Mere lukkethed i forvaltningen

Det nye udspil fra Offentlighedskommisionen indeholder hele 26 forslag, som umiddelbart sigter på at øge åbenheden i forvaltningen. Men det er et forslag om at indskrænke åbenheden, der vækker størst opsigt.

Det nye udspil fra Offentlighedskommisionen indeholder hele 26 forslag, som umiddelbart sigter på at øge åbenheden i forvaltningen. Men det er et forslag om at indskrænke åbenheden, der vækker størst opsigt.

Med 11 stemmer mod 10 har kommisionen nemlig vedtaget, at de ønsker at fjerne muligheden for at få indsigt i kommunikationen mellem folketingsmedlemmer og ministre i forbindelse med lovgivningsforlig, som aftales uden for folketingets udvalg. Dermed vil det for eksempel ikke have været muligt at få indsigt i dialogen omkring en række af de større forlig, der er lavet gennem de senere år. Det vækker opmærksomhed og kritik.

Til Politiken siger formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregaard.

"Jeg håber, at politikerne har mod til at sige, at det her er helt galt. Det er ikke sundt for demokratiet."

Politiken har også talt med ordførere fra Radikale og Socialdemokraterne, der er afvisende over for forslaget, mens Venstre er mere positivt stemt.

Kommisionens betænkning kom i sidste uge og er på over 1.200 sider. På den baggrund skal politikerne beslutte, hvilke ændringer de ønsker i lovgivningen. Det ventes ikke, at der tages nogen beslutninger i denne folketingssamling.

Journalisten følger op på sagen her på Journalisten.dk og i kommende udgaver af bladet.

0 Kommentarer