Mellemledere inde i varmen i DJ

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vil give mellemledere uden ret til at hyre og fyre og uden for overenskomst mulighed for at være medlemmer i DJ.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vil give mellemledere uden ret til at hyre og fyre og uden for overenskomst mulighed for at være medlemmer i DJ.

Fremover kan du og din nærmeste chef være medlem af samme forbund, også selv om din fagredaktør er ansat på en individuel kontrakt. Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund besluttede onsdag at give mulighed for, at mellemledere uden overordnet personaleansvar og uden for overenskomst kan være medlemmer af Dansk Journalistforbund. Forslaget vil blive stillet på det kommende delegeretmøde i april.

»Det er vigtigt at sige, at det ikke er en forening, vi lægger op til, men mulighed for at mellemledere uden personaleansvar og uden for overenskomst også kan være medlemmer,« siger formanden for DJ, Mogens Blicher Bjerregård.

DJ ønsker blandt andet at organisere mellemledere »for fortsat at kunne organisere de medlemmer, der har ambitioner om at blive mellemledere – også når de bliver det,« som der står i indstillingen af forslaget. Ifølge indstillingen af forslaget vælger flertallet af udmeldte mellemledere i dag ikke en anden fagforening, fordi mange efter en periode vender tilbage til en menig stilling.

Dansk Journalistforbund lægger vægt på fortsat selv at styre, hvem der kan få lov til at indløse medlemskab.

"Det er det faktiske indhold i en stilling – ikke den formelle titel, der afgør, om man kan være medlem af DJ. Man kan godt både være chefredaktør eller informationschef og være ansat på en måde, så det kun er den redaktionelle ledelseskompetence, der ligger i stillingen, mens det økonomiske ansvar og personaleledelsen ligger hos en direktør. Mange arbejdsgivere udstyrer medarbejdere med tomme chef-titler i håb om, at kollegerne derfor presser dem ud af DJ, så topledelsen kan knytte deres loyalitet ubetinget opad i systemet," lyder argumentationen i indstillingen.

I dag er der allerede knap 1.200 medlemmer af DJ, som har titler af redaktør, leder eller chef. Langt de fleste af dem er dog dækket af overenskomst. Forbundet melder ikke automatisk medlemmer ud, fordi de skifter job, hvis de stadig er på overenskomst, men lader det i første omgang være op til det enkelte medlem selv at vurdere det.

Blandt arbejdspladser med et stigende antal mellemledere er blandt andet Politiken med 32, Jyske Vestkysten med 22, Viborg Stifts Folkeblad med seks og Dagbladet Holstebro med syv mellemledere.

0 Kommentarer