Mere end hver anden journalist arbejder for meget

57 procent af alle nyhedsjournalister arbejder mere, end de er ansat til. Gennemsnitligt er overarbejdet på 5,7 timer om ugen. Det viser undersøgelse med 2.200 journalister.

57 procent af alle nyhedsjournalister arbejder mere, end de er ansat til. Gennemsnitligt er overarbejdet på 5,7 timer om ugen. Det viser undersøgelse med 2.200 journalister.

En ny ph.d.-afhandling dokumenterer, at nyhedsjournalister i stor stil arbejder over. Og intet tyder på, at journalisterne forlanger betaling for de ekstra timer.

"Det ser ud til, at journalisterne forærer de timer til arbejdsgiveren. Det er min hypotese, at det er journalisternes egne normer for deres indsats, der udløser overarbejdet," siger adjunkt Signe Pihl-Thingvad, Institut for Statsvidenskab, Syddansk Universitet.

Forklaringen på overarbejdet er blandt andet, at ikke al arbejdstid registreres.

"Dele af arbejdsprocessen, som for eksempel ideudvikling og kvalitetskontrol, kan derfor risikere at blive til usynlig arbejdstid," lyder det i afhandlingen, der har titlen "Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø i det grænseløse arbejde."

Netop fordi journalisterne ofte selv planlægger arbejdet, bliver de angiveligt ikke stressede af de mange timer.

»Samlet set giver selvledelse bedre balance mellem arbejde og fritid,« siger Signe Pihl-Thingvad, der vurderer, at journalister reelt har indregnet den ekstra arbejdsbyrde i arbejdsdagen.

»Måske har journalisterne en margen, hvor de accepterer at arbejde over.«

Selv om overarbejdet i sig selv ikke stresser journalisterne, er de alligevel under hårdt pres. Fra sig selv.

»Det er journalisternes egne krav til præstationen, der er den mest belastende faktor for journalisterne,« siger Signe Pihl-Thingvad.

0 Kommentarer