Medlemmernes meninger

  I februar og marts er det sæson for generalforsamlinger i alle de mange grene, der udgår fra Journalistforbundet. I seneste nummer bragte vi stort og små fra såvel kredsenes som specialgruppernes generalforsamlinger, det fortsætter vi med i dette nummer. Levn fra 80erneHJEMMESIDE. Det er beskæmmende, at Journalistforbundets hjemmeside ligner et eksperiment fra 80erne.«

I februar og marts er det sæson for generalforsamlinger i alle de mange grene, der udgår fra Journalistforbundet. I seneste nummer bragte vi stort og små fra såvel kredsenes som specialgruppernes generalforsamlinger, det fortsætter vi med i dette nummer.

Levn fra 80erne

HJEMMESIDE. Det er beskæmmende, at Journalistforbundets hjemmeside ligner et eksperiment fra 80erne.«

Sådan sagde journalist Jutta Thuesen direkte adresseret til Journalistforbundets næstformand, Fred Jacobsen, på Kreds 4s (Østjylland) generalforsamling.

I Kreds 6 (Nordjylland) var der også utilfredshed. Først og fremmest fordi kredsens egen hjemmeside ikke fungerer. Rent teknisk ligger den på Journalistforbundets domæne, og det giver problemer.

Kredsformand Allan Gregersen fortalte, at han ikke kan lægge ting på hjemmesiden via sin Mac, fordi den ikke kan spille sammen med Journalistforbundets koder.

»Andre kredse har taget konsekvensen og har lavet deres eget domæne,« forklarede han.

Fra salen var signalet klart: Det kan bare ikke være rigtigt. Vi må betale os fra det og lave vores eget domæne. Kreds 6 skal have sin egen hjemmeside.

Fred Jacobsen erkendte, der er et problem, men lovede, at Journalistforbundet til september vil være klar med en hjemmeside kun for medlemmer. Med i overvejelserne indgår, om Journalistforbundet også kan hoste kredsene.

»Måske lykkes det ligefrem det forbund, der vil være førende inden for kommunikation, at få skabt en hjemmeside, hvor kredsene kan kommunikere,« sagde Søren Wormslev. /am

Indirekte bladstøtte

PRINCIPPER. Den ellers velkonsoliderede kasse forblev lukket, da KaJ (Kredsen af Journaliststuderende på DJH, Danmarks Journalisthøjskole) holdt generalforsamling.

Der var ellers forslag fra to magasiner, tre100tres grader og Illustreret Bunker – begge lavet af studerende på DJH – om at få tilskud fra KaJ. Men begge forslag var fremsendt for sent, dårligt gennemtænkte og handlede om indirekte pressestøtte. Derfor stemte de studerende forslagene ned.

Tre100tres grader bad KaJ fordoble annoncebudgettet til bladet fra 5.000 til 10.000 kroner. Redaktøren påpegede, at kommercielle annoncører uden for skolen betaler mere for annoncerne.

Forslaget faldt. De 5.000 kroner, der gives, er mere sponsorat end markedsføring. KaJ har ingen interesse i annoncer uden for huset, og formuleringen om kommercielle annoncører virkede som en trussel.

Illustreret Bunker, der er skrevet af og for elever og praktikanter fra DJH, bad om en pulje, der kan yde rejserefusion til bladets skribenter. I dag betaler de selv, når de skal rejse for et interview.

Men Illustreret Bunker skal ikke være et KaJ-blad, og medlemmer af KaJ kan i forvejen søge elevkredsens bestyrelse om penge til projekter. /rossen

Lokale minifagfestivaler

INPUT. I Kreds 6 gør de det. Nu vil Kreds 5 være med. I kreds 4 gør de det også, og nu har Kreds 3 også fået lyst.

Det er lysten til at bruge en weekend på faglige foredrag og workshops samt kollegialt samvær, der breder sig. FreelanceGruppen og Visuelt Forum har det som en fast medlemstilbud, men nu har ideen bredt sig til kredsene.

I Nordjylland, Kreds 6, finder den tredje af slagsen sted til efteråret.

"Oprindeligt var den tænkt som en offensiv mod ledigheden," sagde kredsformand Allan Gregersen, men tilføjede, at der er flere fordele ved en lokal minifagfestival:

"I løbet af en weekend kan vi præsentere en masse forskellige oplæg i stedet for at arrangere måske seks til syv forskellige møder," lød begrundelsen.

Morten Bergholt, formand for den vestjyske kreds, Kreds 5, foreslog et kredsen gik ind i Kreds 6s minifagfestival.

I Østjylland, Kreds 4, er der også minifestival. Den afgående formand, Erik Vohnsen, fortalte om overvejelserne efter den første minifagfestival: På den ene side er den hit – det arrangement, der trækker flest deltagere. På den anden side er det tidskrævende og dyrt, 100.000 kroner kostede den foreløbig eneste. Derfor er bestyrelsen nået frem til at arrangere en fagfestival hvert andet år.

