Medlemmernes DJ

»Medlemmerne kender forandringerne på nær-meste hold, DJ's tillidsvalgte kender de politiske realiteter, og når DJ er bedst, er det, fordi vi forener de kræfter, og det skal vi på Fagligt Forum.«

»Medlemmerne kender forandringerne på nær-meste hold, DJ's tillidsvalgte kender de politiske realiteter, og når DJ er bedst, er det, fordi vi forener de kræfter, og det skal vi på Fagligt Forum.«

DJ er kun et stærkt fagforbund med indflydelse, fordi vi alle som medlemmer har en klar oplevelse af, at DJ er vores forbund, og at flest mulig DJ'ere i høj grad deltager i livet i forbundet. Derfor har vi altid gjort en dyd ud af, at vejen fra det enkelte medlem til den daglige ledelse er kortest mulig.

Den politik er også baggrunden for, at hovedbestyrelsen har valgt at lade dette års Fagligt Forum, årsmødet mellem delegeretmøderne, være omdrejningspunktet for eller startskuddet til de fremtidsvisioner, som skal føre til en fortsat positiv udvikling af DJ.

Omkring 300 delegerede valgt på arbejdspladser, i grupper og kredse mødes den 22.-23. april i København for at diskutere en række aktuelle politiske emner og for netop at sætte fokus på fremtiden.

Når vi skal diskutere fremtiden, bliver det de delegerede selv, der skal sætte dagsorden. I et styret kaos, i et festfyrværkeri af små og store arbejdsgrupper, der i løbet af dagen vil gennemgå en stadig forandring, får de 300 delegerede mulighed for at sætte de første pejlemærker på vej mod DJ's nye politiske målsætninger. I løbet af et år skal disse pejlemærker nemlig føre til DJ's visioner for de næste fire år og dermed også til DJ's handlingsprogram. Alt sammen skal det vedtages på Delegeretmødet 2011.

Men forinden kommer resultatet af de to dage ud til diskussion i kredse, grupper og foreninger. I løbet af efteråret får alle medlemmer mulighed for ved regionale møder at diskutere temaerne med repræsentanter for hovedbestyrelsen, for det er nemlig vigtigt, at DJ's kommende handlingsprogram er medlemsbaseret, og i forlængelse deraf at Delegeretmødet næste år vedtager et handlingsprogram, som alle medlemmer har haft mulighed for at få indflydelse på.

Et godt eksempel på dette er den stigende tendens til gratisarbejde. Ikke fordi det specielt er nyt, men især i kriseår som det sidste og det nuværende har der været grobund for mere gratisarbejde i medie- og kommunikationsbranchen.
Flere medlemmer har henvendt sig til DJ om lige præcis det forhold, og senest blev det et medlem for meget. Hun skrev direkte til mig, at nu må DJ altså tage sig sammen og gøre noget i forhold til det faktum, at nogen vælger eller bliver presset til at arbejde gratis for at få noget at rive i.

Jeg kunne svare hende, at vi har ført voldgiftssager, at vi er optaget af at overenskomstdække mest muligt, og det er vigtigt at få praktikjob dækket af aftaler. Men det er selvfølgelig ikke nok, så henvendelsen er væsentlig og kan meget vel blive et af de pejlemærker, som Fagligt Forum kommer til at diskutere.

Et andet eksempel er situationen på freelancemarkedet, hvor beskæftigelsesformerne er under stadig forandring. Udviklingen af arbejdsmarkedet er undertiden gået hurtigere, end de arbejdsretlige regler kan følge med til. Det viste kendelsen i Aller-sagen i allerhøjeste grad, og netop derfor er det helt afgørende, at organisationer som DJ tager têten og viser, at freelancere har brug for at kunne stå sammen i et fagforbund.

Mediepolitisk står vi lige nu over for flere store udfordringer, hvor en af dem er at få mest mulig indflydelse på den kommende offentlighedslov. Den sag får et helt selvstændigt punkt på Fagligt Forum, hvor vi skal bruge kræfterne på at bruge den kritik, der har været rejst, til konstruktivt at føre DJ's synspunkter frem i fællesskab.

Med næsten 15.000 medlemmer har DJ i dag større indflydelse end nogensinde tidligere, og DJ har samtidig en økonomisk styrke, der giver os kræfter til selv med høj arbejdsløshed at udvise overskud. Dette overskud skal vi nu anvende til at give DJ's fornyelsesproces et ekstra skub fremad.

Darwinistisk kan man sige, at kun de faglige organisationer, der forstår løbende at tilpasse sig forandringerne i samfundet og på arbejdsmarkedet, vil overleve som stærke indflydelsesrige organisationer. Medlemmerne kender forandringerne på nærmeste hold, DJ's tillidsvalgte kender de politiske realiteter, og når DJ er bedst, er det, fordi vi forener de kræfter, og det skal vi på Fagligt Forum.

0 Kommentarer