MENNESKELIG STØTTE

Arbejdsløse skal opleve, at der midt i haglbygen af diverse papirer, også er et tilbud om personlig kontakt.

Arbejdsløse skal opleve, at der midt i haglbygen af diverse papirer, også er et tilbud om personlig kontakt.

»Vi ønsker at menneskeliggøre systemet. Når chokket over fyringen har lagt sig, skal der anderledes boller på suppen. Det er ikke nok kun at modtage diverse tryksager og venlige hilsner fra et fjernt kontor. Man har sgu brug for at tale med nogle mennesker,« sagde Toni Mygdal-Meyer, formand for Kreds 2, da han på kredsens vegne fremlagde et forslag til hovedbestyrelsen om, at alle, der bliver arbejdsløse, skal tilbydes en individuel samtale senest otte uger efter første ledighedsdag.
»Vi stiller forslaget, fordi der altid vil være kammerater, som ikke har let ved at klare situationen. De har brug for al den menneskelige støtte vi kan give dem.«
Alle var i store træk enige om, at det var et sympatisk forslag. Men DJs næstformand, Christian Kierkegaard, argumenterede på HBs vegne imod forslaget, da praksis i dag ikke er så meget anderledes.
Når HB ikke kunne støtte forslaget fra Kreds 2, skyldes det især, at kredsen ville inddrage kredsenes beskæftigelsesansvarlige i samtlige samtaler med de nye arbejdsløse.
»Det vil gøre denne her første rådgivning meget stiv frem for den meget fleksible måde, som rådgivningen foregår på i dag. Det er vigtigt, at vi kan fortsætte denne uformelle facon, som det er vores opfattelse, at mange nye arbejdsløse sætter pris på,« sagde Christian Kierkegaard.
Kreds 2 droppede derefter kravet om at inddrage de beskæftigelsesanvarlige, og så blev forslaget vedtaget – også med hovedbestyrelsens stemmer:
»Alle medlemmer af forbundet, der bliver arbejdsløse, skal tilbydes en individuel samtale i beskæftigelsesprojektets regi senest otte uger efter at ledigheden er indtrådt. Her skal de have oplysning, personlig vejledning og støtte, så de undgår at blive langtidsledige. Efteruddannelsen skal fremmes. Dette sættes i gang senest 1.9.99.«

0 Kommentarer