MERE TYNGDE TIL GRAFIKERNE

Alle gode gange to, kunne man sige om Visuelt Forums stiftende generalforsamling den 4. april.

Alle gode gange to, kunne man sige om Visuelt Forums stiftende generalforsamling den 4. april.

Generalforsamlingen havde til formål at omdanne Visuelt Forum fra en interesseforening til en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. Men det var andet forsøg på at ændre Visuelt Forums status.

For allerede sidste år forsøgte Visuelt Forum at blive til en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. Dengang var generalforsamlingen bare ikke lovligt indkaldt, og forsøget mislykkedes derfor.

Paragrafferne var derimod helt på plads denne gang, og via 15 fuldmagter og omkring 20 fremmødte lykkedes det denne gang at sikre Visuelt Forum den ny status som specialgruppe.

Gruppen, der består af omkring 300 grafikere, får via sin nye titel nu mulighed for at vælge delegerede til delegeretmøderne i Journalistforbundet. Og gruppen får en observatør i DJs hovedbestyrelse. Der var også det primære formål med at ændre status.

"Med 300 medlemmer ud af 11.000 bliver det ikke nogen voldsom indflydelse, vi får. Men det er vigtigt for os at få en bare lidt større tyngde som gruppe," sagde grafisk chef på Ekstra Bladet, Gert Nielsen, der blev valgt til formand i den nye specialgruppe.

En logokonkurrence i forbindelse med generalforsamlingen blev vundet af Rina Kjeldgaard fra Jyllands-Posten.

0 Kommentarer