search

Mere støtte til journalisters sikkerhed nu

I 2007 blev 172 journalister og mediearbejdere dræbt og flere af dem koldblodigt myrdet, mens de var på arbejde.

I 2007 blev 172 journalister og mediearbejdere dræbt og flere af dem koldblodigt myrdet, mens de var på arbejde. I vores globaliserede verden har vi alle et ansvar for at øge journalisternes sikkerhed, så de trygt kan passe deres arbejde, også når det indebærer kritisk undersøgende journalistik.

For fem år siden grundlagde blandt andre International Federation of Journalists (IFJ) en særlig organisation for journalisters sikkerhed, International Safety Institute (INSI), der dels skulle gennemføre safety træning og dels sætte politisk fokus på sikkerhedsarbejdet.

Siden har 864 lokale journalister i 16 lande i konfliktområder været på safety kurser, og der er gennemført en omfattende undersøgelse af de 1000 mord, der gennem 10 år er begået mod journalister.

Resultatet er nedslående, især fordi mordene stort set aldrig bliver reelt efterforsket. Morderne går fri, fordi myndighederne vender det blinde øje til. Det gør det alt for nemt for korrupte regeringer og korrupte virksomheder at gøre de kritiske journalister tavse. Det er uhyggeligt og beskæmmende.

INSI er bygget på medlemsorganisationer bestående af medievirksomhederne selv samt journalist- og medieorganisationer, men medlemsskaren er alt for snæver med blot 100 sådanne medlemsorganisationer og virksomheder. I Danmark tæller medlemmerne blot DR, TV2 og Dansk Journalistforbund. Hertil kommer, at International Media Support har ydet aktiv støtte i form af midler til flere af safety træningerne i konfliktområder. Mange flere medier fra Danmark burde være med.

I min egenskab af bestyrelsesmedlem i INSI deltog jeg mandag i en konference i Paris afholdt af INSI i samarbejde med UNESCO. Her oplevede jeg en meget stærk opbakning fra UNESCO, som vil opfordre sine medlemslande til at yde INSI økonomisk støtte. Og det er helt afgørende, hvis INSI skal løfte sit arbejde.

INSI har fremlagt en plan over 5 år til 15 millioner euro, hvor hovedvægten er lagt på safety træning, opbygning af netværk, akutte indsatser fulgt op af workshops og regionale konferencer med fokus på journalisternes sikkerhed. Hertil kommer en række mindre politikudviklende programmer samt et projekt til 200.000 euro, der skal bruges til at implementere sikkerhedsaspektet i journalistuddannelserne, herunder på de danske journalistuddannelser.

Hvis det lykkes at skaffe midlerne til denne saltvandsindsprøjtning, har vi mulighederne for at forebygge journalisternes sikkerhed. Det haster, for selv om der allerede er gjort meget, så bliver det stadig farligere at være journalist. Krigene i Iraq og Afghanistan har kostet mange journalister livet, hvilket kun understreger problemer, at langt de fleste mord sker i lande med økonomisk og politisk korruption, og 9 ud af 10 mord sker på lokale journalister. Mange af disse journalister er stringere for store vestlige medier, som derfor også har et stort medansvar for at sikre dem.

Hver gang en journalist bliver dræbt, er der måske 100 eller flere, der vil være tilbageholdende i deres arbejde. Demokratiet kan kun udvikle sig gennem frie medier, og en fri presse kræver et stort engagement i sikkerhedsarbejdet. Derfor bør alle regeringstaler om betydningen af den frie presse følges op med kontante midler til at sikre denne. Det er og bliver et anliggende for alle lande at bakke op om sikkerheden for mediefolk globalt.  

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen