Mellemledere og chefer i DJ

  

 

 

LEDELSE. Når en journalist bliver udnævnt til chef, må han samtidig sige farvel til DJ. Det har altid været en selvfølge, at chefer ikke kan sidde med ved faglige møder for derefter at sætte sig ind til et chefmøde.

Problemet er, at mange menige medlemmer får fine titler, der i praksis ikke giver dem personaleansvar, men som alligevel tvinger dem ud af forbundet.

Hovedbestyrelsen forslår derfor, at der gives tilladelse til, at mellemledere kan blive i DJ. Ideen er opstået, fordi mange chefer og mellemledere groft sagt mere er ledere af navn end af gavn.

»Medarbejdere får en titel og bliver rykket ud på individuelle lederkontrakter eller funktionærkontrakter, og det kan ligne en måde at omgå vores overenskomst på. Denne gruppe kan dermed være på herrens mark og kan i princippet fyres med få dages varsel. Forslaget er en måde at beskytte vores overenskomst på,« siger tillidsmand på Politiken og medlem af hovedbestyrelsen Lars Bo Larsen.

Forslaget er dog ikke helt finpudset endnu, og det kan rejse en principiel diskussion. Det kan give diskussioner på arbejdspladsen, om hvorvidt en mellemleder er velkommen i medarbejderforeningen, og om hvorvidt man kan stole på en mellemleder eller en chef med mindre ansvar.

Formand for organisationsudvalget og medlem af hovedbestyrelsen Peter Thornvig mener, at forslaget kan give anledning til konflikter.

»Der kan være nogle chefer, som medlemmerne ikke er interesseret i at få ind i medarbejderforeningerne. Derfor skal det også være muligt at bevare medlemskabet af forbundet uden at være med i selve medarbejderforeningen. Men det skal drøftes yderligere, hvordan vi undgår konflikter,« siger Peter Thornvig.

Morten Bergholt er medlem af hovedbestyrelsen, formand for Kreds 5 og arbejder for DR Midt&Vest. I DR har flere medarbejdere arbejdet som de facto souschefer uden officielt at have titlen. Det betyder, at de både har været med til faglige møder og chefgruppemøde.

»Man skal have stor tillid til, at de ikke går ned og fortæller chefen, hvad han har hørt på det faglige møde. Nogle mellemledere bør forlade medarbejderforeningen, men de bør ikke forlade DJ,« siger Morten Bergholt. /

Læs mere om delegeretmødet 2007:
Solidaritet eller forsikring
Pengene fosser ud af kassen
Gratis for de ledige
DJ klog
Præsentation af HB-kandidater

 

 

 

0 Kommentarer