Mellemledere på græs i DJ

Journalister, der får sildesalat på skuldrene, bliver skubbet ud af DJ. Nu skal de lukkes ind igen. Kun én i DJ's hovedbestyrelse er imod: »Hvorfor skal de gå og græsse i vores fold?!«

Journalister, der får sildesalat på skuldrene, bliver skubbet ud af DJ. Nu skal de lukkes ind igen. Kun én i DJ's hovedbestyrelse er imod: »Hvorfor skal de gå og græsse i vores fold?!«

REDAKTØRER. I dag kan mellemledere på for eksempel Politiken eller JydskeVestkysten ikke være medlemmer af DJ, selv om kun de bestemmer over spalterne – det kan være navnestof – og ikke over kollegerne.
Forklaringen er, at mellemlederne ofte ryger ud af DJ's overenskomst. Så kan de ikke være medlem af medarbejderforeningen og må helt automatisk ud af DJ. Anslået står i alt 200 tidligere DJ-medlemmer i dag uden for DJ på grund af den form for forfremmelse.
Men det skal være slut med den trafik, mener et flertal i hovedbestyrelsen. De foreslår på delegeretmødet en ændring af forbundets love, så mellemledere uden overordnet personaleansvar kan blive ved med at være medlemmer af DJ.
»Dem mister vi som medlemmer. Og dem kan vi ikke hjælpe,« sammenfatter Mogens Blicher Bjerregård.
Tricket er, at reglerne frem over skal præcisere, at kun ansatte på DJ's overenskomst SKAL være med i medarbejderforeningen. Og så behøver DJ ikke smide de mellemledere ud, der ikke KAN være medlem af medarbejderforeningen.
»Vi kan måske forhindre folk i at melde sig ud, når de kommer på kontrakter. Nogle kommer måske tilbage. Og så kan vi varetage deres interesser,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

RENE SIMMEL ER SOM ENESTE medlem af hovedbestyrelsen imod forslaget.
»Det er en lille indhegnet fold, hvor mellemlederne kan gå og græsse,« siger han.
»Jeg mener ikke, at hegnet er højt nok. Det udvander fagforeningsbegrebet. Er vi en lønmodtagerorganisation eller hvad?«
Selv om mellemledernes reelle magt over DJ-medlemmerne måske er begrænset, er de stadig på den forkerte side af hegnet, mener han.
»De kan annullere kollegers fridage hen over en hyggelig kop kaffe – og stadig være medlem af DJ. Der er reelle modsætningsforhold. De er den forlængede arm ind i vores mødelokaler!«
Mogens Blicher Bjerregård afviser:
»Det tror jeg ikke på. Det er jo lønmodtagere, der bare har fået nogle kontrakter. De er ikke chefer for nogen som helst i den betydning, der ligger i at være øverste chef med alle de personalepolitiske beføjelser.«
Midt i uenigheden kan Rene Simmel dog også ane fordele ved arrangementet:
»Hvis vi har kontakt til mellemledere, kan vi hjælpe dem med at forvalte deres meget vanskelige arbejde. De er ikke ret dygtige, dem jeg løber ind i. Vi har et uddannelsesefterslæb på chefsiden i vores branche.«
Hovedbestyrelsen trak et lignende forslag på delegeretmødet i 2007, fordi forslaget var kontroversielt og så ud til at blive forkastet.

0 Kommentarer