Mere handlefrihed til a-kasserne

A-kasserne er i dag et centralt element for det fleksible danske arbejdsmarked og en tryghed for arbejdsstyrken. Med større handlefrihed vil a-kasserne kunne få endnu større betydning i bestræbelserne på at hjælpe arbejdsløse i job.

A-kasserne er i dag et centralt element for det fleksible danske arbejdsmarked og en tryghed for arbejdsstyrken. Med større handlefrihed vil a-kasserne kunne få endnu større betydning i bestræbelserne på at hjælpe arbejdsløse i job.

De muligheder skal med helt fremme i prioriteringen, når beskæftigelsesindsatsen som et centralt tema bliver et omdrejningspunkt, når trepartsforhandlingerne senere på året går i gang.
Vi skal levere helstøbte løsninger for den fremtidige beskæftigelsesindsats, der skal bygge på nærhed, tillid og en forståelse for et arbejdsmarked, der for længst har forladt den struktur, industrisamfundet var bygget op om.

Desværre bærer den danske beskæftigelsespolitik stadig præg af de præmisser, der var gældende for industrisamfundet. Kontrol, mistillid, minutiøse regnskaber og en manglende forståelse for det enkelte individ skader forståelsen for samfundets intentioner om at få flere i arbejde.

For en pressefotograf er det ikke bare svært at forstå, men også helt urimeligt, at han eller hun skal afhænde alt sit nødvendige udstyr for at kunne få dagpenge selv for en kort periode. Rationelt savner det fuldstændigt mening, at en pressefotograf på den måde skal forlade sit erhverv med stor risiko for ikke at kunne etablere sig igen. Det er langt dyrere for samfundet, end hvis reglerne var mere fleksible og mindre rigide.

Beskæftigelsesindsatsen løses bedst, når den udføres tættest muligt på den enkelte ledige. Vi skal kunne levere individuelle løsninger med blandt andet relevante efteruddannelsestilbud, og så skal det være lettere for den enkelte at tage nye initiativer, selv om det ikke i første omgang er på fuld tid. Iderigdom skal belønnes. Det kræver også tillidsforhold.

Det er her, a-kasserne kommer ind i billedet og i den grad har en berettigelse. I A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) har vi et nøje kendskab til de enkelte medlemmers forhold både i forhold til det arbejdsmarked, de skal ud i, og i forhold til den måde, arbejdet udføres på inden for områderne journalistik, kommunikation og sprog.

Selv om AJKS er en af de mindste a-kasser med 21.500 medlemmer, hører den ifølge de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet med til de a-kasser, der kan håndtere flest såkaldte transaktioner per medlem og altså er hurtigst i betjeningen af medlemmerne. Hellere lille og rask …

Med denne effektivitet har vi en solid a-kasse, der også er effektiv, når det gælder selve beskæftigelsesindsatsen, både i forbindelse med de såkaldte rådighedsvurderinger, tilbud om efter- og videreuddannelser samt andre tiltag, der kan bane vejen for beskæftigelse. Vi har allerede i flere sammenhænge vist, at vi kan, fordi vi forstår medlemmerne.

Skal vi videre ad den vej, er handlefrihed nøgleordet. A-kasserne skal have frihed til at finde de bedst egnede metoder til både at genoprette tilliden mellem de ledige og dagpengesystemet og til at sørge for de tiltag, der er bedst for den enkelte. På den måde kommer flere hurtigere i arbejde.

Med handlefrihed følger naturligvis også et krav om resultater, som vi i a-kasserne kan blive målt på. Vi skal vise, at samfundet reelt tjener på at give a-kasserne flere opgaver og mere råderum.

0 Kommentarer