MELGAARD I FU

FreelanceGruppens formand, Kristian Melgaard, er blevet nyt medlem af Journalistforbundets forretningsudvalg. Han afløser Johs Krarup, som ikke opnåede genvalg til hovedbestyrelsen.

FreelanceGruppens formand, Kristian Melgaard, er blevet nyt medlem af Journalistforbundets forretningsudvalg. Han afløser Johs Krarup, som ikke opnåede genvalg til hovedbestyrelsen.

Nu sidder Kristian Melgaard således øverst i DJ’s politiske ledelse, selv om det kun er et halvt år siden, at han i sin mundtlige beretning på Free-lanceGruppens generalforsamling sagde:

“Det er barskt og næsten umenneskeligt at være FreelanceGruppens repræsentant i forbundets organer. Det er som om, forbundet er os en større fjende end alverdens arbejdsgivere …” (JOURNALISTEN nr. 18/99).

Samarbejdsklimaet er siden blevet væsentligt forbedret mellem FreelanceGruppen og forbundets ledelse, blandt andet på grund af et fælles seminar, hvor problemerne blev gennemdiskuteret sammen med eksterne konsulenter.

Forretningsudvalget består desuden fortsat af Kate Bluhme, Ekstra Bladet, og DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, og næstformand Christian Kierkegaard.

0 Kommentarer