Mere og bedre – men hvordan?

Der findes utallige måder at efteruddanne sig på, også for DJ-medlemmerne. Et udvalg under hovedbestyrelsen har netop lagt sidste hånd på en rapport om emnet - hvordan skaber vi som fagforening mere og bedre uddannelse til flere af vore medlemmer?

Der findes utallige måder at efteruddanne sig på, også for DJ-medlemmerne. Et udvalg under hovedbestyrelsen har netop lagt sidste hånd på en rapport om emnet – hvordan skaber vi som fagforening mere og bedre uddannelse til flere af vore medlemmer?

Generelt kan det siges, at journalisternes efteruddannelse er under pres. I særdeleshed den efteruddannelse, der aftales via Pressens Uddannelsesfond, og som omhandler de af vore kolleger, hvis arbejdsgiver betaler PU-bidrag. Det er i særdeleshed på de overenskomst-regulerede arbejdspladser, og i mindre grad en række ledige DJ-medlemmer.

På medierne kan det være vanskeligt at finde tid i en presset dagligdag til efteruddannelse. Men strukturelt er efteruddannelsen også udsat. I en krisetid, hvor oplagene falder, og nyheder foræres bort på nettet i jagten på annoncører, er det vanskeligt at overbevise arbejdsgiverne om, at efteruddannelse er vigtig. Det mærkede vi i vinter, da overenskomster blev fornyet. Tanken om at skabe bedre muligheder for mere uddannelse til flere stødte på grund i forhandlingerne, og i stedet blev der nedsat et fælles udvalg mellem DMA (Danske Mediers Arbejdsgiverforening) og DJ. Arbejdet i dette udvalg går i gang i denne måned.

Men i mellemtiden er hele strukturen på efteruddannelse blevet kastet op i luften. Det fælles organ, der hedder Pressens Uddannelsesfond, opsamler bidrag fra arbejdsgiverne for samtlige overenskomstansatte journalister, som er omfattet af PU-ordningen – og denne fond støtter efteruddannelse og har en samarbejdsaftale med Update.

Fonden har senest besluttet, at man vil se på hele efteruddannelsesområdet med friske øjne. Hvad der har fået Update og DMJX til at bebude, at man også herfra er klar til en ny start. Med andre ord: Der er mange kræfter, som i disse måneder arbejder i retning af en ny definition af efteruddannelse. Og i det forløb er det i allerhøjeste grad væsentligt, at DJ får sat et tydeligt og markant aftryk på 'den ny' efteruddannelse.
For mit vedkommende er det vigtigt, at vore medlemmer får efteruddannelse, de kan bruge til noget. Utallige målinger har gennem årene påvist, at hvis man ikke anvender sin erhvervede viden eller kunnen, forsvinder den groft sagt fra 'harddisken' i løbet af kort tid.

Men det er også væsentligt, at flere medlemmer end nu kommer på efteruddannelse. At DJ-medlemmerne rent ud sagt bruger af den optjente kapital, de har placeret hos PU, Update og arbejdsgiveren.
Bestemmelserne om efteruddannelses-ret i overenskomsterne er jo blevet tilføjet på et tidspunkt, hvor vi ikke kunne forhandle os til mere i løn; ikke mindst derfor er det vigtigt at bruge sin ret – det burde opfattes som en pligt. Fortjenesten er jo mindst dobbelt ved efteruddannelse: Man får inputs, viden og færdigheder, og derved bliver man alt andet lige mere værdifuld. Samtidig anvender man opsparede midler, som ellers risikerer at gå til spilde.

Hvordan den fremtidige efteruddannelse – der i høj grad også gerne må blive startskuddet til at diskutere og indføre egentlig videreuddannelse og dermed skabe grobund for videnspring og karriereløft – kommer til at se ud, er endnu alt for tidligt at spå om.

De gode ideer til, hvordan vi sørger for mere og bedre efteruddannelse til flere DJ'ere, er derfor rigtig velkomne lige nu, hvor mange af de velkendte strukturer er under forandring.

0 Kommentarer