search

Mediestøtte for fremtiden

Der er behov for at tænke nyt i mediestøttedebatten. I DJ foreslår vi et Mediestøttenævn, der kan fremtidssikre et alsidigt, kvalitetsbevidst og mangfoldigt indhold i medierne.

Der er behov for at tænke nyt i mediestøttedebatten. I DJ foreslår vi et Mediestøttenævn, der kan fremtidssikre et alsidigt, kvalitetsbevidst og mangfoldigt indhold i medierne.

Mediernes udvikling, den samlede mediestøtte og den mangfoldighed, der er så afgørende for demokratiets udvikling, er kommet ud af takt. Billedlig talt kan man sige, at kursen gennem de seneste år langsomt er blevet forrykket, og at der nu er stor risiko for, at vores medielandskab støder på grund til stor skade for journalistikken, debatten og hele det fundament, den politiske og demokratiske udvikling og debat hviler på.

Derfor handler det ikke bare om, at nogle aviser skal have lov at overleve, når bølgerne her i efteråret går højt om mediestøtten. Vi har et helt grundlæggende behov for at få forandret vores mediestøtte, så den i løbet af en årrække bliver tilpasset et nyt medielandskab, så vi også her vil have grundlæggende og undersøgende journalistik, og udvikling af en mangfoldighed af medier, der bygger på publicisme, og hvor vi har en debatkultur, der understøtter en fortsat demokratisk udvikling.

Dansk Journalistforbund foreslår, at kursændringen blandt andet skal ske gennem oprettelse af en ny pulje, som skal administreres af et Mediestøttenævn samtidig med, at der i første omgang ikke bliver pillet alt for meget ved de øvrige støtteordninger.

Den nye pulje skal erstatte de 14 millioner kroner, Dagbladsnævnet nu hvert år har til rådighed til saneringsstøtte, omstillingsstøtte og etableringsstøtte – alt sammen til trykte dagblade eller dagbladslignende publikationer. Pengene er bare bundet så meget op til printmediet sammenholdt med en række andre bindinger, at det er vanskeligt at gøre den store forskel. Og da slet ikke til de fornyelsesprocesser, som er helt nødvendige.

Derfor foreslår DJ, at puljen skal øges til mindst 50 millioner kroner årligt, hvor godt halvdelen fortsat skal gå til bladhusene, ikke nødvendigvis til den trykte avis men gerne til hele den vifte af medier med publicistisk tilgang, der er nødvendig for at drive et bladhus. Puljen skal også være åben for andre medier, herunder nye netmedier, som kan søge både udviklingsstøtte og etableringsstøtte.

Pengene skal komme fra den milliard kroner, licensbetalerne i dag sender direkte til skatteministeren i form af moms. Det er i det hele taget herfra, der vil være et merprovenu til de initiativer, der er nødvendige for at understøtte medieudviklingen.

Mediestøttenævnet skal være det omdrejningspunkt, der kan skubbe hele støttepolitikken på ret kurs. Ved løbende at følge udviklingen, kan nævnet være med til – langsomt, men sikkert – at omdirigere eller blot kursjustere den samlede mediestøtte. Således kan de fremtidige medier lige som de nuværende bliver fyldt med grundlæggende og undersøgende journalistik, en alsidighed og mangfoldighed, et kulturelt udbud samt en debatkultur som tilsammen sikrer, at det er medierne med en publicistisk tilgang, der bliver styrket.

Ved at have et langt tidsperspektiv med i beslutningsprocessen, får både bladhusene og public service radio og tv tid til og mulighed for at deltage i udviklingen. I modsat fald ville vi i første omgang risikere, at en forestående bladdød ville tage store dele af den grundlæggende journalistik med i faldet, og nyhedsformidlingen ville få åndenød.

Det er også derfor, det ville være dybt uansvarligt blot at lade markedskræfterne bestemme udviklingen af vores medier. De er sammen med og som grundlag for ytringsfriheden, pressefriheden og informationsfriheden så vigtige for vores demokrati, at vi er nødt til politisk at beslutte os for, hvor stor en mangfoldighed, vi ønsker os.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen