Millionregne-fejl i DJ

 

 

Det så lige så godt ud. I januar budgetterede DJ med et minus på godt en million kroner i 2003. Men en måned senere var det vendt til et overskud på lidt over en million. Men desværre. Regnefejl spillede ind.

Alvoren står malet i direktørens ansigt.

"Jeg beklager personligt dybt fejlene, men der er tale om menneskelige fejl, som er svære at forhindre," siger direktør og budgetansvarlig, Anne Louise Schelin.

"Du skriver til hovedbestyrelsen i marts, at du har gennemgået budgettet minutiøst, var det ikke lidt overdrevet?" spørger JOURNALISTENs udsendte drillende.

"Jeg kender ikke alle detaljerne i de underliggende specifikationer til budgettet. Men jeg har gennemgået alle sparemuligheder minutiøst," retter direktøren uden smil.

Heldigvis var den ene fejl let at forstå. En udgift på 450.000 kroner på Sikringsfondens budget blev til 45.000. Altså, en eller anden har fedtet med et nul.

Dermed var der med et trylleslag 405.000 kroner mere i Sikringsfondens budget – Sikringsfonden er den kasse, som især skal betale løn til strejkende journalister.

 

Ikke første gang
Den anden fejl er meget kedeligere at forklare. Den korte version er, at forbundet havde "glemt" lønnen til en faglig sekretær. Det er dyre folk, sådan en koster i omegnen af 600.000.

Det komplicerede ved denne fejl er, at der er forskellige lønposter, som forbundets regnskabsafdeling har forvekslet. Fejlen er alvorlig, fordi den er fortløbende, og altså også har betydning for budgetterne for 2004 og 2005 og videre frem.

Alt i alt blev forbundets budget for 2003 forringet natten over med en million kroner fra 1.284.000 millioner til 286.000 kroner.

Burde fejlene ikke have sprunget budgetansvarlig Anne Louise Schelin i øjnene? Jo, erkender hun, men: "Alene på Sikringsfondens budget var der fra januar til marts øgede indtægter på 222.526 kr., besparelser på 757.572 kr. (incl. tastefejlen) og øgede udgifter på 531.700 kr. På DJs budget skal de manglende 593.000 kr. på lønbudgettet ses i sammenhæng med 1,4 mio. kr. mere i kontingent, 700.000 kr. mindre i indtægt, besparelser på 1,8 mio. kr. (inkl. de 593.000 kr.) og øgede udgifter på 420.000 kr. Der var således mange bevægelser i budgettet, som slørede fejlene."

Det er ikke første gang, at DJs budget er fejlbehæftet. I 2000 var der en fejl på 2,6 millioner kroner, og DJs administration lovede, at budgetkontrollen ville blive forbedret.

"Der var ikke tale om en regnefejl. En opdateret stati-stik til brug for kontingentskønnet var forkert, idet de kontingentfritagne arbejdsløse ikke var fratrukket. Det betød, at budgettet måtte nedsættes med ca. 1,5 mio. kr. Samtidig konstateredes det, at der var langt flere arbejdsløse blandt de kommende medlemmer fra fotograferne end skønnet. Det betød færre indtægter.

Dengang var der også et menneske bag fejlen, det kan desværre ikke helt undgås. Nu strammer vi endnu engang kontrollen," siger Anne Louise Schelin.

Keine hexerei
Det er lykkedes forbundet at rette op på økonomien.

Helt uden hokus pokus har forretningsudvalget fundet ekstra besparelser i både 2003 og 2004 for næsten en million kroner mere per år.

Besparelserne har især ramt JOURNALISTEN, hvis trykudgifter er nedsat med 246.000 kr., og Informationsafdelin-gen, idet portoudgifterne til Freelancenøglen har kunnet nedsættes med 70.000 kr. Budgettet for TR-kurser i Sikringsfonden har kunnet nedsættes med ca. 200.000 kr., viser erfaringer fra tidligere år. Endelig er der sat loft over, hvor mange bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmer der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste til.
Anne Louise Schelin forsikrer, at forbundet ikke er i krise, og at FUs ekstra besparelser ikke har nogen sammenhæng med budgetfejlene.

0 Kommentarer