Millionerne skal rulle

 I Pressens Uddannelsesfond ligger 11 millioner kroner og venter på, at medlemmerne skal søge dem. 

 

I Pressens Uddannelsesfond ligger 11 millioner kroner og venter på, at medlemmerne skal søge dem.

 

EFTERUDDANNELSE. Mens bestyrelsen i Pressens Uddannelsesfond (PU) har diskuteret, hvilke typer efteruddannelse de vil støtte, har pengene i fonden hobet sig op. Nu er bestyrelsen blevet enige om et revideret sæt regler, der gør det nemmere at få fingre i fondens 11 millioner kroner.

DR-journalist Morten Uhrenholdt, der er hovedbestyrelsesmedlem og medlem af PUs bestyrelse, forklarer, at han har det dårligt med, at pengene har stået og samlet mug.

»Det er trods alt medlemmernes penge, der ligger i fonden. De er taget ud af overenskomstmidler. Det vil sige af penge, der ellers kunne være brugt til lønforhøjelse eller mere ferie. Derfor skal pengene ud at arbejde, så medlemmerne kan få glæde af dem,« siger han.

Administrerende direktør i Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Ebbe Dal, der også er bestyrelsesmedlem i PU, forklarer, at med de nye regler er retningslinjerne for at få støtte blevet meget klarere, samtidig med at flere journalister kan modtage støtte.

»Der er åbnet for en lidt mindre konservativ opfattelse af, hvad efteruddannelse er. Blandt andet er der nu mulighed for at støtte konferenceagtige aktiviteter, ligesom der nu også kan søges penge til tilbagevendende begivenheder,« siger han.

Morten Uhrenholdt opfatter de nye regler som et kolossalt fremskridt. Blandt andet fordi arrangementer som Radio Days og Journalistforbundets FagFestival nu kan få støtte.

»Det kunne ikke passe, at et stort arrangement som Radio Days, hvor danske og udenlandske eksperter holdt foredrag, diskuterede og lavede workshop, ikke kunne betegnes som efteruddannelse. Folk melder sig netop til sådanne arrangementer for at hente inspiration og blive dygtigere,« siger Morten Uhrenholdt.

Han håber, at bestyrelsen fremover vil få mange ansøgninger fra både arbejdspladser og journalister.

Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen er også glad for, at opfattelsen af efteruddannelse er blevet bredere. Ifølge Fred Jacobsen er det dog ikke kun bestyrelsens snævre opfattelse af efteruddannelse, der har betydet, at pengene har hobet sig op. Der har også manglet tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgninger.

Morten Uhrenholdt siger, at en del af de tidligere ansøgere har fået afslag, fordi ansøgningerne manglede væsentlige oplysninger. Han opfordrer derfor folk til at læse reglerne grundigt.

*
Pressens Uddannelsesfond (PU)

PU er et samarbejde mellem Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF), Dansk Journalistforbund (DJ) og Danmarks Radio.

Fondens vigtigste opgave er at drive Den journalistiske Efteruddannelse (DjE). Derudover giver fonden penge til andre former for efteruddannelse både i Danmark og i udlandet.

Fondens midler kan søges af alle, der er ansat på en arbejdsplads, der er medlem af PU. Arbejdspladsen kan også søge om støtte til efteruddannelsesarrangementer. Derudover kan ledige, der er medlemmer af DJ, og efteruddannelsesinstitutioner søge PU.

Ved overenskomstforhandlingerne aftales, hvor meget virksomhederne skal betale til PU.

De nye retningslinjer for at søge midler gennem PU vil snart blive lagt på www.journalistforbundet.dk – under medlemsservice og uddannelse.

 

0 Kommentarer