Mentor-ordning klar for hele landet

Efter to pilotforsøg med mentorordninger tilbyder DJ nu at matche erfarne og mindre erfarne journalister i hele landet.

Efter to pilotforsøg med mentorordninger tilbyder DJ nu at matche erfarne og mindre erfarne journalister i hele landet.

Oprindelig var mentorordningen rettet mod freelancere, men erfaringer fra de to tidligere forsøg på mentorordninger viser, at man sagtens kan have behov for en mere fastlagt sparring omkring sit journalistarbejde, skønt man til daglig render rundt med en masse kolleger omkring sig.

»Der sker masser af sparring ude på arbejdspladserne, men det sker i en sammenblanding med en social smalltalk. Med den her ordning får man nogle rammer, hvor man får fuld fokus i en time, hvor der ikke er nogen hyggesnak om kærester og børnebørn,« siger Mads Løkke Rasmussen, konsulent i DJ Uddannelse & Karriere.

Den nye, landsdækkende ordning er kommet i stand efter to forsøgsrunder, først for freelancere i Kreds 1 og herefter i fire kredse, hvor den blev tilbudt til alle. Nu bygger man på erfaringerne fra de ordninger.

»En af de ting, vi har lært, er, at man ikke behøver være Reimar Bo for at være en god vejleder. Menteesne efterspørger ikke skærmtrolde eller topchefer som mentorer. En anden konklusion er, at mentorerne generelt føler sig kompetente, selvom vi ikke har kørt egentlige kurser for dem, som man for eksempel gør i DJØF. Men vi har vurderet, at det vil være at stille for store krav til den tid, mentorerne skal bruge,« siger Mads Løkke Rasmussen.

Generelt er der stor interesse for at blive mentee, så udfordringerne for den landsdækkende ordning bliver først og fremmest at kunne skaffe mentorer nok.

»Mentees kommer af sig selv, men mentorer skal spørges, og det er ikke nok med et opslag i Journalisten. De skal forstå, at de er kompetente til de, og at de også selv får noget ud af det. Og derfor satser vi på at kunne bruge de aktive DJ-medlemmer – tillidsrepræsentanter og lignende – ikke som mentorer, men til at prikke deres kolleger på skuldrene, når de har nogle gode emner.«

Er man interesseret i at deltage i ordningen – enten som mentor eller mentee – kan man få information og kontakt på hjemmesiden Journalistforbundet.dk/mentor.

0 Kommentarer