Midtjyder om centralisering: »Stik imod det, vi blev stillet i udsigt«

»Vi kan simpelthen ikke se, hvordan der kan spares mere her. En kollega talte op, at det vist var 12. gang, vi har en spareøvelse. Jeg er holdt op med at tælle,« siger tillidsmand for de midtjyske medier i Jysk Fynske. Medarbejderne blev lovet lokalt fokus, men får den største centralisering nogensinde, lyder det

Jysk Fynske Medier skal spare 36 mio. kr. Det vil blandt andet betyde, at der nedlægges 25 stillinger i sideproduktionen, ligesom 10 af 46 fotografer skal skæres væk.

Spareplanen modtages med stor skepsis i det midtjyske. Det fortæller fællestillidsrepræsentant for de midtjyske mediehuse Per Schultz-Knudsen.

»Det er blevet modtaget med chok og hovedrysten. Vi kan simpelthen ikke se, hvordan der kan spares mere her. En kollega talte op, at det vist var 12. gang, vi har en spareøvelse. Jeg er holdt op med at tælle. Medarbejderne kan ikke se, at det forslag til nyt workflow, der er sendt ud, kan kombineres med vores virkelighed i de midtjyske mediehuse,« siger han.

Mandag klokken 11 blev medarbejderne orienteret om spareplanerne. Herefter holdt Per Schultz-Knudsen og kollegerne i det, der tidligere var Midtjyske Medier, et medarbejdermøde over middag.

Kritik af centralisering

Per Schultz-Knudsen fortæller, at medarbejderne især reagerede på de dele af spareplanen, der går i retning af centralisering. Han nævner blandt andet den nye "printcentral", som skal samle den del af de redigerendes arbejde, der handler om sideproduktion, i Esbjerg. Samtidig skal antallet af redaktionelle medarbejdere, der arbejder med sideproduktion, skæres fra 75 til cirka 50.

Fotoredaktionerne vil også blive sammenlagt i tre geografiske enheder, som Journalisten kunne fortælle tidligere i dag. De tre geografiske enheder er Fyn+Fredericia, Vejle+Horsens+Aarhus+Randers+Viborg samt Ringkøbing+Holstebro og JydskeVestkystens område. Det er i den forbindelse, at hver femte fotograf skal skæres væk.

Jysk Fynske Medier blev skabt ved fusion mellem de tre mediehuse Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. Siden købte koncernen Midtjyske Medier, hvor aviserne blev fordelt mellem chefredaktørerne Peter Orry og Troels Mylenberg.

Men Per Schultz-Knudsen mener, medarbejderne i Midtjyske Medier blev stillet noget andet i udsigt end det, der nu lægges op til.

»Vi er dybt forundrede og forstår simpelthen ikke, at man vil lave en central sideproduktion i Esbjerg, eller at man vil centralisere fotoafdelingerne. Det er stik imod det, vi blev stillet i udsigt, da vi blev budt velkommen i Jysk Fynske Medier. Der blev slået på, at det var en koncern, hvor man slår på det lokale og vægter det højt. Nu – ni måneder efter – får vi den største centralisering, de midtjyske medier nogensinde har oplevet,« siger han.

Har prøvet det før

Per Schultz-Knudsen understreger, at Midtjyske Medier har prøvet at sammenlægge redaktionssekretariaterne i Randers og Aarhus.

»Vi måtte konstatere, at det ikke fungerede, og så blev det skilt igen. Ikke bare redigeringen, men hele sideproduktionen måtte ligge lokalt, fordi der skal være en sparring, når man laver siderne. Der kan ske noget lige inden deadline, som betyder, at der skal laves om, og det kan man kun, når man står sammen med den redaktionssekretær, der laver siderne.«

Tillidsrepræsentanten tror heller ikke på løsningen, hvor der skæres ned på fotograferne, som fremover samles i tre geografiske enheder.

»Hvad hvis der sker noget i Randers, og vores fotograf er på opgave i Viborg? Så skal der ringes til en fotochef i Vejle, som skal vurdere, hvad der er vigtigst, eller man skal sende en fotograf fra Aarhus eller Horsens. Alt det, man tror, at man kan spare, det sluges godt og vel af administration, fordi der er så mange, der skal tale med hinanden,« siger han.