I det sønderjyske, Kreds 3, foreslog freelancejournalist Flemming Andersen, at kredsen kunne gå sammen med enten Kreds 4 eller Kreds Fyn om en minifagfestival. Han fik omgående formand Sven Rørbæk Madsens tilsagn om at kigge på ideen, måske endda foreslå den til Kreds Fyn.

"Vi afgav jo Kreds Fyn for flere år siden, måske kan vi få den tilbage – eller i hvert fald lave en fælles minifagfestival," sagde han. /am

Savner et levende menneske

KREDS 4. Hvert syvende af de østjyske medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) er arbejdsløs. Hver femte har været ledig inden for det seneste år.

Det fortalte Kreds 4s afgående formand, Erik Vohnsen, på kredsens generalforsamling.

På den baggrund, og fordi Kreds 4 huser 13 procent af forbundets medlemmer, havde han gerne set, at Journalistforbundet havde opnormeret Århus-kontoret.

»Vi kunne godt have ønsket os, at der var blevet placeret en fast mand fra JobService eller A-kassen her,« sagde han og henviste til, at JobService, der nu er blevet til Udvikling & Kompetence, har fået en mand mere i København.

Erik Vohsen savnede den tid, hvor JobService havde en mand i Århus en gang om ugen.

»I dag er virkeligheden den, at ledige og andre med behov for at tale arbejde må ringe til København og lave en kalenderaftale for at få et møde i stand. Det er mærkeligt, at medlemmerne uden for hovedstaden er så lavt prioriteret i dagligdagen.«

Journalistforbundet næstformand, Fred Jacobsen, tog til genmæle:

»Det er nyt for mig, at der skulle være problemer med, at få fat i os. Jeg håber ikke, at det er sådan, at medlemmer er blevet afvist, fordi vi ikke har folk i Århus,« sagde han og forklarede, at det, at Udvikling & Kompetence netop er blevet udvidet med en uddannelseskonsulent, ikke kun betyder bedre service for arbejdsløse, men for alle i forbundet.

Svarene, Fred Jacobsen fik, gik på, at det er utilfredsstillende, at man skal ringe og bestille en tid mellem otte og 14 dage frem. Det kan heller ikke være rigtigt, at man skal ringe og bestille tid for at få lov til at møde et levende menneske, lød meldingen. Forbundet burde have ressourcer til en eller to faste mødedage i Århus.

1.590. Det er ifølge Erik Vohnsen antallet af medlemmer i Østjylland. Heraf er de 280 pensionister eller studerende. Af de resterende cirka 1.300 arbejder cirka 40 procent på dagblade eller elektroniske medier, knap 20 procent er freelancere, og 14,5 procent er ledige.

Ifølge den afgående formand er det kun sjældent, at fastansatte kommer til kredsarrangementer. De har nok i deres faglige fællesskab på arbejdspladsen, forklarede Erik Vohnsen.

»Det er de ledige og freelancerne, der sammen med enkelte fotografer og folk fra kommunikationsgruppen kommer til kredsens arrangementer,« sagde han. /am

Stormøde

FORLAGSGRUPPEN. Forlagsgruppen er nu knyttet tættere til Journalistforbundet.

Forlagsgruppen har svævet lidt rundt på sin egen planet i Journalistforbundet – blandt andet har den haft to generalforsamlinger uden repræsentanter fra Journa-listforbundet, og i flere år har den ikke haft repræsentanter med til delegeretmødet.

Derfor betegnede Forlagsgruppens for-mand, Søren Lundberg, det, at gruppen har fået faglig konsulent Pia Funder som sin egen tovholder, som det vigtigste, der var sket i det forløbne år. Han fortalte også, at gruppen nu tilmed kan få sekretærhjælp fra Journalistforbundet.

»Hun er der som min kære gamle mor, når vi skal lave noget. Det er pragtfuld hjælp,« sagde han om sekretær Gitte van
der Kam.

Søren Lundberg fortalte også, at han i det forløbne år har været inviteret til bestyrelsesmøde i Kreds 1 (Københavnerkredsen) samt til møde med forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård og forbundets direktør, Linda Garlov.

»Det var givtige møder,« sagde han og tilføjede:

»Det var godt at få sat ansigt på folk. Desuden blev der diskuteret forhold og givet oplysninger, som også har med de små specialgrupper at gøre.«

Til gengæld var der dårligt nyt om årets store projekt: En folder, der skulle få mange forlagsansatte til at melde sig ind i Forlagsgruppen og Journalistforbundet.

Den er sendt til Foreningen for Forlagsfolk, hvorfra den skulle distribueres ud til cirka 500 potentielle medlemmer. Derfra er folderen aldrig kommet videre, og ingen kender forklaringen. Bestyrelsen lovede at få gjort noget ved det. Især fordi jurist- og økonomforbundet, DJØF, ifølge Søren
Lundberg forsøger at gå på strandhugst i Journalistforbundet for at få forlagsfolkene over i deres fold.

Den oplysning affødte et par skrappe kommentarer fra de fremmødte. En af dem var Annette Stoffersen.

»DJØF er ikke interessante, deres freelancetilbud er slet ikke i gear til os. De tænker kun på folk i faste stillinger,« sagde hun.

