Copyright

Mere moderne regler om ophavsret er på plads

Ny lov skal sikre ophavsmænd en mere fair betaling for deres arbejde

Folketinget har i dag vedtaget en lov, som moderniserer reglerne om ophavsret i lyset af den teknologiske udvikling.
Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Lovforslaget gennemfører den del af EU’s ophavsretsdirektiv, der endnu ikke er en del af dansk lovgivning.

Direktivet har overordnet til formål at modernisere og sikre den rigtige balance i ophavsretten, så den blandt andet følger den teknologiske udvikling.

Den nye lov giver kunstnerne bedre kort på hånden, når de skal forhandle aftaler, forklarer kulturminister Jakob Engel-Schmidt:

”Vi sikrer nu, at de skabende og udøvende kunstnere får en mere fair betaling for deres arbejde, når andre bruger deres indhold. Samtidig får de bedre indsigt i, hvordan deres rettigheder bruges. Det er med til at skabe en velfungerende og retfærdig markedsplads for ophavsret,” forklarer han.

Jakob Engel-Schmidt ser lovændringen som det første skridt i retning af en modernisering af reglerne om ophavsret. Næste skridt er AI.

”Et af de områder, som vi vil have fokus på, er indtoget af kunstig intelligens, som kræver, at vi forholder os til, om de regler om ophavsret, vi har i dag, kan blive bedre,” forklarer han.

Sigtet med loven er at skabe mere gennemsigtighed og afbalancerede kontraktforhold mellem ophavsmænd og dem, som de overdrager deres rettigheder til.

0 Kommentarer