Journalisterne skal overtage arbejdet

Chefredaktør på en række af Jysk Fynske Mediers titler Troels Mylenberg har forklaret Journalisten, at de færre fotografer vil betyde, at journalisterne skal tage flere fotos og producere mere video end før.

»Det betyder ikke, at vi giver køb på fotojournalistikken, vi har trods alt stadig 36 fotografer og er landets klart største fotografiske enhed. Men det betyder, at vi får færre fotograf-fotos, og at flere fotos og mere video bliver lavet af journalister,« sagde Troels Mylenberg.

Men Per Schultz-Knudsen mener ikke, der er tid til, at journalisterne tager flere fotos end nu.

»Det er jo en virkelighed, vi har kendt i et par år. Vi har for to-tre år siden lavet en husaftale i Midtjyske Medier, som lagde op til, at journalisterne fotograferer mere og ikke kun, når en fotograf ikke kunne løse opgaven. Men vi kan ikke se, at journalisterne skal få tid til at fotografere mere, end de allerede gør.«

Chef har sagt op

I dag har Dagbladet Ringkøbing-Skjerns chefredaktør, Julie Vesterby, sagt op. Det fremgår ikke af avisens omtale hvorfor.

»Efter moden overvejelse er jeg kommet frem til, at jeg ikke længere kan se mig selv i spidsen for avisen. Derfor er det bedst for alle parter, at en ny chefredaktør kommer til. Både læsere og medarbejdere fortjener, at der sidder en topmotiveret chefredaktør på posten,« udtaler Julie Vesterby i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Per Schultz-Knudsen mener generelt, at de lokale ledelser i Midtjyske Medier ikke har været tilstrækkeligt inddraget i spareplanerne.

»Det er mit indtryk, at den lokale ledelse simpelthen ikke er blevet hørt. Vi har fornemmet en meget stor frustration hos vores lokale chefer over, at tillidsfolkene i højere grad vidste noget, end de gjorde. Og vi kan sagtens følge deres frustration, for tidligere er de lokale chefer blevet inddraget på et meget tidligt tidspunkt. Det er ikke sikkert, de har været begejstrede, men de har været med på råd.«

På medarbejdetmødet vedtog de midtjyske kolleger også en udtalelse, som er sendt til ledelsen. Her lyder det blandt andet, at spareplanen "tydeligvis (er) udarbejdet af personer, der ikke kender til virkeligheden i et lokalt mediehus". Medarbejderne forventer også bedre fratrædelsesvilkår end dem, Troels Mylenberg varslede over for Journalisten i går mandag, hvor han afviste både frivillige fratrædelser og fritstillinger.

Du kan læse medarbejdernes udtalelse i fuld længde herunder. Journalisten har også modtaget udtalelser fra medarbejderne i de tre andre redaktionelle medarbejderforeninger. Dem kan du læse her.

Troels Mylenberg er forelagt kritikken, men har ikke ønsket at svare på konkrete kritikpunkter. Han har sendt dette skriftlige svar til Journalisten:

”Vi har modtaget medarbejderforeningernes breve, og dem skal vi naturligvis nok svare på. Jeg ser meget anderledes på det meste, end hvad jeg kan læse i brevene, men jeg har stor forståelse for, at der lige nu er megen vrede, frustration og skuffelse. Ingen af os ønsker at skulle spare. Men i stedet for at skrive til hinanden og tale sammen via Journalisten, sætter vi os nu ned og taler sammen.”

 

UDTALELSE FRA DE MIDTJYSKE MEDARBEJDERE

Til ledelsen for Jysk Fynske Medier

De redaktionelle medarbejdere i de midtjyske mediehuse er dybt chokerede over den spareplan og tilknyttede workflow, som ledelsen i dag har præsenteret de redaktionelle medarbejdere i Jysk Fynske Medier for.

