser og forretningsmæssige følsomme oplysninger også efter den nye offentlighedslov. Alligevel har Kommunernes Landsforening indstillet til mig, at en række kommunalt ejede selskaber helt skal undtages fra offentlighedsloven. De pågældende kommuner mener nemlig, at selskaberne, der udøver konkurrenceudsat virksomhed, skal kunne udøve virksomhed under samme vilkår som deres konkurrenter. Det er også et hensyn, som eksplicit nævnes i Offentlighedskommissionen betænkning," skriver Magnus Heunicke og fortsætter:

"Inden bekendtgørelsen blev sendt i høring, har ministeriet sikret sig, at lovens betingelser for at undtage dem fra aktindsigt var opfyldt. Men bekendtgørelsen er jo netop sendt i høring for, at jeg kan blive helt sikker på, at snittet er lagt rigtigt, og som nævnt vil jeg sammen med KL gå begrundelserne efter en ekstra gang."

Ikke i strid med hensigten bag loven

Hvilke kriterier har ligget til grund for udvælgelsen af netop disse selskaber?

"Det er som nævnt de kriterier, som følger af den nye lov: At selskaberne ikke udøver forvaltningsvirksomhed og at de udøver virksomhed, som i altovervejende grad er konkurrenceudsat. Det er jeg nødt til at tage alvorligt, fordi jeg har en forpligtelse til at sikre, at loven på mit område administreres på et ensartet og sagligt grundlag."

Dansk Journalistforbund skriver i sit høringssvar, at denne undtagelse er i strid med den hensigt, der lå bag loven. Hvad mener ministeren om det?

"Det er jeg ikke enig i. Jeg synes faktisk, at jeg og Transportministeriet lever op til lovens hensigt. For åbenheden bliver større. Den bekendtgørelse, ministeriet har sendt i høring, handler blandt andet om havne. Og antallet af offentligt ejede havne, der ikke omfattes af offentlighedsloven, vil falde fra 12 under den gamle offentlighedslov til 5 under den nye lov."

"Og hvis vi ser på de selskaber, som jeg som transportminister har under mig, bliver der også mere åbenhed.  Nu er 16 selskaber omfattet af adgang til aktindsigt, mens 6 var omfattet under den gamle offentlighedslov. Og det er de største og samfundsmæssigt mest betydningsfulde selskaber, der bliver omfattet. Først og fremmest de store faste forbindelser – A/S Storebælt, A/S Øresund og Femern A/S. DSB er omfattet både under den gamle og den nye lov. Målt på omsætning er over 11 mia.kr. omfattet, mens 2 mia.kr. er undtaget," skriver ministeren.

Magnus Heunicke tilføjer, at han som uddannet journalist godt kan forstå bekymringen.

"Jeg kan godt forstå, at Dansk Journalistforbund er kritiske overfor undtagelser fra den nye offentlighedslov. Jeg vil som transportminister løbende arbejde for stor åbenhed. Jeg er selv uddannet journalist og grundlæggende af den opfattelse, at fundamentet i et demokratisk samfund er mest mulig åbenhed og gennemsigtighed," skriver han.

"Jeg skal samtidig sikre, at loven på mit område administreres i overensstemmelse med hensigten – at flere offentligt ejede selskaber skal omfattes af offentlighedsloven, men at der også kan gøres undtagelse i situationer, hvor virksomhederne er i direkte konkurrence med privatejede virksomheder. Begge hensyn skal være tilgodeset i den måde, vi griber opgaven an på i Transportministeriet. Det dobbelte hensyn vil jeg tage udgangspunkt i, når jeg mødes med KL."

Det har ikke været muligt for Journalisten at stille opfølgende spørgsmål.

1 Kommentar

erling hansen
6. MARTS 2014
Magnus Heunicke - Komiske
Magnus Heunicke - Komiske Magnus - fortæller, at han er journalist. Hvis det betyder at han er medlem af Dansk Journalistforbund, bør han ekskluderes på grund af sin holdning i denne sag, hvor offentligheden (journalister) fratages muligheder for at få indsigt i de offentlige selskaber. At han end ikke vil stille op til et interview om sagen, viser hans jo, at han absolut ikke ønsker åbenhed for journalister.