Mellemfornøjelse på Ritzau

Under middel er den triste konklusion på en tilfredshedsundersøgelse, som PA Consulting Group har foretaget blandt medarbejderne på Ritzaus Bureau.

Under middel er den triste konklusion på en tilfredshedsundersøgelse, som PA Consulting Group har foretaget blandt medarbejderne på Ritzaus Bureau.

Medarbejderne savner efterkritik og coaching. Derudover laster de ledelsen for at forringe det psykiske arbejdsmiljø med ensidig kritik og urealistiske forventninger. Medarbejderne beskriver desuden ledelsen som splittet, usynlig og dårlig til at kommunikere.

Tillidsmand Mette Josias' umiddelbare reaktion, da hun så tilfredshedsundersøgelsen, var: »Ærgerligt, at der stadig er et kommunikations-problem«. Undersøgelsen følger op på en godt to år gammel tilfredshedsundersøgelse.

Sammenlignet med den forrige undersøgelse er Ritzaus medarbejdere nu lidt mere tilfredse. PA Consulting Group konkluderer dog i sin rapport, at udviklingen desværre har været »alt for svag«. Her i august skal repræsentanterne for medarbejderne mødes med Ritzaus ledelse for at finde ud af, hvordan bureauet bliver en bedre arbejdsplads.

Ritzaus chefredaktør, Uffe Riis Sørensen, er uenig med konsulentbureauet, når det konklu-derer, at tilfredsheden på Ritzau er under middel: »Der er nogle ting, vi kan gøre bedre, men overordnet er jeg glad for, at vi har en god arbejdsplads, hvor folk er glade for at komme om morgenen og ikke tænker: »Det er forfærdeligt, at jeg skal ind til de idioter igen«,« siger Uffe Riis Sørensen.

Han hæfter sig blandt andet ved, at der i rapporten står, at medarbejderne er dygtige, at Ritzau har et godt miljø med holdånd, frihed i arbejdet og tilfredsstillende medarbejdervilkår.

»Det kan være, at daglig kommunikation, vejledning og strategisk kursafstikning fra en dynamisk, åben og afklaret ledergruppe mang-ler ­- det er sådan noget, man kan arbejde med, men for mig er det en detalje, når vi fungerer dynamisk og godt,« siger Uffe Riis Sørensen.

Både Mette Josias og chefredaktøren vurderer, at undersøgelsen bærer præg af at være gennemført på et tidspunkt, hvor Ritzau var i gang med at omlægge redaktionen.

 

0 Kommentarer