Mindre markante meldinger om fusionen

DJ's hovedbestyrelse vil ikke længere give anbefalinger for eller imod fusionen, når de møder medlemmerne på Fagligt Forum i april. Det besluttede de på et møde i går, hvor flere bestyrelsesmedlemmer ytrede tvivl og efterlyste flere ulemper i midtvejsredegørelsen om fusionen

»For mig et det ikke et nederlag eller en fiasko, hvis det her ikke ender med en fusion. Jeg er stadig neutralt indstillet – og derfor virker det præmaturt at skulle anbefale for eller imod.«

Sådan sagde Troels Gadegaard Frølich, medlem af DJ's hovedbestyrelse, da bestyrelsen i går diskuterede det udkast til en tekst om fusionsprocessen med fagforbundet KS, som skal fremlægges for medlemmerne på Fagligt Forum i april.

Der var ellers lagt op til, at den såkaldte midtvejsredegørelse skulle indledes med en anbefaling fra hovedbestyrelsen. Men den formulering modsatte flere bestyrelsesmedlemmer sig efter at have påpeget, at de stadig ikke føler sig i stand til at anbefale fusionen.

»Jeg synes, der skal stå ’status’ i stedet for ’anbefaling’. Ellers vil jeg ikke skrive under på det,« sagde HB-medlem Villy Dall, der blandt andet blev bakket op af Peter Thornvig, formand for DJ Fotograferne:

»Jeg kan heller ikke anbefale det, som det står her,« slog han fast.

Hovedbestyrelsen har tidligere drøftet, om fusionsmeldingerne var for markante.

’Status’ i stedet for ’anbefaling’

Resultatet af diskussionen blev, at teksten i midtvejsredegørelsen til medlemmerne bliver ændret fra at være en ’anbefaling fra hovedbestyrelsen’ til i stedet at være en ’status fra hovedbestyrelsen’ om fusionsprocessen.

Beslutningen kommer, kort tid efter at Berlingskes tillidsmand Uffe Gardel i en kommentar her på Journalisten fastslog, at han tidligere var tilhænger af fusionen, men nu har fortrudt:

”Vi tog bare fejl: KS har meget, meget lidt med kommunikation at gøre, trods sit navn – og det tror jeg er kommet bag på os alle,” skriver han.

Og også på hovedbestyrelsesmødet mandag gav flere medlemmer udtryk for, at arbejdet med at afklare, hvorvidt fusionen er en god ide, har kastet nyt lys over sagen:

»Det stod klart for mig efter fusionsdagen med KS, at vi er meget, meget forskellige. Både i vores struktur, vores tanker og vores faglige identitet,« sagde HB-medlem Iben Danielsen, som dog understregede vigtigheden af ikke at »lægge låg på« processen endnu.

Ulemperne mangler

På mødet gav flere medlemmer samtidig udtryk for, at man måske netop er nået til et tidspunkt i processen, hvor det er tid til at kigge nærmere på, hvilke omkostninger fusionen vil have.

»Vi har afdækket rigtig meget med det arbejde, vi allerede har lavet. Men jeg mangler den skarpe streg på, hvor det gør for ondt, og hvor vi skal sige stop. Troværdigheden i at nævne fordelene ligger i, at man også er klar til at nævne ulemperne,« sagde Peter Thornvig.

Dermed gav han udtryk for en opfattelse blandt flere af bestyrelsesmedlemmerne, som mente, at ulemperne fylder for lidt i udkastet til en midtvejsredegørelse. Midtvejsredegørelsen skal ifølge mandatet fra Delegeretmøde netop redegøre for fordele og ulemper ved fusionen over for DJ's medlemmer.

»På Fagligt Forum skal vi kunne sige, hvad vi gerne vil have, og hvad det vil koste. Ulemperne skal også stilles op – og dem er der ikke rigtig sat ord på endnu,« sagde bestyrelsesmedlem Allan Boye Thulstrup blandt andet.

De skeptiske røster fik til sidst formand fra Kreds Fyn Finn Arne Hansen op af stolen med en opsang til hovedbestyrelsen:

»I har fået tilsagn fra medlemmerne til at gå videre med den her proces. Det er et stort ansvar, og derfor bryder jeg mig ikke om det negative tilsagn fra Uffe Gardel og den nølen, jeg hører fra Peter Thornvig og andre. Tænk jer om!« lød opfordringen.

0 Kommentarer