Andre, deriblandt Lise Skjebæk, opford-rede til, at forlagsgrupperne i de to forbund måske kunne arbejde sammen.

11 ud af Forlagsgruppens 63 medlemmer mødte op til årets generalforsamling. Det svarer til et fremmøde på 17 procent. De fik også en lille varm fortælling fra en omsorgsfuld formand:

Efter et medlemsarrangement i september havde der været alt for mange sandwicher til overs. Dem havde Søren Lundberg taget med ud på Christinia, hvor nogle subsistensløse først højlydt havde undret sig over, hvad den nydelige mand skulle hos dem, men derefter var blevet glade. /am

Kæphest til Borgermann

INDSATS. Kreds Fyns hæderspris, Kæphesten, gik i år til pressefotograf Ulrik Borgermann for hans faglige indsats i kredsarbejdet.

»Du har ikke været medlem af bestyrelsen i Kreds Fyn for ingenting, du ville noget med kredsarbejdet, og du gjort en stor indsats,« sagde næstformand i kredsen og freelance-journalist Susanne Ove ved prisoverrækkelsen på kredsens generalforsamling den 27. februar.

Ulrik Borgermann har været kasserer og medlem af kredsbestyrelsen siden 1996 og skulle være trådt ud i år, men lod sig overtale til at tage en tørn mere. /hmm

Den gyldne blok

KAMP. Juryen måtte vælge mellem ni indstillinger til Kreds 5s (Vestjylland) pris, Den gyldne Blok. Den endte med at præmiere to værker.

Lene Sejerkilde, Herning Folkeblad, fik prisen for sin dybdeborende og fortællende journalistik om demens. Historien handler om ægteparret Johan og Karen, to mennesker, der tidligere har været forbilleder for andre, men nu begge er blevet ramt af demens.

»Demens er også at skide i bukserne,« sagde Lene Sejerkilde og fortalte, hvordan hun havde fået de pårørendes tillid.

Hun fortalte også, at det havde været svært at lave noget, der gik så tæt på, men at læserne meldte positivt tilbage på en måde, hun aldrig tidligere har oplevet i sine 11 år på Folkebladet.

Jens Peter Østergaard, Viborg Stifts Folkeblad, og Jesper Markussen, Dagbladet Holstebro-Stuer, fik prisen for at have afsløret uretmæssigheder begået af direktør Frede Hansen, Naturgas Midt-Nord. Sagen førte til direktørens afgang.

Selv om sagen var interessant for de landsdækkende medier, lykkedes det de to at beholde deres forspring. De fremskaffede mange papirer, ingen havde set – og som ingen skulle have set – men oplevede også, at medarbejderne på Naturgas Midt-Nord følte, at de to journalister havde været med til at ødelægge en god arbejdsplads. /am

Mindelegat til Quist

FULDTRÆFFERE. Dansk officer sendt hjem fra Irak mistænkt for tortur. Jens Kramer Mikkelsens løgn om 50.000 kroner til hovedstadens hjemløse. Danskere kan købe sig fri for fængselsstraf.

De journalistiske fuldtræffere er et udpluk af de historier, som fik Kreds 1 til at give Kristian Dahls Mindelegat til Kåre Quist, der leder Ekstra Bladets redaktion for undersøgende journalistik – bedre kendt som Gravegruppen.

»Jeg er meget stolt af prisen, som jeg personligt og især Ekstra Bladet har stor ære af. Det er et skulderklap og viser, at Gravegruppen gør et godt arbejde. Vi har et forspring ved at kunne bruge falske identiteter og skjulte mikrofoner i vores undersøgende journalistik, hvis historien kræver det – det ser man ikke på andre aviser. Prisen er en hæder til dem på Ekstra Bladet, der tør satse på de metoder,« mener 33-årige Kåre Quist, der med sig i Gravegruppen har to andre journalister og en praktikant.

Med mindelegatet følger 15.000 kroner. /hille

Marenprisen

SAMARBEJDE. De fandt en historie, fulgte den op – engageret og vedkommende. Sådan lød en del af begrundelsen for dette års Marenpris.

Kreds 6s Marenpris gik til Marie Høy, journalistpraktikant på NORDJYSKE Medier, og Lars Teilmann, journalist på NORDJYSKEs centralredaktion i Aalborg.

Juryformand Bent Øberg sagde i sin begrundelse, at de to vindere havde arbejdet sammen på forbilledlig vis. Marie Høy var snublet over historien om en afskediget lærer, som først var blevet lovet, at hun kunne blive i sit job. Derefter løb Hals Kommune fra løftet.

Lars Teilmann fra gravegruppen blev koblet på. Sagen rullede, og sammen har de to afdækket løgn efter løgn. Sagen skal nu for landsretten og har allerede kostet skatteborgerne millioner af kroner.

»Det har været op ad bakke, og det er det stadig, men vi lover at fortsætte, til vi er på toppen af den bakke,« sagde prisvinder Lars Teilmann i sin takketale. /am

0 Kommentarer