Krænkelser

Mediestudie nægter at sende praktikanter til P1-program på grund af værten

Adskillige tidligere praktikanter på P1-programmet ’Bagklog’ har oplevet at blive overfuset af programmets vært

Studerende fra Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet får ikke lov til at komme i praktik på P1-programmet ’Bagklog’.

Det oplyser Jesper Koppel, praktikvejleder på studiet, til 24syvs kulturprogram ’Babylon’, der sendes i eftermiddag klokken 17.

Det sker i forbindelse med, at 24syv har talt med 10 tidligere praktikanter på programmet.

De 10 tidligere praktikanter tegner tilsammen et billede af en redaktion, hvor vredesudbrud og nedladende kommentarer var en del af arbejdsdagen. De beskriver en grov, hård og nedladende tone fra programmets vært. En tone, som praktikanter har oplevet som både intimiderende og patroniserende. Flere af dem har følt de verbale udfald som deciderede krænkelser.

En af de tidligere praktikanter fortæller til 24syv, at hun måtte opsøge psykologhjælp efter at have været i praktik på programmet. En anden fortæller, at hun udviklede stress og angst i forbindelse med sit praktikophold.

Som bomuldsspinderierne i 30’erne

En af praktikanterne henvendte sig til sin praktikvejleder på Københavns Universitet, Jesper Koppel, der besluttede at hive den studerende ud af praktikken på redaktionen, kort efter at hun var begyndt.

”Det er helt uacceptabelt. Det er en regulær krænkelsesadfærd, der skal sættes ind over for,” siger han til 24syv.

Over for Journalisten uddyber Jesper Koppel, at han hvert år får fire til seks henvendelser fra praktikanter fra studiet, der har følt sig udsat for krænkende adfærd, men at tilfældet med ’Bagklog’ var ekstraordinært. Højst usædvanligt gav han derfor sine kolleger besked på, at redaktionen indtil videre er lukket land for praktikanter:

”Det handler om, at værten stiller sig op og brøler af dem. Det har intet seksuelt over sig. Det er vrede, nedvurdering, tale ned til den dårligst placerede medarbejder. Når han bliver konfronteret, kan han ikke huske det. Det gentager sig flere gange. Det lød som bomuldsspinderierne i 1930’erne,” siger han.

Jesper Koppel tilføjer, at så længe KU ikke kan føle sig 100 procent sikker på, at den adfærd ikke gentager sig, vil studiet ikke lade de studerende komme i praktik på programmet.

Reagerede prompte

Ledende redaktionschef for kultur og samfund i DR Gustav Lützhøft erkender over for både 24syv og Journalisten, at værtens adfærd ikke er i overensstemmelse med DR’s adfærdskodeks.

Han fortæller til Journalisten, at han i februar blev gjort opmærksom på, at ’der var udfordringer på redaktionen’, da to praktikanter – en nuværende og en tidligere – samt en medarbejder klagede over en for hård og uhensigtsmæssig tone på redaktionen.

”Da jeg blev gjort opmærksom på det, reagerede jeg prompte på det. Præcis hvad jeg har gjort ved det, ligger inden for den personalesag, jeg ikke kan kommentere i nærmere detaljer,” siger han og tilføjer:

”Men jeg traf selvfølgelig de foranstaltninger, som jeg ud fra et ledelsesperspektiv synes, der skulle træffes, med henblik på at sikre, at vi fik afhjulpet problemet med det samme, og sikre, at den her hårde tone og uhensigtsmæssige adfærd ikke fortsatte.”

Gustav Lützhøft fremhæver, at DR’s adfærdskodeks sætter klare regler for, hvad der er acceptabel og uacceptabel adfærd som medarbejder i DR.

”Men afskedigelser eller bortvisninger er ikke de eneste ledelsesmæssige værktøjer, man har. Der er heldigvis også andre metoder, hvorved man kan arbejde med trivsels- eller adfærdsproblematikker. At overtræde kodeks er ikke ensbetydende med, at man bliver afskediget dagen efter,” siger han.

For praktikanten betød det, at hun blev flyttet til et andet praktiksted i DR efter aftale mellem hende, KU og DR.

Omfang er ny viden

Gustav Lützhøft har været chef for DR Kultur og Samfund, som ’Bagklog’ ligger under, siden 2019. I løbet af den tid har han ikke været bekendt med andre tilfælde, hvor praktikanter har følt sig overfuset på redaktionen.

