MERE FERIE OG MERE I LØN

Fællesoverenskomsten er for dårlig og skal forbedres, var både formand og talere enige om.
Fællesoverenskomsten er for dårlig og skal forbedres, var både formand og talere enige om.

»Vi har så langtfra ‘sejret af helvede til’«, sagde afgående formand Lars Poulsen fra talerstolen.
Og dermed hentydede han til, at der i de kommende overenskomstforhandlinger er nok at tage fat på. For langtfra alle journalister har gode løn- og arbejdsvilkår.
»Den falske myte om de velbjergede og fyrsteligt lønnede journalister med gyldne ferie- og sabbatordninger gør arbejdsgiverne alt for at holde liv i. Men myten er, desværre, ikke sand,« sagde han.
Han pointerede, at mange medlemmer faktisk får en lav løn, og ingen tillæg for weekend-arbejde, kun fem ugers ferie og dårlige arbejdstider.
»Når der fra andre lønmodtagere lyder krav om den sjette ferieuge, så støtter vi kravet fuldt ud. Og når der lyder krav om højere løn, så er vi også med,« sagde han og understregede, at de krav ville have stor vægt under næste års forhandlinger om fællesoverenskomsten.

Ikke imponerende
»Vi er glade for at høre, at det fremover vil blive opprioriteret at forhandle bedre vilkår for fællesoverenskomsten. For hos os oppe i Kreds 5 er der mange, der arbejder under den, og som ikke har imponerende vilkår«, sagde formand for Kreds 5, Jens Peter Østergaard.
Og han blev endnu mere fortrøstningsfuld, da den nyvalgte formand Mogens Blicher Bjerregård gik på talerstolen.
»Vi vil til næste år kræve den sjette ferieuge stærkere end nogensinde for fællesoverenskomsten. Og det kan og vil vi, fordi vi selv og andre faglige organisationer har banet vejen ved at have styrken til at forhandle flere feriedage igennem. DDFF-arbejdsgiverne må forstå, at der skal ske markante forbedringer af fællesoverenskomsten, hvis deres arbejdspladser skal være attraktive nok til at tiltrække velkvalificerede journalister«, sagde Mogens Blicher Bjerregård.
Men også på andre områder vil DJ forsøge at forbedre vilkårene. Lars Poulsen nævnte DR og TV 2, som eksempler på overenskomster hvor der er indført gode seniorpolitiske ordninger for ældre medarbejdere, der ønsker at trappe lidt ned.
»Og I de samme overenskomster har vi aftalt løn- og arbejdsvilkår, der gælder for medarbejdere, der i en periode ønsker at arbejde på nedsat tid. Det er nemlig ikke Dansk Journalistforbund, der siger nej til nedsat tid. Nej’et kommer efterhånden kun fra dagbladenes arbejdsgivere,« sagde Lars Poulsen og pointerede, at overenskomsterne med DR og TV 2 og de offentlige arbejdsgivere også sikrer retten til otte ugers frihed før barsel.
»Dagbladenes arbejdsgivere kunne ikke drømme om at sige ja til sådan noget. Der er, som I kan høre, desværre mange symptomer på, at arbejdsgiverne på dagbladsområdet har et år 2000-problem. Overenskomsterne er ikke i takt med hverken tiden eller de krav, de samme arbejdsgivere stiller til deres medarbejdere,« sagde Lars Poulsen.

0 Kommentarer