Da medarbejderne i de midtjyske mediehuse blev budt velkommen i den jysk fynske mediefamilie, skete det med løfte fra såvel den administrerende direktør som ansvarshavende chefredaktør om, at nu skulle vi ekspandere os ud af krisen. Vi fik at vide, at vi var kommet i en virksomhed, hvor der er fokus på lokale medier – og hvor hele grundlaget for vores virke og position netop er vores stærke lokale forankring.

Det blev også påpeget, at papiravisen stadig er et højt prioriteret produkt og vil være det mange år frem, da det stadig er her, vi henter den allerstørste del af vores omsætning og overskud.

Det er svært for os at se, hvor der er fokus på det lokale og de lokale medier samt på papiravisens centrale betydning i den spareplan, der i dag er fremlagt.

Planen er tydeligvis blevet udarbejdet og gennemføres af en central chefredaktion, uden at vore lokale chefredaktører er blevet taget med på råd. Det er dybt beklageligt, da vigtig indsigt og erfaring i forholdene for de midtjyske medier dermed ikke udnyttes. Vi vil kraftigt opfordre til, at ledelsen i de lokale mediehuse fremover inddrages  i den overordnede planlægning.

I de midtjyske mediehuse har vi i flere år arbejdet efter en ambitiøs web-first strategi. Erfaringerne viser tydeligt, at det ikke er nok at satse på web. Det er nødvendigt at 'gå på to ben' – at satse på både web- og printmedie.

Med dagens spareplan retter JFMs ledelse imidlertid et ødelæggende slag mod printmedierne.

De lokale mediehuse mister deres fotoafdelinger, som nu skal fjernstyres af fotochefer i de oprindelige JFM-virksomheder, Fynske, Jyske og Syddanske Medier, i stedet for at ledes af de lokale chefredaktører i de midtjyske mediehuse.

Samtidig centraliseres sideproduktionen i Syddanske Mediers hovedkvarter. Dermed fratages ledelsen og medarbejderne i de lokale mediehuse enhver mulighed for at påvirke det endelige printprodukt.Ved at fratage ledelsen i de lokale mediehuse ledelsesretten over både fotoafdeling og sideproduktion ødelægges den fleksibilitet og mulighed for i sidste øjeblik at sadle om, som er afgørende for at kunne producere et levende printmedie, der virker aktuel, når det lander i læserens postkasse eller i Nyhedskiosken.

JFMs centrale ledelse er dermed godt i gang med at ødelægge de lokale mediehuse og svække deres position i lokalområderne. Selvsamme mediehuse, som ellers for få måneder siden blev fremhævet som et vigtigt omdrejningspunkt for JFM.

Vi har forståelse for, at ledelsen må reagere på den økonomiske udvikling, men vi mener, at ledelsen med den forelagte spareplan føjer spot til skade. Spareplanen og det tilknyttede workflow er tydeligvis udarbejdet af personer, der ikke kender til virkeligheden i et lokalt mediehus.

Hvor vi ved indgangen til dette år var fulde af gejst og engageret ønskede at yde en indsats for vores nye mediefamilie, ser vi i dag med stor bekymring på ledelsens evne til at udvikle og føre vore medievirksomheder sikkert igennem krisen.

Vi sætter derfor vores lid til, at vore tillidsrepræsentanter sammen med de øvrige tillidsrepræsentanter i JFM under de kommende forhandlinger om spareplanen kan få ledelsen til igen at sætte fokus på det lokale og skrinlægge centraliseringsplanerne for fotoafdelingerne og sideproduktionen. Til gavn for den samlede virksomhed.

Samtidig forventer vi, at ledelsen er indstillet på, at de kolleger i JFM, der som resultat af denne sparerunde ganske uforskyldt kommer til at stå uden arbejde, tilbydes nogle ordentlige fratrædelsesordninger i lighed med dem, der tidligere har eksisteret i Syddanske Medier og Midtjyske Medier.

De journalistiske medarbejdere i de midtjyske mediehuse under Jysk Fynske Medier samlet til møde mandag d. 5. september

 

Opdateret klokken 8.16: Svar fra Troels Mylenberg modtaget og tilføjet.

0 Kommentarer