Mediepolitik

Mediernes arbejdsgruppe vil holde politikere ude af de presseetiske regler

Mediernes arbejdsgruppe om opdatering af reglerne for presseetik har holdt sit første møde. Det vigtigste budskab til politikerne er: Lad branchen fortsat regulere sig selv, siger DJ-formand

Der er en lille alarmklokke, som ringer hos Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund (DJ), om fremtidens regler for presseetik.

Traditionelt har branchen selv reguleret, hvad som er god presseskik – selv formuleret og opstillet kriterierne og med egne repræsentanter i Pressenævnet selv taget stilling, når nogen har klaget over et medie for brud på reglerne.

Men med den nye medieaftale fra maj er der politisk flertal for at ’opdatere de nuværende rammer for mediernes ansvar’.

Som en del af medieaftalen skal der nedsættes et udvalg, som blandt andet skal undersøge Pressenævnets rolle og også undersøge ”hvordan de brancheetiske normer og standarder i mediebranchen i form af de presseetiske regler styrkes, samt hvordan de får en tydeligere virkning, end tilfældet er i dag”.

Altså et politisk flertal for at skærpe medieansvaret.

”En lille grad af bekymring har man da, når politikerne kommer for tæt på de her områder, så jeg er naturligvis udstyret med en varsomhed. Det er klart,” siger Tine Johansen.

Vil, at branchen fortsat regulerer sig selv

Kort efter at den politiske aftale om medieforliget landede, nedsatte medierne deres egen arbejdsgruppe med repræsentanter fra DJ, Danske Medier, DR og TV 2 til at se på de presseetiske regler.

Formålet med arbejdsgruppen er ifølge Tine Johansen at komme med input til fornyelse af de presseetiske regler, så det stadig er branchen selv, som opdaterer de presseetiske regler. Hun forventer, at mediernes arbejdsgruppe og det ministerielle udvalg om mediernes ansvar kommer til at arbejde sideløbende med hinanden.

”Vores arbejdsgruppe baserer sig på en forudsætning om, at det fortsat er branchen selv, der skal regulere de presseetiske regler. Det er også derfor, vi er gået i gang med det her arbejde, så vi kan komme med anbefalinger til, hvordan man kunne opdatere de presseetiske regler,” siger Tine Johansen.

Hun fremhæver, at det også fremgår af medieaftalen, at mediebranchen selv skal repræsenteres i udvalget, som skal se på mediernes ansvar.

Alligevel er der altså en lille alarmklokke, som ringer, over medieaftalens afsnit om mediernes ansvar og presseetik.

”Man skal være varsom med, at politikerne ikke bliver lukket for meget ind i de her temaer, så de forkorter armslængden til medierne,” siger Tine Johansen.

”Det allervigtigste budskab” 

Hun mener ikke, der er udsigt til, at politikerne blander sig direkte i de presseetiske regler.

”Det har vi indtil videre ikke nogen grund til at tro. Det er også derfor, vi i branchen har nedsat denne her arbejdsgruppe,” siger Tine Johansen og tilføjer:

”Vi vil rigtigt gerne fortælle meget tydeligt, at vi selv går ind i det her arbejde, og at vi gerne vil se på de presseetiske regler, at tiden er kommet til, at vi tager dem op igen.”

Så politikerne blander sig udenom og fortsat lader branchen regulere sig selv?

”Yes. Det vil være det allervigtigste budskab, vi har med det her arbejde.”

Ansvaret for robotjournalistik

Gruppen holdt sit første møde mandag, en slags ’sættemøde’, siger Tine Johansen.

”Vi tog en runde på: Hvad er det for nogle temaer, vi ser for os? Det var ikke en udtømmende liste, men eksempler på, hvilke temaer vi kan kaste os over,” siger Tine Johansen.

Hun nævner selv automatisering, kunstig intelligens og robotgenereret journalistik som nogle af de temaer, der har givet de presseetiske regler et lidt forældet skær, siden de sidst blev opdateret i 2013.

”Hvis det ikke er et menneske, men en robot, der genererer en artikel om et årsregnskab, hvem står så til ansvar? Det synes jeg rejser nogle dilemmaer, som vi i hvert fald skal forholde os til,” siger DJ-formanden.

Arbejdsgruppens næste møde er 23. august, oplyser Tine Johansen.

0 Kommentarer