Mere magt til fotograferne

Journalistens udsendte hørte sig selv efterlyse fotografer, der lancerer ideer. Mange reportager og historier starter med en journalist, der "skal bruge" en fotograf. Fotografer skal have mere magt

Journalistens udsendte hørte sig selv efterlyse fotografer, der lancerer ideer. Mange reportager og historier starter med en journalist, der "skal bruge" en fotograf. Fotografer skal have mere magt
Det er ikke mange år siden, at formuleringen: "Og det er så min fotograf!" faldt ganske naturligt, når man som journalist var i marken og mødte kilderne. Måske havde fotografen også et navn.

Hierarkiet i dag er anderledes. Billeder bærer klik og fortæller historier – men stadigvæk er der ikke symmetri mellem fotografiets betydning for den gode historie og den magt, fotografen har eller tager over historien og mediet.

Det misforhold var et centralt omdrejningspunkt i Pressefotografforbundets efteruddannelsesdebat "Boost" på Borup Højskole i København mandag formiddag.

Fotograf Per Folkver, i dag på Politiken, tidligere freelance i bureauet Ragnarok, erklærede, at han savner, at fotograferne opdrager kunderne, som man gjorde i gamle dage.

"Der skal være en stemme, der fortæller, hvorfor et billede er vigtigt," fastslog han og pointerede, at netop Danmark har en tradition for samtale om fotokvalitet, der er helt unik.

"Alle kan tage et billede, men vi kan formidle et billede," understregede han – uden dog at udpege en forretningsmodel, der kan give fotograferne troen tilbage på økonomien i et fag, der er udfordret af blandt andet snapshots taget af amatører, der er til stede ved begivenheden.

"Christian, fortæl os, hvad vi skal gøre," appellerede han til Christian Schade, stifter af New Media Crew.

Fortæl den visuelle historie

Christian Schade fremhævede, at han personligt savner at få at vide, hvad der foregår i verden omkring ham.

"Jeg ser en masse journalister, der taler foran bygninger. Men vis mig, hvad der sker. Visualiser historien. Vi mangler dokumentationens kraft. Hvor mange døde mennesker har vi set fra krigen i Afghanistan? Det kan ikke bare være amerikanernes skyld, at vi ikke får de billeder."

Fra salen lød det, at store patter og en fembenet kat trækker mange flere klik end gode og væsentlige historier.

"Seriøse billedhjul trækker ikke og kan ikke sælges til redaktørerne," lød det lidt opgivende.

Hvortil Peter Hove Olesen, fotojournalist på Politiken, replicerede, at der stadig er et marked for kvalitet – for den, der maser hårdt nok på:

"Noma er der jo stadig, selv om folk spiser på Monarch. Det handler om at insistere på, at folk skal smage myrer – ikke at give dem det, de gerne vil have."

Tag magten

Niels Hjerrild, direktør for fotobureauet Scanpix, pegede på, at der mangler beslutningstagere højt placeret i medierne, der har forstand på det visuelle i en historie.

"Masser af skrivende journalister bestemmer over det visuelle. Til gavn for journalisterne og brugerne burde vi bestemme mere."

Christian Schade fremhævede, at fotograferne skal opfinde forretningsmodeller nu, hvis de skal overleve.

"Det bliver meget værre. 30.000 folk står om kort tid uden hverken arbejde eller dagpenge. Mange af dem kan betjene et kamera. Tror du, de vil arbejde for 130 kroner i timen? Svaret er ja!"

Da debatten lakkede mod enden, stod det klart, at fotografernes fremtid blandt andet afhænger af, hvorvidt de kommer til at definere mediernes indhold – hvilke historier skal overhovedet fortælles og hvordan?

I dag er fotograferne stadig ofte et tilvalg, der kommer ind, når journalisten har fået sin ide igennem redaktionen.

Og her tog Journalistens udsendte redaktør lidt utidigt ordet:

Hvorfor får vi stort set aldrig forslag fra fotografer, der vil fortælle en historie?

For det er en del af sandheden:

De medier, der er afhængige af en stærk billedside – såvel online som på print, oplever ikke samme massive ideflow fra billedfolket som fra ordfolket. Fotograferne venter ofte ydmygt på, at billedredaktøren ringer.

Fotograf Lars Horn supplerede den problemstilling med en anekdote:

"En redaktør sagde engang, at han havde 20 journalister hver dag, der skulle bruge en fotograf. Men aldrig en fotograf, der skulle bruge en journalist!"