Mellem liv og død

Radio 2 er i alvorlig krise. Alle medarbejderne er sagt op, men knokler på overtid, mens direktøren leder efter en ny investor. I kampen om den 4. radiokanal er den tidligere allierede, TV 2, blevet en alvorlig konkurrent.

Radio 2 er i alvorlig krise. Alle medarbejderne er sagt op, men knokler på overtid, mens direktøren leder efter en ny investor. I kampen om den 4. radiokanal er den tidligere allierede, TV 2, blevet en alvorlig konkurrent.

Tirsdag den 28. april blev en sort dag i Radio 2s korte historie. Hovedaktionæren Tele Danmark trak sig ud, og efter fulgte de to mindre aktionærer, TV 2 og Røde Kors.
»Det var noget af en lammer. Dér stod vi og fik at vide, at om to dage fik vi ikke længere leveret nyheder fra TV 2 – og i øvrigt ville vi alle sammen blive sagt op på fredag,« fortæller journalist og studievært Monica Krog-Meyer og fortsætter:
»Men så smøgede vi ærmerne op og sagde: Godt, det må vi så selv klare. I løbet af nul komma fem, var der lagt en nødplan – og 1. maj sendte vi nyheder af en standard, som jeg ikke tror, lytterne studse-de over. Selvom vi ikke har folk på Christiansborg og korrespondenter at trække på lige nu. Det kalder jeg kampånd.«
Så mens Radio 2s direktør Glenn Lau Rentius har fået overdraget aktierne og leder efter en ny investor, arbejder de nu fyrede medarbejdere over og laver foruden programmer også nyheder på baggrund af Ritzau, aviser og Internettet.
»Helt personligt tager jeg det i hvert tilfælde roligt i 14 dage, men så vil jeg nok begynde at tænke: hvad skal jeg så lave?« siger Monica Krog-Meyer.

Slut med fællesskab
Samtidig med at TV 2 trak sig ud af ejerkredsen, stoppede det tætte nyhedssamarbejde mellem Radio 2 og TV 2, hvor en lille redaktion, placeret på Kvægtorvet i Odense sørgede for den daglige nyhedsdækning på Radio 2 i tæt samarbejde med TV 2s journalister (beskrevet i JOURNALISTEN nr.7).
Og selvom rygterne længe havde svirret, kom det bag på medarbejderne, at beslutningen blev truffet med så kort varsel.
»Men folk går ikke rundt og græder. Alle vil blive brugt andre steder i huset, så længe deres kontrakt løber,« siger Per Storm Madsen, som ellers pr. 1. april var avanceret fra redaktionssekretær til nyhedsredaktør på Radio 2 Nyhederne.
Den faste kerne i redaktionen på Radio 2 Nyhederne på fire kontraktansatte og tre fastansatte er alle ansat af
TV 2. Nogle rykker over på TV 2 Nyhederne, andre flytter over på TV 2s tekst-TV og vil blive brugt i opbygningen af TV 2s entre på Internettet, der ventes til efteråret. De, der umiddelbart mister arbejde, er den håndfuld freelancere, der jævnligt har haft radiovagter på redaktionen.
Og mellem Radio 2-medarbejderne i Odense og København er der fuld forståelse. De har via faxen takket hinanden for et godt samarbejde og sendt gode fremtidsønsker. Lidt tungere ligger det med forståelsen på ledelsesplan.

Dyre nyheder
Ifølge ledelsen i TV 2 har det længe været klart, at radio-projektet havde problemer. Siden årsskiftet har det knebet med at få dækket udgifterne til at drive radionyhedsredaktionen.
»Vi accepterede at levere nyheder til en reduceret betaling for at hjælpe radioen, men vi havde for nylig meddelt radioledelsen, at hvis vi skulle fortsætte, skulle vi have mere for det,« siger økonomidirektør i TV 2, Peter Parbo.
Den udlægning afviser administrerende direktør i Ra-dio 2, Glenn Lau Rentius:
»Vi synes, at TV 2 tjente for meget på at levere nyheder til os i 97. Så vi havde nævnt, at vi måske ville se andre steder hen for at købe vores nyheder, men vi havde forhandlet prisen ned indtil august 98.«
Og selvom TV 2 trak sig fra ejerkredsen, mener Glenn Lau Rentius ikke, at TV 2 behøvede at stoppe som nyhedsleverandør:
»Vi ønskede, at TV 2 også ville levere nyheder i maj måned, men vi fik med tre dages varsel at vide, at de ikke ville levere nyheder efter 1. maj,« siger en skuffet radiodirektør, som nu siges at være svækket i kampen om den 4. landsdækkende radiokanal.

Kampen om kanalen
Fra at være samarbejdspartner er Radio 2 og TV 2 nu storkonkurrenter i kampen om den 4. radiokanal, som de politiske medieordførere mødes om den 3. juni.
For TV 2 har involveringen i Radio 2-projektet foreløbig kostet indskuddet på 2 millioner kroner, som er tabt. Men de penge er givet godt ud, mener TV 2s økonomidirektør Peter Parbo:
»Vores interesse i at være med var især at prøve – enten via Radio 2 eller TV 2 – at få fat i licensen til den 4. radiokanal. Der er ikke så mange, der kan matche DR, men det her har klart dokumenteret, at vi med relativt få ressourcer har kunnet levere en fornuftig radio-nyhedsdækning med professionelle journalister – og skabe et modspil til DR.«
For den reklamefinansierede Radio 2 kan det betyde selve overlevelsen, hvis satellit- og kabelradioen som den 4. radiokanal kommer på FM og dermed kan høres i biler og på transistorradioer.
Og kampen om den 4. kanal har sat gang i spekulationerne om, hvorfor det netop er nu, Radio 2 forlades af investorerne og måske derfor slås ihjel.
Er det fordi, TV 2 selv vil have kanalen og bare har brugt Radio 2 til at få radioerfaringer?
Eller er TV 2 måske mere interesseret i at få den tredje tv-kanal? – en kabale, som politisk ville gå op, hvis politikerne følte, de delte sol og vind lige mellem DR og TV 2 ved at give den 4. radiokanal til DR – og altså ikke til Radio 2. Spekulationer, der har fået ekstra næring efter, TV 2 har tilbudt at lægge 170 mio. kr. ud til anlæg af den tredje, digitale tv-kanal.

0 Kommentarer