Mere fleksibel efteruddannelse for ledige

LEDIGHED. Udtalelse vedtaget på Visuelt Forums generalforsamling, 7. marts 2010 (forkortet):På nutidens turbulente arbejdsmarked er det utroligt vigtigt at vedligeholde og udbygge sine kvalifikationer. Som dagpengereglerne er nu, bliver der kontinuerligt spændt ben for de lediges forsøg på at være på forkant med udviklingen.

LEDIGHED. Udtalelse vedtaget på Visuelt Forums generalforsamling, 7. marts 2010 (forkortet):
På nutidens turbulente arbejdsmarked er det utroligt vigtigt at vedligeholde og udbygge sine kvalifikationer. Som dagpengereglerne er nu, bliver der kontinuerligt spændt ben for de lediges forsøg på at være på forkant med udviklingen.

Med dagpengereformen er ansvaret for efteruddannelse af arbejdsløse blevet pålagt kommunerne. Seks ugers selvvalgt kursus er en mulighed i de første 39 uger af ledigheden. Men det er ikke altid, at den arbejdsløse bliver gjort opmærksom på den mulighed. Efter de 39 uger er efteruddannelse en mulighed, ikke en ret.

Specialiserede faggrupper med til tider høj arbejdsløshed, som for eksempel Visuelt Forum, har svært ved at finde relevante kurser, der samtidig er til at betale, og derefter er det ofte en udfordring at komme på kurserne på grund af de meget rigide regler for arbejdsløses deltagelse i kurser og efteruddannelse. Heldigvis gør Dansk Journalistforbunds afdeling for Uddannelse og Karriere (DJUK) en stor indsats for at ajourføre ledige medlemmer med kurser, temadage og fyraftensmøder, men efteruddannelse er en opgave, der skal løftes af hele samfundet, ikke blot af DJ's pengekasse.

Efteruddannelse koster penge. Mange kommuner benytter sig af såkaldte 2. aktører. 2. aktør skal med en pose penge i hånden sørge for, at de arbejdsløse får job eller bliver bedre rustet til et arbejdsmarked, der skriger på topkvalificerede medarbejdere. De tilbud, 2. aktør tilbyder de ledige, er i bedste fald ligegyldige, og i værste fald ren opbevaring. Dette er ikke tilfredsstillende. Ingen kan være tjent med, at pengene bliver brugt på varm luft, og slet ikke de ledige!

Vi vil derfor opfordre til, at loven ændres, så de lediges efteruddannelse bliver uafhængig af 2. aktørs økonomi. Samtidig vil vi opfordre til, at reglerne for arbejdsløses deltagelse i kurser og efteruddannelse moderniseres, så de matcher arbejdsmarkedets krav om fleksibilitet og opkvalificering. Det er i hele samfundets interesse, at ledighedsperioder bliver brugt til opkvalificering og ikke bare til passiv opbevaring.

– Karen Hedegaard, formand for Visuelt Forum

0 Kommentarer