Merete Eldrup: Redningsplan for TV 2 klar

TV 2 har nu udarbejdet sit udspil til, hvordan selskabet kan bringes på fode igen. Det oplyser adm. direktør Merete Eldrup til Journalisten.dk. (opdateret)

TV 2 har nu udarbejdet sit udspil til, hvordan selskabet kan bringes på fode igen. Det oplyser adm. direktør Merete Eldrup til Journalisten.dk. (opdateret)

Ifølge Merete Eldrup er TV 2's bestyrelse færdige med udarbejdelsen af et omfattende katalog, som skal sandsynliggøre, at TV 2 kan komme ud af sit økonomiske morads og atter blive en sund forretning.

En plan, som EU-Kommissionen stillede krav om i sommer, da Kommissionen gik med til det midlertidige statslige redningslån på en halv mia. kr. for at hindre TV 2 i at gå konkurs.

»Vi har arbejdet hele sensommeren og efteråret med planen. Siden har Price Waterhouse kigget på vores tal og nu er analysen afleveret til Kulturministeriet,« siger Merete Eldrup til Journalisten.dk.

Planen giver anvisninger til, hvordan TV 2 kan sikre sig overskud igen og dermed afvikle stationens gæld på hele 850 mio. kr samt betale af på den midlertidige statskredit på en halv mia. kr., som kommer oveni.

Bruttokataloget med løsningsforslag fra TV 2s bestyrelse betyder dog langt fra, at alt nu er fryd og gammen. Det hele er overdraget til Kulturministeriet og indgår i det videre arbejde sammen med Price Waterhouse Coopers, som kommer med en egentlig indstilling.

Siden skal politikerne tage stilling til redningsplanen, som EU-Kommissionen så skal godkende inden slutningen af januar, hvor den midlertidige kredit udløber.

»Der kan selvfølgelig komme nye spørgsmål og ting op. Men vi er principielt færdige med vores katalog og har gjort det, vi synes, vi kunne gøre,« siger Merete Eldrup.

Hun understreger, at der ikke ligger en egentlig indbundet rapport. Merete Eldrup ønsker ej heller at udlevere bruttokataloget og dens analyser, men bemærker, at der ikke er nogen overraskelser:

»Der er ikke mere i planen end det, der allerede har været fremme. Det har alt sammen været ude i offentligheden.«

Følgende forslag er således de væsentligste i redningsplanen for TV 2, som stationen har givet videre til ministerierne:

  • Et salg af hovedsædet i Odense. Det vil angiveligt nedbringe de årlige driftsudgifter med 60 mio. kr.
  • Salg af TV 2's halvdel af Broadcast Service Danmark og dermed TV 2's andel af sendenettet. Det vil formentlig kunne indbringe 500-600 mio. kr. Altså nok i sig selv til at betale af på det midlertidige lån staten bevilgede i sommer med accept fra EU-Kommissionen.
  • Stop for forpligtelsen til årligt at betale 68 mio. kr. til Filmstøtten.
  • Ja til reklamebreaks. Altså reklamer midt i spillefilm og/eller "naturlige" pauser i alle øvrige programmer – eksempelvis sportsudsendelser. Det vil dog højest kunne øge indtjeningen med et mindre beløb. Angiveligt under 100 mio. kr.
  • Indførelse af en abonnementsordning eller brugerbetaling via kabel-tv. Kravet om brugerbetaling kan udvides om et år, når det digitaliserede tv-sendenet erstatter det analoge tv-sendenet. Hermed vil TV 2 kunne opkræve flere hundrede millioner kr. årligt.
  • Eventuelt salg af niche-kanalerne, men det står ret lavt på TV 2's liste.

Derudover har Merete Eldrup tidligere sagt til Journalisten.dk, at nye fyringer ikke er udelukket, men det er ikke en del af bruttokataloget, understreger hun i dag.

Hvor meget TV 2 samlet kan få ind på den langsigtede redningsplan ønsker hun ikke at oplyse.
Ligesom hun heller ikke tør spå om, hvad der politisk er muligt at få igennem.

»Det er nu overladt til politikerne,« siger Merete Eldrup, der tilføjer, at alt stadig er i spil.

Professor i medievidenskab ved Århus Universitet, Frands Mortensen, vurderer, at TV 2 har en stærk interessere i at male fanden på væggen for dermed at sikre sig de mest lempelige vilkår og sidenhen flest mulige penge i kassen.

»Når TV 2 siger, at man står ude på kanten, og at man dør i morgen, hvis ikke, der gøres noget, så er det politisk taktik. Men der er også noget, der tyder på, at Merete Eldrup har ret. Når bankerne ikke tør give dem lån på kommercielle vilkår, så er det selvfølgelig fordi situationen er alvorlig,« siger Frands Mortensen.

Han efterlyser dog konkrete tal for stationens økonomi fra TV 2's bestyrelse:

»Vi mangler at se regnskabet. Hvad er indtægterne på de forskellige aktiviteter, så vi for alvor kan tage stilling til, om det Merete Eldrup siger, er rigtigt. Men jeg går ud fra, at politikerne sørger for at få det på plads, før de beslutter sig.«

Læs også: TV 2 i akut pengenød – bankerne afvisende (10. juni, 2008)

samt: TV 2 på vej mod økonomisk kollaps (18. oktober, 2008)

 

 

0 Kommentarer