Midtjyske Medier har indført trusselpolitik

Midtjyske Medier har indført en trusselpolitik i forsøget på at håndtere et svært dilemma. På den ene side set må medier principielt ikke kunne trues til tavshed. På den anden side set skal den enkelte medarbejder have lov til at sige fra. 

Midtjyske Medier har indført en trusselpolitik i forsøget på at håndtere et svært dilemma. På den ene side set må medier principielt ikke kunne trues til tavshed. På den anden side set skal den enkelte medarbejder have lov til at sige fra. 

En halv bydel er afspærret af rockere. Et af deres bandemedlemmer skal begraves. En journalist og en fotograf fra Randers Amtsavis under Midtjyske Medier er ude for at rapportere om de mange rockere i gadebilledet.
Pressens tilstedeværelse passer imidlertid ikke rockerne. De truer, skubber og får til sidst avisens to medarbejdere overbevist om, at de skal holde sig væk. Denne gang virker truslen.

Situationen fik for et par år siden Randers Amtsavis til at nedfælde et sæt retningslinjer for, hvordan de skal forholde sig, hvis journalister og fotografer bliver udsat for trusler på jobbet. Politikken er siden blevet udbredt til Midtjyske Medier. 
Udgangspunktet er, at det er redaktionen, der bestemmer, hvad der skal i avisen – ikke bøllerne. Men – for der er et 'men' – der kan være tilfælde, hvor dem, der truer, alligevel får indflydelse på, hvad der ender i avisen. Den enkelte journalist eller fotograf har nemlig altid lov til at trække sig fra en opgave, hvis personen vurderer, at situationen er for farlig.

»Den personlige sikkerhed må være primær. Hvis vi er blevet forhindret i at dække en historie, fordi der har været trusler, så melder vi det altid til politiet, og vi skriver det altid i avisen. I sådan et tilfælde må man ikke foregøgle læserne, at historierne er blevet til på vores præmisser,« siger chefredaktør på Randers Amtsavis Michael Kjærgård.

Han medgiver, at man som journalist og redaktør kommer i et svært dilemma mellem på den ene side at stå fast på ytringsfriheden og på den anden side sikre sig, at arbejdet ikke koster liv og førlighed.

Her er Midtjyske Mediers trusselpolitik:

'Politik for håndtering af trusler/vold

Trusler mod enkeltpersoner:

· Medarbejdere, der udsættes for trusler, skal meddele dette til nærmeste leder (redaktionschef).

· Trusler meldes principielt altid til politiet og omtales principielt altid redaktionelt.

· Offentlighed om både truslen og politianmeldelsen er et væsentligt bidrag til beskyttelsen af og opbakningen til medarbejderen. Eventuel undtagelsesvis afvigelse fra disse to principper kan alene besluttes af chefredaktionen.

· Det påhviler lederen (redaktionschefen) at snakke hændelsen grundigt igennem med medarbejderen, både på dagen og ved en eller flere opfølgende samtale(r) de følgende dage.

· Hvis lederen (redaktionschefen) vurderer det som formålstjenligt, og/eller hvis medarbejderen selv ønsker det, kan der gives tilbud om en afklarende samtale med en psykolog.

· Lederen (redaktionschefen) orienterer den relevante Sikkerhedsgruppe om truslen og de iværksatte foranstaltninger.

· Sikkerhedsgruppen foretager anmeldelse af truslen som en arbejdsskade.'

Af hensyn til særlige forhold i Århus og på Århus Stiftstidende er politik efterfølgende blevet udbygget, med hvad man kunne kalde en praksisbeskrivelse af forebyggende adfærd til brug for især pressefotografer.

Her er tillægget:

'Særligt for fotograferende medarbejdere

En cocktail bestående af mørke, blitzlys, Rosenhøj, logo-bil, rockere, lang linse, fodboldbøller, kan under særlige omstændigheder skabe en højspændt situation og gøre det utrygt eller måske endda farligt at være på arbejde.

Følgende er aftalt med fotoafdelingen (i Århus):

· Så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, er der to medarbejdere på opgaven – det vil sige, at en skrivende slår følge med fotografen.

· Vi tager bestik af stemningen og situationen. Hvis medarbejderne føler sig truet i at udføre deres arbejde, så må man vende hjem med uforrettet sag.

· Redaktionsledelsen respekterer den beslutning, som pressefotograf/journalist tager på stedet.

Vores udgangspunkt er, at det er avisen, der bestemmer hvad der skal i avisen. Ikke ballademagerne.

Trusler anmeldes og behandles som arbejdsskader. Det sker i samarbejde mellem medarbejderen og A-sidens medlem af sikkerhedsgruppen.'

 

 

 

0 Kommentarer