Midtjyske ser bort fra ønske om frivillig fratrædelse

Midtjyske Medier valgte at fyre en medarbejder, selvom en anden havde tilbudt frivillig fratrædelse. Et spørgsmål om kompetencer, siger chefredaktøren. I alt skiller man sig af med 10 medarbejdere.

Midtjyske Medier valgte at fyre en medarbejder, selvom en anden havde tilbudt frivillig fratrædelse. Et spørgsmål om kompetencer, siger chefredaktøren. I alt skiller man sig af med 10 medarbejdere.

Det har været en trist dag på Midtjyske Medier. Som Journalisten.dk kunne fortælle tidligere i dag, har koncernen afskediget 10 medarbejdere, og staben er dermed gået fra 140 til 130 redaktionelle medarbejdere. Afskedigelserne var en del af en større besparelse, hvor også ikke-redaktionelt personale oplevede nedskæringer. Midtjyske Medier har koncentreret arbejdskraften i fem lokale mediehuse. Alle mediehuse er blevet ramt af nedskæringerne.

Dorte Carlsen, chefredaktør for Midtjyske Medier, har ikke lyst til at gå i detaljer med, hvor mange der er blevet fyret og hvor mange frivilligt har ønsket at fratræde. Men hun understreger overfor Journalisten.dk, at hun synes processen og dialogen med tillidsfolkene i de forskellige mediehuse har været god.

»Jeg synes, vi har gjort meget for ikke at afskedige nogen, der ikke selv på den ene eller den anden måde har givet udtryk for at være interesserede i at forlade virksomheden,« fortæller Dorthe Carlsen.

Og det er lykkedes langt hen af vejen. Undtagen i Holstebro. Her valgte ledelsen at fyre en medarbejder, selvom der lå et tilbud fra anden side om frivillig fratrædelse. Og det kan tillidsmand Jens Work Kristensen ikke forstå.

»Vores mediehus (i Holstebro, red.) er det eneste, der har tilsidesat et ønske om frivillig fratrædelse. Det finder jeg helt uforståeligt, når nu den rigtige løsning lå lige til højrebenet,« siger Jens Work Kristiansen til Journalisten.dk. Han oplyser også, at der udover et tilbud om frivillig fratrædelse også var en medarbejder, der gerne ville overflyttes til et andet mediehus, hvis det kunne hjælpe. Men begge ønsker blev altså forbigået af ledelsen.

»Ledelsesretten er sat over alle menneskelige hensyn og dialog i denne sag,« siger Jens Work Kristensen.

Dorthe Carlsen vil ikke udtale sig om enkeltsager, men siger til Journalisten.dk, at det er et spørgsmål om, hvordan kompetencerne er fordelt og hvad man skal satse på fremover.

»Vi har gjort meget for at enderne skulle nå hinanden. Jeg beklager meget at det ikke kunne lade sig gøre i den specifikke situation, men set ud fra et helhedssynspunkt mente man ikke det kunne løses på anden måde,« siger hun om situationen i mediehuset i Holstebro.

0 Kommentarer