MERE PRAKTIK I UDLANDET

Hovedbestyrelsen skal gennem praktikudvalget arbejde for, at der bliver flere praktikpladser i udlandet. Det besluttede delegeretmødet, under forudsætning af at det ikke bliver på bekostning af arbejdet for at skaffe flere danske praktikpladser.

Hovedbestyrelsen skal gennem praktikudvalget arbejde for, at der bliver flere praktikpladser i udlandet. Det besluttede delegeretmødet, under forudsætning af at det ikke bliver på bekostning af arbejdet for at skaffe flere danske praktikpladser.
»Vi må ikke ende dér, hvor praktik i udlandet bliver sidste chance i 3. praktikrunde,« sagde Søren Verup fra KaJ.
I forvejen er behovet for praktikpladser stigende på grund af de nye journalistuddannelser. Tidligere skulle der findes plads til omkring 125 praktikanter hvert halve år. Nu sender RUC 20 praktikanter på markedet i hver omgang, og KaJ anslår, at behovet stiger til det dobbelte i sommeren år 2000, når også journaliststuderende fra Odense Universitet skal ud i praktik.
Det er elevkredsene fra de to nye uddannelser, der har et mere internationalt snit end DJH, der har presset på for at få flere praktikpladser i udlandet. KaJ har nemlig dårlige erfaringer på området.
»Mange steder i udlandet har man et helt andet forhold til praktikanter. Og her tænker jeg ikke på praktikantforhold af Monica Lewinsky-typen,« sagde Kim Larsen fra KaJ:
»Jeg tænker på, at praktikanter i udlandet tit betragtes som gratis arbejdskraft, som man kan sætte til at feje og lave kaffe. Og det bliver man altså ingen god journalist af – heller ikke selv om det foregår på fransk.«
Under uddannelsesdebatten vedtog delegeretmødet også en opfordring til mediearbejdsgiverne om at ansætte flere praktikanter i fremti-
den.
»Men hovedbestyrelsen slipper ikke så let. Det er ikke kun branchens ansvar at finde praktikpladser. Det er også forbundets ansvar, at vi får en ordentlig uddannelse,« sagde Søren Verup fra KaJ.

0 Kommentarer