Menige medlemmer skal ikke høres

Mere indflydelse til de menige medlemmer i Journalistforbundet. Det var tanken bag et forslag fra freelancejournalist Jens Utoft, Kreds 5.

Mere indflydelse til de menige medlemmer i Journalistforbundet. Det var tanken bag et forslag fra freelancejournalist Jens Utoft, Kreds 5.

I dag skal lovændringer vedtages med 2/3 flertal på delegeretmødet. Utoft ville give mulighed for, at forslag, der kun opnår almindeligt flertal, kan sendes til urafstemning blandt alle forbundets medlemmer.

Debatten blev ikke mindre aktuel efter afstemningen om delegeretmøde hvert andet år. Der var flertal, men ikke de nødvendige 2/3 flertal.

Det rokkede dog ikke ved de delegeredes indstilling til urafstemninger.

"Det er et forslag, der på overfladen ser enormt demokratisk ud, men det er det ikke nødvendigvis. Loven om, at der skal være 2/3 flertal, er til for at sikre mindretallet og for at være sikre på, at vi er så enige som muligt," sagde Rene Simmel, Kreds 1, fra talerstolen.

Han blev bakket op af Thomas Szlavik fra hovedbestyrelsen.

"De ting, der kan komme til afstemning, er komplicerede lovændringer, som kræver, at man kan følge debatten og få detaljerne med. Det kan man ikke ved en urafstemning. Hvad nu, hvis kun en meget lille del af medlemmerne interesserer sig for det forslag, der bliver sendt til afstemning? Er det så demokratisk?," spurgte Thomas Szlavik.

Men også i hovedbestyrelsen var der uenighed om forslaget.

"Jeg støtter forslaget, fordi jeg efterlyser engagement fra den brede medlemsskare i de ting, vi beskæftiger os med. Måske er vi ikke gode nok til at nå ud til alle medlemmerne. Jeg kan ikke se problemet i, at der er sager, som vi også godt vil spørge medlemmerne om," sagde Peter Thornvig fra hovedbestyrelsen.

Flertallet af de delegerede stemte imod forslaget, som dermed blev forkastet.

 

0 Kommentarer