Derfor er det også ny viden for ham, at 10 tidligere praktikanter har oplevet en meget grov og nedladende tone.

Der findes heller ikke registreringer af det her før. Dermed ikke sagt, at det ikke har været der, men jeg har kun den viden og kan kun agere på den viden, jeg nu engang har som chef.”

”Jeg har ikke haft viden om, at der skulle have været problemer forud for det. Så havde jeg selvfølgelig reageret på det. Da jeg fik besked om det tilbage i februar, reagerede jeg med det samme.”

Du siger, at du reagerer prompte på det. Har du i den forbindelse gjort noget for at finde ud af, om det er en adfærd, der har stået på længe, og om flere har følt sig udsat for det?

”Det er klart, at når man reagerer på den slags, spørger man ind og forsøger at danne sig et så fyldestgørende billede som overhovedet muligt. Jeg har fået den information, jeg har brug for, for at kunne agere som chef i den her sammenhæng. Det har jeg gjort så hurtigt, som det overhovedet var muligt, og på en måde, som jeg er overbevist om afhjælper den her problematik.”

Hvad har du gjort for at få den viden, som 24syv nu har – at der er 10 tidligere praktikanter, der har oplevet det?

”Det er klart, at hvis der sidder nogen, som ligger inde med viden eller oplevelser, som de har lyst til at dele med mig, står jeg selvfølgelig klar til at tage imod dem. Men jeg synes ikke, at det tilkommer mig at kontakte praktikanter, der var et halvt år på redaktionen for fem eller seks år siden, og som er et helt andet sted i dag.”

Hvad med dem, der var der for et år siden?

”Som sagt kan jeg reagere på den konkrete viden, der blev præsenteret for mig. Nu var der to praktikanter – en nuværende, en tidligere og en medarbejder – der kom til mig med helt konkrete udsagn. Det kan jeg agere på som leder, og det har jeg gjort. Og jeg har gjort det hurtigt og tydeligt, men jeg kan ikke agere på viden, jeg ikke har.”

Jeg spørger, fordi vi har set i den her type sager, at man som chef eller mediehus går ud og tilegner sig den viden. Hvilke overvejelser har du gjort i den forbindelse?

”Jeg har ikke gjort mig andre overvejelser end at sige, at jeg har den viden, jeg skal have for at kunne agere i den her sag og for at kunne træffe de beslutninger og implementere de foranstaltninger, der gør, at jeg føler mig overbevist om, at jeg som ansvarlig chef for det her område kan vide mig sikker på, at det her ikke kommer til at gentage sig.”

Afventer møde med ledelsen

Ifølge Gustav Lützhøft har DR og KU sædvanligvis et godt samarbejde, når det kommer til praktikanter.

”Her havde vi desværre en redaktion, hvor det er gået galt. Det er jeg rigtig ked af, og det skal jeg være den første til at beklage.”

”Det skal være trygt og godt og læringsrigt at være praktikant i DR, og man skal komme herfra med gode erfaringer. Det må vi bestræbe os på at blive, også på den redaktion. Det er jeg ret overbevist om, at vi kan blive og sådan set allerede er,” siger han.

Vært beklager

På Facebook beklager værten sin adfærd og erkender, at det er kollegialt svigt.

”Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder over for jer, der er berørt. I havde fortjent bedre. Jeg har en anden oplevelse af nogle af de konkrete episoder, praktikanterne beskriver. Men det ændrer ikke på, at ansvaret er mit,” skriver han blandt andet.

Gustav Lützhøft ønsker ikke at oplyse, om og eventuelt hvornår der igen kan være praktikanter på ’Bagklog’.

I mellemtiden venter Jesper Koppel på at få et møde med DR’s ledelse, før nogen studerende fra Film- og Medievidenskab igen kan få grønt lys til at være på den redaktion.

”Når det er løst, kan vi holde et møde, og så kan han fortælle mig, hvordan det er løst,” siger Jesper Koppel, der i det hele taget roser DR for håndteringen af den enkelte sag.

”Det har været helt efter bogen. Han ringede i weekenden, og han handlede bare på det. Så man kan ikke komme og sige, at de sad på hænderne. Det har de muligvis gjort i forhold til ’Bagklog’ i det hele taget, men ikke i den her konkrete sag.”

0 Kommentarer